Tạo nút lệnh quay trở lại

sinhvienpy89

Mỗi ngày 1 điều mới
Hội viên mới
Mình tạo được nút lệnh.Mình muốn sau khi bấm nút này thì nó quay trở lại cái mình mới mở.
Untitled1-6.png

Các bạn cho mình xin code nha!
Còn bài ví dụ của mình nè:
http://www.mediafire.com/file/ztvnzilzmqw/vidu.xls
 
Sửa lần cuối:

atmt17

Member
Hội viên mới
Ðề: Tạo nút lệnh quay trở lại

Mình tạo được nút lệnh.Mình muốn sau khi bấm nút này thì nó quay trở lại cái mình mới mở.
Untitled1-6.png

Các bạn cho mình xin code nha!
Còn bài ví dụ của mình nè:
http://www.mediafire.com/file/ztvnzilzmqw/vidu.xls

Rất ngạc nhiên là ở sheet 1 bạn đã tạo được 1 nút link đến sheet 3. Vậy tại sao ở sheet 3 bạn không làm y như thế để quay về sheet 1
???
Cái này mà phải dùng đến VBA thì quả thật "đao to búa lớn" quá
 

domfootwear

Member
Hội viên mới
Ðề: Tạo nút lệnh quay trở lại

Mình tạo được nút lệnh.Mình muốn sau khi bấm nút này thì nó quay trở lại cái mình mới mở.
Untitled1-6.png

Các bạn cho mình xin code nha!
Còn bài ví dụ của mình nè:
http://www.mediafire.com/file/ztvnzilzmqw/vidu.xls

Cũng có thể dùng code sau:

Mã:
Sheet1.Activate

Cũng có thể dùng code sau cho toàn bộ các sheet.

PHP:
Private Sub Worksheet_Activate()
Dim wSheet As Worksheet
Dim M As Long
M = 1
  With Me
    .Columns(1).ClearContents
    .Cells(1, 1) = "DANH SACH TEN SHEET"
    .Cells(1, 1).Name = "Index"
  End With
  For Each wSheet In Worksheets
    If wSheet.Name <> Me.Name Then
    M = M + 1
    With wSheet
      .Range("H1").Name = "Start" & wSheet.Index
      .Hyperlinks.Add Anchor:=.Range("A1"), Address:="", _
      SubAddress:="Index", TextToDisplay:="TRO VE TRANG CHINH"
  End With
      Me.Hyperlinks.Add Anchor:=Me.Cells(M, 1), Address:="", _
      SubAddress:="Start" & wSheet.Index, TextToDisplay:=wSheet.Name
    End If
    Next wSheet
End Sub

Bạn xem thêm file nhé.

http://www.4shared.com/file/162466169/8d903182/Link.html
 
Sửa lần cuối:

binhdinh

New Member
Hội viên mới
Ðề: Tạo nút lệnh quay trở lại

Mình tạo được nút lệnh.Mình muốn sau khi bấm nút này thì nó quay trở lại cái mình mới mở.
Untitled1-6.png

Các bạn cho mình xin code nha!
Còn bài ví dụ của mình nè:
http://www.mediafire.com/file/ztvnzilzmqw/vidu.xls
Muốn tạo nút link liên kết giữa các sheet khác với sheet 1 (sheet làm trang chủ) thì bạn chọn một ô trong sheet đó đánh chữ "quay trở lại" rồi nhấn chuột trái chọn"Hyperlink" chọn "Place in this Document" chọn sheet 1 Ok là xong thôi.
 

domfootwear

Member
Hội viên mới
Ðề: Tạo nút lệnh quay trở lại

Muốn tạo nút link liên kết giữa các sheet khác với sheet 1 (sheet làm trang chủ) thì bạn chọn một ô trong sheet đó đánh chữ "quay trở lại" rồi nhấn chuột trái chọn"Hyperlink" chọn "Place in this Document" chọn sheet 1 Ok là xong thôi.

Đây là cách thủ công bạn à, muốn tự động thì phải dùng code.
Nếu như trên bảng tính có hàng chục sheet và có đến hàng trăm file thì làm thủ công biết đến bao giờ.
 

vuminh1601

New Member
Hội viên mới
Ðề: Tạo nút lệnh quay trở lại

Mọi người ơi vấn đề là ở chỗ. mình ở sheet bất kỳ thì Back lại sheet ngay trước đớ mình vào chứ không phải quay lại sheet danh mục ban đầu.
Ví dụ: Đang ở sheet1 link sang sheet2 từ sheet2 này linh sang sheet3 và bây giờ muốn back lại sheet 2 chứ không phải là sheet1. đây chỉ là 3 sheet nếu là 30 sheet cứ phải quay về sheet1 thì mât thời gian quá. Ai có cao kiến gì thì đóng ghóp cho AC nhé.
Làm thế nào ở mỗi sheet đều có nút back lại ngay sheet vào trước đó
 

atmt17

Member
Hội viên mới
Ðề: Tạo nút lệnh quay trở lại

Mọi người ơi vấn đề là ở chỗ. mình ở sheet bất kỳ thì Back lại sheet ngay trước đớ mình vào chứ không phải quay lại sheet danh mục ban đầu.
Ví dụ: Đang ở sheet1 link sang sheet2 từ sheet2 này linh sang sheet3 và bây giờ muốn back lại sheet 2 chứ không phải là sheet1. đây chỉ là 3 sheet nếu là 30 sheet cứ phải quay về sheet1 thì mât thời gian quá. Ai có cao kiến gì thì đóng ghóp cho AC nhé.
Làm thế nào ở mỗi sheet đều có nút back lại ngay sheet vào trước đó

Tạo 1 biến "nhớ lại" sheet vừa Deactive rồi cho vào code
Ví dụ:
1> Code trong Thisworkbook
Mã:
Private Sub Workbook_SheetDeactivate(ByVal Sh As Object)
 Set OldSh = Sh
End Sub
2> Code trong module
Mã:
Public OldSh As Worksheet
Sub Back()
 OldSh.Select
End Sub
Vẽ nút nhấn (Button thuộc thanh Forms) rồi Assign Macro nó với macro Back
Xong!
 

chinhnhanvan

New Member
Hội viên mới
Ðề: Tạo nút lệnh quay trở lại

Mình tạo được nút lệnh.Mình muốn sau khi bấm nút này thì nó quay trở lại cái mình mới mở.
Untitled1-6.png

Các bạn cho mình xin code nha!
Còn bài ví dụ của mình nè:
http://www.mediafire.com/file/ztvnzilzmqw/vidu.xls
Đơn giản: Bạn chỉ cần taoh Modul (trove)
Code:
Sub trove()
Sheets("sheet1").select
End
- Kế tiếp bạn Asign Marco là xong.
 

atmt17

Member
Hội viên mới
Ðề: Tạo nút lệnh quay trở lại

Đơn giản: Bạn chỉ cần taoh Modul (trove)
Code:
Sub trove()
Sheets("sheet1").select
End
- Kế tiếp bạn Asign Marco là xong.

Ông này chả đọc kỹ yêu cầu gì cả!
Sao bạn biết người ta sẽ "quay lại" SHEET1 mà Sheets("sheet1").select
Hic...
Tóm lại: Hồi nãy vừa ở sheet nào thì bây giờ khi bấm nút sẽ quay về sheet đó... Mà hồi nãy ở sheet nào là điều ta không biết (tùy tôi, muốn ở đâu thì ở)
Hiểu chưa đại ca?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top