Thời điểm xuất hóa đơn dịch vụ lắp đặt

Lycan9xx

New Member
Hội viên mới
Theo Thông tư 68/2019/TT-BTC
Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là thời điểm xuất hóa đơn phải là khi nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Riêng với trường hợp giao hàng nhiều lần hay bàn giao từng hạng mục, công đoạn của công trình, dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hay bàn giao đều phải lập hóa đơn tương ứng.

Mọi người cho mình hỏi, vậy nếu bên cty mình có hợp đồng đi lắp đặt băng tải, thì xuất hóa đơn như thế nào?
1. Với TH giao vật tư 1 lần: Khi đi giao vật tư, không xuất hóa đơn. Khi ký nghiệm thu mới xuất hóa đơn 100% giá trị hợp đồng
2. Với TH giao nhiều lần: Khi đi giao vật tư, không xuất hóa đơn. Khi ký nghiệm thu mới xuất (giống TH1). Hay xuất theo từng lần giao hàng, chừa lại khoảng 5% sau khi nghiệm thu mới xuất?

Mọi người giúp em với ạ
 

Thuận DKT

Member
Hội viên mới
Theo Thông tư 68/2019/TT-BTC
Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là thời điểm xuất hóa đơn phải là khi nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Riêng với trường hợp giao hàng nhiều lần hay bàn giao từng hạng mục, công đoạn của công trình, dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hay bàn giao đều phải lập hóa đơn tương ứng.

Mọi người cho mình hỏi, vậy nếu bên cty mình có hợp đồng đi lắp đặt băng tải, thì xuất hóa đơn như thế nào?
1. Với TH giao vật tư 1 lần: Khi đi giao vật tư, không xuất hóa đơn. Khi ký nghiệm thu mới xuất hóa đơn 100% giá trị hợp đồng
2. Với TH giao nhiều lần: Khi đi giao vật tư, không xuất hóa đơn. Khi ký nghiệm thu mới xuất (giống TH1). Hay xuất theo từng lần giao hàng, chừa lại khoảng 5% sau khi nghiệm thu mới xuất?

Mọi người giúp em với ạ

Thời điểm xuất hóa đơn của loại hình xây dựng lắp đặt như bên bạn là thời điểm nghiệm thu hoàn công bạn nhé
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top