Tặng file Excel Phân tích khả năng sinh lời theo từng dự án

PHONG_TRAN87

New Member
Hội viên mới
Đối với doanh nghiệp, mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận. Lợi nhuận là một chỉ tiêu tài chính tổng hợp phản ảnh hiệu quả của toàn bộ quá trình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ và những giải pháp kỹ thuật, quản lý kinh tế tại doanh nghiệp. Để nhận thức đúng đắn về lợi nhuận thì không phải chỉ quan tâm đến tổng mức lợi nhuận mà cần phải đặt lợi nhuận trong mối quan hệ với vốn, tài sản, nguồn lực kinh tế tài chính mà doanh nghiệp đã sử dụng để tạo ra lợi nhuận trong từng phạm vi, trách nhiệm cụ thể.

Ngoài những lợi nhuận chính từ hoạt động kinh doanh, hầu hết các DN luôn tìm kiếm các dự án đầu tư mang lại các dòng tiền khác cho mình. Theo dõi biến động lợi nhuận của từng dự án qua từng kỳ là công việc hết sức quan trọng để đánh giá khả năng sinh lợi so với mục tiêu đã đề ra của DN.

Ngoài ra, trong bất kỳ doanh nghiệp nào, hiệu suất lao động luôn là chỉ tiêu đánh giá khả năng sản xuất của DN, việc sử dụng lao động hợp lý và hiệu quả, tiết kiệm sức lao động đều là biện pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nếu không có ý thức sử dụng lao động hiệu quả, không có phương pháp sử dụng tối ưu thì dù cho doanh nghiệp có một đội ngũ nhân lực tốt đến mấy cũng không thể đạt được thành công.

Chia sẻ với mọi người Dashboard phân tích khả năng sinh lợi của dự án giúp các bạn thống nhất các chỉ số tài chính của tất cả dự án kinh doanh và tập hợp các thông tin tài chính để tạo ra một báo cáo hoàn chỉnh. File dashboard hiển thị một số thông tin tài chính quan trọng liên quan đến tất cả các dự án kinh doanh của bạn trên cơ sở hàng tháng và hàng năm. Bao gồm:
 • Thu nhập hàng tháng của công ty
 • Thu nhập của dự án hàng năm
 • Biên lợi nhuận dự án hàng năm
 • Tỷ lệ năng suất làm việc của nhân viên
Các bảng tính khác trong file này cho phép bạn nhập thông tin tài chính của mình liên quan đến từng dự án. Trong các tab này, bạn có thể nhập dữ liệu như:
 • Doanh thu
 • Chi phí dự như chi phí phát triển dự án, chi tiền lương, khấu hao TS, ...
 • Số giờ lao động chính thức là lao động thuê ngoài
Sau đó, từ các dữ liệu đã nhập, dashboard sẽ tự động tính toán tổng chi phí, tỷ suất lợi nhuận, tổng số giờ làm việc và tỷ lệ năng suất của từng dự án.


Mọi người quan tâm file này có thể comment email bên dưới để nhận file nhé, file do bạn @TT Thanh Qúy thực hiện, mọi thắc mắc liên quan đến kỹ thuật Excel, mọi người có thể liên hệ bạn Quý để trao đổi thêm.

Chúc mọi người sức khỏe và thành công!
cho mình xin file với nha bạn. tranthanhphuongpy@gmail.com. Cảm ơn bạn rất nhiều
 

Ngân - Ngân

New Member
Hội viên mới
Đối với doanh nghiệp, mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận. Lợi nhuận là một chỉ tiêu tài chính tổng hợp phản ảnh hiệu quả của toàn bộ quá trình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ và những giải pháp kỹ thuật, quản lý kinh tế tại doanh nghiệp. Để nhận thức đúng đắn về lợi nhuận thì không phải chỉ quan tâm đến tổng mức lợi nhuận mà cần phải đặt lợi nhuận trong mối quan hệ với vốn, tài sản, nguồn lực kinh tế tài chính mà doanh nghiệp đã sử dụng để tạo ra lợi nhuận trong từng phạm vi, trách nhiệm cụ thể.

Ngoài những lợi nhuận chính từ hoạt động kinh doanh, hầu hết các DN luôn tìm kiếm các dự án đầu tư mang lại các dòng tiền khác cho mình. Theo dõi biến động lợi nhuận của từng dự án qua từng kỳ là công việc hết sức quan trọng để đánh giá khả năng sinh lợi so với mục tiêu đã đề ra của DN.

Ngoài ra, trong bất kỳ doanh nghiệp nào, hiệu suất lao động luôn là chỉ tiêu đánh giá khả năng sản xuất của DN, việc sử dụng lao động hợp lý và hiệu quả, tiết kiệm sức lao động đều là biện pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nếu không có ý thức sử dụng lao động hiệu quả, không có phương pháp sử dụng tối ưu thì dù cho doanh nghiệp có một đội ngũ nhân lực tốt đến mấy cũng không thể đạt được thành công.

Chia sẻ với mọi người Dashboard phân tích khả năng sinh lợi của dự án giúp các bạn thống nhất các chỉ số tài chính của tất cả dự án kinh doanh và tập hợp các thông tin tài chính để tạo ra một báo cáo hoàn chỉnh. File dashboard hiển thị một số thông tin tài chính quan trọng liên quan đến tất cả các dự án kinh doanh của bạn trên cơ sở hàng tháng và hàng năm. Bao gồm:
 • Thu nhập hàng tháng của công ty
 • Thu nhập của dự án hàng năm
 • Biên lợi nhuận dự án hàng năm
 • Tỷ lệ năng suất làm việc của nhân viên
Các bảng tính khác trong file này cho phép bạn nhập thông tin tài chính của mình liên quan đến từng dự án. Trong các tab này, bạn có thể nhập dữ liệu như:
 • Doanh thu
 • Chi phí dự như chi phí phát triển dự án, chi tiền lương, khấu hao TS, ...
 • Số giờ lao động chính thức là lao động thuê ngoài
Sau đó, từ các dữ liệu đã nhập, dashboard sẽ tự động tính toán tổng chi phí, tỷ suất lợi nhuận, tổng số giờ làm việc và tỷ lệ năng suất của từng dự án.


Mọi người quan tâm file này có thể comment email bên dưới để nhận file nhé, file do bạn @TT Thanh Qúy thực hiện, mọi thắc mắc liên quan đến kỹ thuật Excel, mọi người có thể liên hệ bạn Quý để trao đổi thêm.

Chúc mọi người sức khỏe và thành công!
cho em xin mail nhe! trieukimngan1710@gmail.com
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top