Thu tiền chủ đầu tư hạch toán như thế nào?

tranloan.kt

New Member
Hội viên mới
Cho em hỏi:
Vd:
1. Công ty em làm về thầu nhân công xây dựng, nhận thầu nhân công công trình nhà ở tổng giá trị hợp đồng là 120.000.000. Thoả thuận vào thứ 7 mỗi tuần chủ đầu tư sẽ thanh toán cho công ty em 10.000.000 cho đến khi hết hợp đồng ( hợp đồng từ ngày 01/03 cho đến ngày 01/06 thanh lý hợp đồng)
Như vậy mỗi lần nhận tiền ( 10.000.000 ) từ chủ đầu tư thì em phải hạch toán như thế nào mỗi tháng? và khi thanh lý hợp đồng ( chấm dứt hợp đồng) thì em phải hạch toán như thế nào?
2. Trong khi đó công ty em thuê thầu phụ khác để cung cấp nhân công thi công, thanh toán khi kết thúc công trình với tổng giá trị là 114.000.000.
Giờ em phải hạch toán như thế nào cho đúng ạ
Mong anh chị giúp đỡ.
Em cảm ơn rất nhiều.
 
Ðề: Thu tiền chủ đầu tư hạch toán như thế nào?

Cho em hỏi:
Vd:
1. Công ty em làm về thầu nhân công xây dựng, nhận thầu nhân công công trình nhà ở tổng giá trị hợp đồng là 120.000.000. Thoả thuận vào thứ 7 mỗi tuần chủ đầu tư sẽ thanh toán cho công ty em 10.000.000 cho đến khi hết hợp đồng ( hợp đồng từ ngày 01/03 cho đến ngày 01/06 thanh lý hợp đồng)
Như vậy mỗi lần nhận tiền ( 10.000.000 ) từ chủ đầu tư thì em phải hạch toán như thế nào mỗi tháng? và khi thanh lý hợp đồng ( chấm dứt hợp đồng) thì em phải hạch toán như thế nào?
2. Trong khi đó công ty em thuê thầu phụ khác để cung cấp nhân công thi công, thanh toán khi kết thúc công trình với tổng giá trị là 114.000.000.
Giờ em phải hạch toán như thế nào cho đúng ạ
Mong anh chị giúp đỡ.
Em cảm ơn rất nhiều.
1. Bên E là đơn vị thi công, khi chủ đầu tư thanh toán tiền (bên E chưa xuất hoá đơn) thì khoản tiền đó là tiền chủ đầu tư ứng trước: hạch toán là: N111/C131
Khi bên E xuất trả hoá đơn thì hạch toán: N131/C511, C3331
2. Công ty thuê cty khác thi công: khi kết thúc công trình E: nếu bên E trả tiền trước: N331/C111,112
Khi bên kia xuất trả hoá đơn cho cty mình thì hạch toán: N154,1331/C331.
 
Ðề: Thu tiền chủ đầu tư hạch toán như thế nào?

1. Bên E là đơn vị thi công, khi chủ đầu tư thanh toán tiền (bên E chưa xuất hoá đơn) thì khoản tiền đó là tiền chủ đầu tư ứng trước: hạch toán là: N111/C131
Khi bên E xuất trả hoá đơn thì hạch toán: N131/C511, C3331
2. Công ty thuê cty khác thi công: khi kết thúc công trình E: nếu bên E trả tiền trước: N331/C111,112
Khi bên kia xuất trả hoá đơn cho cty mình thì hạch toán: N154,1331/C331.
E cảm ơn chị saothuy,
Vậy là mỗi tháng bên em thu tiền chủ đầu tư đều hạch toán như chị ( N111/C131) phải không ạ?
Nhưng đến khi bên em đến thời điểm thanh lý hợp đồng ( xuất hoá đơn) với chủ đầu tư ( đã thu hết tiền) thì phải hạch toán như thế nào?
 
Ðề: Thu tiền chủ đầu tư hạch toán như thế nào?

1.Nếu công ty bạn có nhiều hợp đồng với nhiều chủ đầu tư theo tôi bạn nên: mỗi hợp đồng của 1 chủ đầu tư mở 1 mã đối tượng công nợ.
- Khi nhận tiền tạm ứng về hạch toán:
Nợ 111,112/ Có 131 (Ctiết từng hợp đồng): 10tr
- Khi thanh lý, xuất hóa đơn cho CĐT:
Nợ 131 (Ctiết từng hợp đồng)/Có 511, Có 33311: tổng số tiền được CĐT chấp thuận thanh toán.
2. Thuê thầu phụ:
2.1 Khi nghiệm thu, thầu phụ xuất hóa đơn:
Nợ 622, Nợ 133/Có 331:114tr
2.2. Khi thanh toán cho thầu phụ:
Nợ 331/Có 111,112:114tr
Trên đây là vài ý để bạn tham khảo.
Công ty tôi cũg làm như vậy.
 
Ðề: Thu tiền chủ đầu tư hạch toán như thế nào?

Đúng khi thu tiền bạn hách toán :
Nợ Tk 111,112
có tk131
khi hết hợp đồng thanh toán xuất HĐ thì hách toán
Nợ Tk 131
Có 511
có 3331 ( nếu có thuế GTGT)
Đồng thời phản ánh giá vồn CT
Nợ TK 632
có TK 154
đối với thầu phụ bên thuê ngoài thì hạch toán
hàng tháng trả tiền
Nợ Tk 331
có 111,112
khi họ thanh lý HD
Nợ TK 154
Nợ 1331 nếu có thuế GTGT
có TK 331
chúc thành công
 
Ðề: Thu tiền chủ đầu tư hạch toán như thế nào?

Cho em hỏi:
Vd:
1. Công ty em làm về thầu nhân công xây dựng, nhận thầu nhân công công trình nhà ở tổng giá trị hợp đồng là 120.000.000. Thoả thuận vào thứ 7 mỗi tuần chủ đầu tư sẽ thanh toán cho công ty em 10.000.000 cho đến khi hết hợp đồng ( hợp đồng từ ngày 01/03 cho đến ngày 01/06 thanh lý hợp đồng)
Như vậy mỗi lần nhận tiền ( 10.000.000 ) từ chủ đầu tư thì em phải hạch toán như thế nào mỗi tháng? và khi thanh lý hợp đồng ( chấm dứt hợp đồng) thì em phải hạch toán như thế nào?
2. Trong khi đó công ty em thuê thầu phụ khác để cung cấp nhân công thi công, thanh toán khi kết thúc công trình với tổng giá trị là 114.000.000.
Giờ em phải hạch toán như thế nào cho đúng ạ
Mong anh chị giúp đỡ.
Em cảm ơn rất nhiều.

đây là ý kiến của dongvat, có sai sót mong mọi người chỉ bảo thêm
1/ mỗi lần nhận tiền từ chủ đầu tư, căn cứ vào HD, ghi
NTK111 10.000.000
CTK511 10.000.000

2/ NTK511 114.000.000
CTK331 114.000.000
 
Ðề: Thu tiền chủ đầu tư hạch toán như thế nào?

Cho em hỏi:
Vd:
1. Công ty em làm về thầu nhân công xây dựng, nhận thầu nhân công công trình nhà ở tổng giá trị hợp đồng là 120.000.000. Thoả thuận vào thứ 7 mỗi tuần chủ đầu tư sẽ thanh toán cho công ty em 10.000.000 cho đến khi hết hợp đồng ( hợp đồng từ ngày 01/03 cho đến ngày 01/06 thanh lý hợp đồng)
Như vậy mỗi lần nhận tiền ( 10.000.000 ) từ chủ đầu tư thì em phải hạch toán như thế nào mỗi tháng? và khi thanh lý hợp đồng ( chấm dứt hợp đồng) thì em phải hạch toán như thế nào?
2. Trong khi đó công ty em thuê thầu phụ khác để cung cấp nhân công thi công, thanh toán khi kết thúc công trình với tổng giá trị là 114.000.000.
Giờ em phải hạch toán như thế nào cho đúng ạ
Mong anh chị giúp đỡ.
Em cảm ơn rất nhiều.
1. mỗi lần nhận tiền em định khoản: N111/C131. Khi thanh lý hợp đồng nghĩa là 01/06 đồng nghĩa việc bên mình xuất hóa đơn tài chính em định khoản N131/C511 kèm thuế nếu có.
2.
N627..: chi phí thuê ngoài
C3311,112...
 
Ðề: Thu tiền chủ đầu tư hạch toán như thế nào?

Theo công văn 6992/BTC-TCT ngày 18 tháng 05 năm 2009 1. Các cơ sở kinh doanh bất động sản, đầu tư xây dựng nhà, cơ sở hạ tầng đã thu tiền của khách hàng theo tiến độ trước ngày 01/01/2009 và đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào (hoặc hoàn thuế) đối với vật tư, hàng hóa, chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh bất động sản, đầu tư xây dựng nhà, cơ sở hạ tầng nhưng chưa kê khai doanh thu, chưa kê khai nộp thuế GTGT đầu ra trước ngày 01/01/2009 thì cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn GTGT, kê khai nộp thuế GTGT đối với số tiền đã thu được trước ngày 01/01/2009.
Trường hợp sang năm 2009 cơ sở kinh doanh vẫn tiếp tục thu tiền theo tiến độ thì cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT tính trên toàn bộ số tiền đã thu được (bao gồm cả số tiền thu của khách hàng trước ngày 01/01/2009 và số tiền thu tiếp trong năm 2009).
Khi bạn thu tiền theo tiến độ thi công thì phải viết HĐ và hạch toán thuế doanh thu như bình thường, trong trường hợp công trình chưa làm song và bàn giao thì phải treo lên TK 3387 doanh thu chưa thực hiện
Nợ 112 tiền thu được của chủ đầu tư
Có 3387
Có 33311
Khi thanh lý từng hạng mục
Ghi nhận Doanh thu
Nợ 3387
Có 511
 
Ðề: Thu tiền chủ đầu tư hạch toán như thế nào?

Theo công văn 6992/BTC-TCT ngày 18 tháng 05 năm 2009 1. Các cơ sở kinh doanh bất động sản, đầu tư xây dựng nhà, cơ sở hạ tầng đã thu tiền của khách hàng theo tiến độ trước ngày 01/01/2009 và đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào (hoặc hoàn thuế) đối với vật tư, hàng hóa, chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh bất động sản, đầu tư xây dựng nhà, cơ sở hạ tầng nhưng chưa kê khai doanh thu, chưa kê khai nộp thuế GTGT đầu ra trước ngày 01/01/2009 thì cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn GTGT, kê khai nộp thuế GTGT đối với số tiền đã thu được trước ngày 01/01/2009.
Trường hợp sang năm 2009 cơ sở kinh doanh vẫn tiếp tục thu tiền theo tiến độ thì cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT tính trên toàn bộ số tiền đã thu được (bao gồm cả số tiền thu của khách hàng trước ngày 01/01/2009 và số tiền thu tiếp trong năm 2009).
Khi bạn thu tiền theo tiến độ thi công thì phải viết HĐ và hạch toán thuế doanh thu như bình thường, trong trường hợp công trình chưa làm song và bàn giao thì phải treo lên TK 3387 doanh thu chưa thực hiện
Nợ 112 tiền thu được của chủ đầu tư
Có 3387
Có 33311
Khi thanh lý từng hạng mục
Ghi nhận Doanh thu
Nợ 3387
Có 511
Công ty em là công ty TNHH, em làm theo qđ 48 thì vẫn áp dụng được cách trên phải không ạ?
Em cảm ơn rất nhiều.
 
Ðề: Thu tiền chủ đầu tư hạch toán như thế nào?

đúng rồi bạn cứ thám khảo công văn trên, nên tham khảo thêm chuẩn mực kế toán phần TK3387.
 
Ðề: Thu tiền chủ đầu tư hạch toán như thế nào?

E đã làm rồi, nhưng không biết đúng hay sai, anh chị có cách nào chỉ dùm em cách box bài lên ko ạ? Mong anh chị giúp đỡ.
 
Mọi người cho em hỏi ạ: Bên em kí hợp đồng với chủ đầu tư sau đó kí hợp đồng lại với thầu phụ theo từng hạng mục. Mỗi tháng tùy vào hợp đồng bên em cho bên thầu phụ ứng tiền trước và chưa xuất hóa đơn. Có khi một công trình bên em kí hợp đồng với 2 tới 3 thầu phụ nữa vậy cả nhà cho em hỏi em phải định khoản sao cho các lần cho bên thầu phụ tạm ứng và để hạch toán lên chi phí công trình ạ?
hiện tại thì em theo dõi thế này mọi người xem và chỉnh sửa góp ý giúp em tại mới qua làm xây dựng nên không hiểu lắm ạ:
khi thầu phụ ứng tiền: Nợ 331 TP.../Có 112. Cuối tháng em treo lên 154 chi tiết công trình.
Cả nhà xem giúp em như vậy có ổn không ạ?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top