thắc mắc khi lập báo cáo tài chính hợp nhất

blue_kute

New Member
Hội viên mới
theo em được biết khi trích quỹ thì phải ghi
nợ lợi nhuận chưa phân phối
có quỹ
tại sao hợp nhất bctc cái bươc xác định lợi ích của cổ đông thiểu số khi trích quỹ và chia cổ tức trong kì cho cổ đông thiểu số lại ghi là
nợ các quỹ
nợ lợi ích của cổ đông thiểu số
có lợi nhuận chưa phân phối
mọi ng trả lời giúp e với ạ
 
Ðề: thắc mắc khi lập báo cáo tài chính hợp nhất

Chưa rõ bạn thắc mắc chỗ nào.
Chỉ bàn lung tung tý xíu:
Khi cty mẹ nắm giữ phần lớn cổ phần cty con thì lập BCTC hợp nhất sáp nhập cả cty con vào.
Nhưng rõ ràng là vẫn phải trừ ra phần của cổ đông thiểu số - vì tiền của người ta thì vẫn là của người ta.
 
Ðề: thắc mắc khi lập báo cáo tài chính hợp nhất

uh thì đúng.nhưng vấn đề là khi phân chia quỹ và cổ tức thì nó sẽ làm giảm lợi nhuận chưa phân phối thì phải ghi nợ lợi nhuận chưa phân phối chứ.còn các quỹ tăng lên thì ghi có chứ.
ý mình sao lại ghi ngược lại.hi
 
Ðề: thắc mắc khi lập báo cáo tài chính hợp nhất

Đúng là trích lập quỹ và chia cổ tức thì làm giảm (ghi nợ) lợi nhuận chưa phân phối, vậy nên cái cần xem lại là cái tiền đề: xác định lợi ích của cổ đông thiểu số, trích quỹ và chia cổ tức cho cổ đông thiểu số?
Cổ đông thiểu số là ở công ty con, cty mẹ làm gì có cổ đông thiểu số mà chia cổ tức! Lên báo cáo hợp nhất thì có việc xác định lợi ích của cổ đông thiểu số thật (vì đã hòa nhập báo cáo của cty con vào). Cho nên, khi bạn lầm lẫn các khái niệm và đưa ra tiền đề không rõ ràng thì kết luận bị mâu thuẫn và đảo ngược là khó tránh khỏi. Bạn nên nghiên cứu lại bút toán đã dẫn có bản chất thực sự là gì?
 
Ðề: thắc mắc khi lập báo cáo tài chính hợp nhất

về khái niệm thì chắc chắn là ko nhầm lẫn.Tất nhiên khi 1 thông tư đã đưa ra để hướng dẫn chuẩn mực thì nó sẽ có lý do cho từng bút toán điều chỉnh.
vấn đề là mình nghiên cứu mãi mà hok ra thui.
 
Ðề: thắc mắc khi lập báo cáo tài chính hợp nhất

về khái niệm thì chắc chắn là ko nhầm lẫn.Tất nhiên khi 1 thông tư đã đưa ra để hướng dẫn chuẩn mực thì nó sẽ có lý do cho từng bút toán điều chỉnh.
vấn đề là mình nghiên cứu mãi mà hok ra thui.
Thông tư nào hướng dẫn chuẩn mực nào? Bạn nêu ra đi mình tin rằng các bạn khác sẽ thấy ngay nhầm lẫn ở đâu, khi đó bạn sẽ thấy lối ra.
"Nghiên cứu để học hỏi, nghiên cứu không dùng đánh đố"
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top