Thuế GTGT được khấu trừ đối với TSCĐ không tham gia sản xuất kinh doanh.

Voi Còi

Còi Voi - Coi Vòi
Thành viên BQT
Hội viên mới
Chào cả nhà!

Tớ có vấn đề này muốn tham khảo ý kiến mọi người.

Công ty A đang hoạt động kinh doanh bình thường, có đầu tư một dây chuyền sản xuất mới. Tuy nhiên, do tình hình thị trường không tốt cho hoạt động kinh doanh nên sau khi đầu tư xong Ban giám đốc quyết định tháo dỡ dây chuyền mới đầu tư để tận dụng lắp vào dây chuyền cũ. Trong quá trình tháo dỡ phần giá trị của TSCĐ bị giảm so với ban đầu. Vậy phần giá trị bị giảm đó có được khấu trừ thuế GTGT hay không?

Rất mong được sự góp ý của mọi người!
 
Ðề: Thuế GTGT được khấu trừ đối với TSCĐ không tham gia sản xuất kinh doanh.

Chào bạn,
Thuế GTGT đầu vào của TSCĐ tham gia vào quá trình hoạt động kinh doanh chịu thuế thì mới được khấu trừ.
Trường hợp của bạn mua mới, nhưng do tính toán hiệu quả nên chỉ sử dụng 1 phần lắp vào dây chuyền cũ để hoạt động. Bạn không nói rõ phần còn lại dùng làm gì, nhưng theo mình nếu phần còn lại không sử dụng cho hoạt động kinh doanh mà để không thì chỉ được khấu trừ phần tài sản được sử dụng thôi.
 
Ðề: Thuế GTGT được khấu trừ đối với TSCĐ không tham gia sản xuất kinh doanh.

Chào cả nhà!

Tớ có vấn đề này muốn tham khảo ý kiến mọi người.

Công ty A đang hoạt động kinh doanh bình thường, có đầu tư một dây chuyền sản xuất mới. Tuy nhiên, do tình hình thị trường không tốt cho hoạt động kinh doanh nên sau khi đầu tư xong Ban giám đốc quyết định tháo dỡ dây chuyền mới đầu tư để tận dụng lắp vào dây chuyền cũ. Trong quá trình tháo dỡ phần giá trị của TSCĐ bị giảm so với ban đầu. Vậy phần giá trị bị giảm đó có được khấu trừ thuế GTGT hay không?

Rất mong được sự góp ý của mọi người!
Hiểu theo nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT quy định tại điều 14 TT 06/2012 ko thấy quy định nào tương tự với trường hợp này nhưng khoản 3 có đoạn:
. Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ.
Liên hệ với Điều 9 TT 45 /2013 thì tất cả TSCĐ DN đều phải trích khấu hao có nghĩa rằng khi đã ghi nhận là TSCĐ thì phải trích khấu hao ko kể TSCĐ có hay ko có tham gia vào sản xuất
Như vậy ta loại bỏ lý do phần thuế GTGT chỉ đc khấu trừ khi liên quan tới phần TSCĐ tham gia sản xuất ( Tất cả đều được khấu trừ, trừ một số trương hợp được quy định tại đoạn 2 khoản 3 điều 14 TT06/2012)
Trong trường hợp bạn Voi Còi nêu ra trên đây mình nghĩ tất cả số thuế GTGT ghi trên hóa đơn mua TSCĐ ban đầu đều được khấu trừ, còn vấn đề thực sự là xử lý như thế nào đối với phần giá trị liên quan đến TSCĐ bị giảm đi khi thay đổi mục đích, Khi lắp vào dây chuyền cũ thì TSCĐ có còn đồng bộ theo thiết kế ban đầu hay khác đi và khi đưa vào sử dụng thì căn cứ vào đâu mà xác định được nguyên giá...
 
Ðề: Thuế GTGT được khấu trừ đối với TSCĐ không tham gia sản xuất kinh doanh.

Chào bạn,
Thuế GTGT đầu vào của TSCĐ tham gia vào quá trình hoạt động kinh doanh chịu thuế thì mới được khấu trừ.
Trường hợp của bạn mua mới, nhưng do tính toán hiệu quả nên chỉ sử dụng 1 phần lắp vào dây chuyền cũ để hoạt động. Bạn không nói rõ phần còn lại dùng làm gì, nhưng theo mình nếu phần còn lại không sử dụng cho hoạt động kinh doanh mà để không thì chỉ được khấu trừ phần tài sản được sử dụng thôi.

Cảm ơn ban!
Trong quá trình tháo lắp giá trị TSCĐ nó không còn như ban đầu mà bị giảm đi, phần giảm đi (mất đi) đã hạch toán vào chi phí trong kỳ. Bạn nói như trên nhưng căn cứ vào hướng dẫn nào để khẳn định là không được khấu trừ?Hiểu theo nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT quy định tại điều 14 TT 06/2012 ko thấy quy định nào tương tự với trường hợp này nhưng khoản 3 có đoạn:
. Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ.
Liên hệ với Điều 9 TT 45 /2013 thì tất cả TSCĐ DN đều phải trích khấu hao có nghĩa rằng khi đã ghi nhận là TSCĐ thì phải trích khấu hao ko kể TSCĐ có hay ko có tham gia vào sản xuất
Như vậy ta loại bỏ lý do phần thuế GTGT chỉ đc khấu trừ khi liên quan tới phần TSCĐ tham gia sản xuất ( Tất cả đều được khấu trừ, trừ một số trương hợp được quy định tại đoạn 2 khoản 3 điều 14 TT06/2012)
Trong trường hợp bạn Voi Còi nêu ra trên đây mình nghĩ tất cả số thuế GTGT ghi trên hóa đơn mua TSCĐ ban đầu đều được khấu trừ, còn vấn đề thực sự là xử lý như thế nào đối với phần giá trị liên quan đến TSCĐ bị giảm đi khi thay đổi mục đích, Khi lắp vào dây chuyền cũ thì TSCĐ có còn đồng bộ theo thiết kế ban đầu hay khác đi và khi đưa vào sử dụng thì căn cứ vào đâu mà xác định được nguyên giá...

Bạn có sự nhầm lẫn trong vận dụng đoạn trích dẫn của TT06. Đoạn trên hướng dẫn cho việc khấu trừ thuế GTGT của tài sản cố định dùng chung. Còn ở đây là không dùng vào hoạt động sản xuất. Hoặc có dùng nhưng chỉ một ít. Vậy phần mất đi do tháo dỡ có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào hay không? (Khấu trừ thuế GTGT không phải khấu hao).
 
Ðề: Thuế GTGT được khấu trừ đối với TSCĐ không tham gia sản xuất kinh doanh.

Cảm ơn ban!
Trong quá trình tháo lắp giá trị TSCĐ nó không còn như ban đầu mà bị giảm đi, phần giảm đi (mất đi) đã hạch toán vào chi phí trong kỳ. Bạn nói như trên nhưng căn cứ vào hướng dẫn nào để khẳn định là không được khấu trừ?
Theo mình thì tất cả số thuế GTGT ghi trên hóa đơn mua TSCĐ ban đầu đều được khấu trừ...

---------- Post added at 02:53 ---------- Previous post was at 02:47 ----------

văn bản pháp luật nói chung là rất hay và rất chung chung, khi áp dụng thì chúng ta chỉ bị sai khi rơi vào trường hợp mà trong các văn bản đó quy định là sai và đương nhiên ko bị cho là sai nếu điều ta áp dụng ko rơi vào những T hợp mà văn bản PL ko hướng dẫn cụ thể là sai hay ko sai
 
Ðề: Thuế GTGT được khấu trừ đối với TSCĐ không tham gia sản xuất kinh doanh.

Hiểu theo nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT quy định tại điều 14 TT 06/2012 ko thấy quy định nào tương tự với trường hợp này nhưng khoản 3 có đoạn:
. Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ.
Liên hệ với Điều 9 TT 45 /2013 thì tất cả TSCĐ DN đều phải trích khấu hao có nghĩa rằng khi đã ghi nhận là TSCĐ thì phải trích khấu hao ko kể TSCĐ có hay ko có tham gia vào sản xuất
Như vậy ta loại bỏ lý do phần thuế GTGT chỉ đc khấu trừ khi liên quan tới phần TSCĐ tham gia sản xuất ( Tất cả đều được khấu trừ, trừ một số trương hợp được quy định tại đoạn 2 khoản 3 điều 14 TT06/2012)
Trong trường hợp bạn Voi Còi nêu ra trên đây mình nghĩ tất cả số thuế GTGT ghi trên hóa đơn mua TSCĐ ban đầu đều được khấu trừ, còn vấn đề thực sự là xử lý như thế nào đối với phần giá trị liên quan đến TSCĐ bị giảm đi khi thay đổi mục đích, Khi lắp vào dây chuyền cũ thì TSCĐ có còn đồng bộ theo thiết kế ban đầu hay khác đi và khi đưa vào sử dụng thì căn cứ vào đâu mà xác định được nguyên giá...

Thuế GTGT được khấu trừ thì căn cứ vào hướng dẫn TT 06 bạn, TT 45 chỉ hướng dẫn quản lý và trích khấu hao TSCĐ.
TSCĐ nếu bạn ko sử dụng cho hoạt động kinh doanh thì chắc chắn ko được khấu trừ và trích KH đưa vào chi phí hợp lý được.
Trường hợp bạn chỉ sử dụng cho hoạt động sxkd mặt hàng không chịu thuế thì cũng không được khấu trừ nốt nhưng được đưa KH vào chi phí.
Chỉ khi bạn tham gia vào hdkd chịu thuế hoặc dùng chung cho cả chịu thuế và ko chịu thuế thì mới được khấu trừ toàn bộ.

---------- Post added at 03:02 ---------- Previous post was at 02:58 ----------

"Cảm ơn ban!
Trong quá trình tháo lắp giá trị TSCĐ nó không còn như ban đầu mà bị giảm đi, phần giảm đi (mất đi) đã hạch toán vào chi phí trong kỳ. Bạn nói như trên nhưng căn cứ vào hướng dẫn nào để khẳn định là không được khấu trừ?"

Bạn có thể nói rõ hơn phần bị mất đi là gì không? Vì TSCĐ là dây chuyền sản xuất thì mình không rõ có thể mất đi bằng cách nào được.
THeo như bạn nói thì mình chỉ hình dung được 1 dây chuyền mới ví dụ có 3 phần. Tuy nhiên bạn chỉ sử dụng 2 phần để lắp vào dây chuyền cũ, và 1 phần nào đó không dùng đến, nếu vậy phần này không được khấu trừ thuế vì nó không tham gia vào hoạt động sản xuất.
Trừ trường hợp bạn bán phần này đi, nếu vậy mình nghĩ có thể xem như thanh lý tài sản cố định, lúc đó bạn được khấu trừ thuế đầu vào của phần này và nộp thuế đầu ra.
 
Ðề: Thuế GTGT được khấu trừ đối với TSCĐ không tham gia sản xuất kinh doanh.

Thuế GTGT được khấu trừ thì căn cứ vào hướng dẫn TT 06 bạn, TT 45 chỉ hướng dẫn quản lý và trích khấu hao TSCĐ.
TSCĐ nếu bạn ko sử dụng cho hoạt động kinh doanh thì chắc chắn ko được khấu trừ và trích KH đưa vào chi phí hợp lý được.
Trường hợp bạn chỉ sử dụng cho hoạt động sxkd mặt hàng không chịu thuế thì cũng không được khấu trừ nốt nhưng được đưa KH vào chi phí.
Chỉ khi bạn tham gia vào hdkd chịu thuế hoặc dùng chung cho cả chịu thuế và ko chịu thuế thì mới được khấu trừ toàn bộ.

---------- Post added at 03:02 ---------- Previous post was at 02:58 ----------

"Cảm ơn ban!
Trong quá trình tháo lắp giá trị TSCĐ nó không còn như ban đầu mà bị giảm đi, phần giảm đi (mất đi) đã hạch toán vào chi phí trong kỳ. Bạn nói như trên nhưng căn cứ vào hướng dẫn nào để khẳn định là không được khấu trừ?"

Bạn có thể nói rõ hơn phần bị mất đi là gì không? Vì TSCĐ là dây chuyền sản xuất thì mình không rõ có thể mất đi bằng cách nào được.
THeo như bạn nói thì mình chỉ hình dung được 1 dây chuyền mới ví dụ có 3 phần. Tuy nhiên bạn chỉ sử dụng 2 phần để lắp vào dây chuyền cũ, và 1 phần nào đó không dùng đến, nếu vậy phần này không được khấu trừ thuế vì nó không tham gia vào hoạt động sản xuất.
Trừ trường hợp bạn bán phần này đi, nếu vậy mình nghĩ có thể xem như thanh lý tài sản cố định, lúc đó bạn được khấu trừ thuế đầu vào của phần này và nộp thuế đầu ra.

Bạn nói trong TT06 nhưng ở điểm nào, điều nào vậy? Tớ đọc mà không thấy!
 
Ðề: Thuế GTGT được khấu trừ đối với TSCĐ không tham gia sản xuất kinh doanh.

Bạn nói trong TT06 nhưng ở điểm nào, điều nào vậy? Tớ đọc mà không thấy!

Ngay khoản 1, điều 14, mục 1, chương 3 có quy định về điều kiện tiên quyết để khấu trừ thuế GTGT là phải tham gia vào hoạt động sxkd rồi bạn.
 
Ðề: Thuế GTGT được khấu trừ đối với TSCĐ không tham gia sản xuất kinh doanh.

Ngay khoản 1, điều 14, mục 1, chương 3 có quy định về điều kiện tiên quyết để khấu trừ thuế GTGT là phải tham gia vào hoạt động sxkd rồi bạn.

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hoá chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất.

Ở đây nói hàng hoá, dịch vụ. Còn trường hợp này là TSCĐ. Vậy TSCĐ có xem là hàng hoá trong trường hợp này hay không? Vấn đề là ở chổ này đấy bạn.
 
Ðề: Thuế GTGT được khấu trừ đối với TSCĐ không tham gia sản xuất kinh doanh.

Bạn xem kỹ nhé, việc tài sản phải tham gia vào sxkd mới được khấu trừ là điều đương nhiên. Nhưng bạn muốn hỏi quy định ở đâu thì mình giải thích thế này:
- Khoản 1 quy định thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ dùng cho sxkd dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ.
Như vậy có 2 đk là phải dùng cho hoạt động kinh doanh và chịu thuế GTGT thì được khấu trừ. Nhưng đọc khoản này có thể hiểu là ko dùng cho hdkd hoặc ko chịu thuế thì ko được khấu trừ.
- Tuy nhiên khoản 2 và 3 có quy định rõ thêm về hoạt động không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ ra sao.
- Và không có khoản nào hướng dẫn về việc không tham gia vào hoạt động kd.
Ngoài ra trong tiết b, khoản 2, điều 12, mục về phương pháp khấu trừ thuế, cũng ghi rõ thuế GTGT đầu vào là của HHDV dùng cho hoạt động kinh doanh.
=> Ko dùng cho kd thì khỏi bàn. Mình cũng nghĩ đó là điều đương nhiên, bạn hỏi rõ thêm thì mình tìm cho bạn đấy.

---------- Post added at 04:35 ---------- Previous post was at 04:32 ----------

Ở đây nói hàng hoá, dịch vụ. Còn trường hợp này là TSCĐ. Vậy TSCĐ có xem là hàng hoá trong trường hợp này hay không? Vấn đề là ở chổ này đấy bạn.

TSCĐ là hàng hóa rồi đó bạn. Bạn mua cái gì thì cũng chỉ phân vào được 2 loại này thôi (từ tờ giáyAA4, cái bàn, ghế cho đến xe hơi, máy móc, rồi dịch vụ vệ sinh, bảo vệ, kiểm toán...). Cái gì hữu hình là hàng hóa, vô hình là dịch vụ. Từ hàng hóa ở đây ám chỉ cái bạn mua về để dùng (hoặc bán) chứ ko phải cứ mua về bán mới gọi là hàng hóa.
 
Ðề: Thuế GTGT được khấu trừ đối với TSCĐ không tham gia sản xuất kinh doanh.

Bạn xem kỹ nhé, việc tài sản phải tham gia vào sxkd mới được khấu trừ là điều đương nhiên. Nhưng bạn muốn hỏi quy định ở đâu thì mình giải thích thế này:
- Khoản 1 quy định thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ dùng cho sxkd dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ.
Như vậy có 2 đk là phải dùng cho hoạt động kinh doanh và chịu thuế GTGT thì được khấu trừ. Nhưng đọc khoản này có thể hiểu là ko dùng cho hdkd hoặc ko chịu thuế thì ko được khấu trừ.
- Tuy nhiên khoản 2 và 3 có quy định rõ thêm về hoạt động không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ ra sao.
- Và không có khoản nào hướng dẫn về việc không tham gia vào hoạt động kd.
Ngoài ra trong tiết b, khoản 2, điều 12, mục về phương pháp khấu trừ thuế, cũng ghi rõ thuế GTGT đầu vào là của HHDV dùng cho hoạt động kinh doanh.
=> Ko dùng cho kd thì khỏi bàn. Mình cũng nghĩ đó là điều đương nhiên, bạn hỏi rõ thêm thì mình tìm cho bạn đấy.

Rõ ràng câu từ là hàng hoá, dịch vụ. Không phải TSCĐ.
 
Ðề: Thuế GTGT được khấu trừ đối với TSCĐ không tham gia sản xuất kinh doanh.

Trời ạ. Thông tư hướng dẫn hàng hóa, dịch vụ, tức là cái lưu thông trên thị trường. 1 DN chỉ có thể kinh doanh 2 loại hình này.
Khi họ bán sản phẩm là hàng hóa, nhưng về công ty khác có thể thành tài sản cố định, CCDC, hoặc tiếp tục là hàng tồn kho và bán ra hàng hóa...
Nhưng dù nó là gì, túm lại 1 điều không tham gia hdkd thì không được khấu trừ, và ngay cả chi phí cũng sẽ bị loại chứ đừng bảo thuế đầu vào.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top