TAMJ ỨNG LƯƠNG CHO LĐ

LEVANANHDHPT

New Member
Hội viên mới
CÔNG TY E TẠM ỨNG LƯƠNG CHO TOÀN BỘ LAO ĐỘNG THÁNG 1/2019 ĐỂ CHI TIÊU TẾT THÁNG 2/2019 THANH TOÁN SỐ CÒN LẠI LƯƠNG THÁNG 1. E XIN NHỜ ANH CHỊ HƯỚNG DẪN E HẠCH TOÁN CÓ GIỐNG TẠM ỨNG TỪNG LAO ĐỘNG K Ạ
 
CÔNG TY E TẠM ỨNG LƯƠNG CHO TOÀN BỘ LAO ĐỘNG THÁNG 1/2019 ĐỂ CHI TIÊU TẾT THÁNG 2/2019 THANH TOÁN SỐ CÒN LẠI LƯƠNG THÁNG 1. E XIN NHỜ ANH CHỊ HƯỚNG DẪN E HẠCH TOÁN CÓ GIỐNG TẠM ỨNG TỪNG LAO ĐỘNG K Ạ
Chào bạn!
Theo Điều 53, Thông tư 200/2014/TT-BTC thì: Khi ứng trước hoặc thực trả tiền lương, tiền công cho công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp, ghi:
Nợ TK 334 - Phải trả người lao động
Có các TK 111, 112,...
 
CÔNG TY E TẠM ỨNG LƯƠNG CHO TOÀN BỘ LAO ĐỘNG THÁNG 1/2019 ĐỂ CHI TIÊU TẾT THÁNG 2/2019 THANH TOÁN SỐ CÒN LẠI LƯƠNG THÁNG 1. E XIN NHỜ ANH CHỊ HƯỚNG DẪN E HẠCH TOÁN CÓ GIỐNG TẠM ỨNG TỪNG LAO ĐỘNG K Ạ
Tạm ứng lương ở đây bạn có thể hiểu là chi trả tiền lương và không có hoàn lại chứ không phải tạm ứng đơn thuần.\
Nợ TK 334 - Phải trả người lao động
Có các TK 111, 112,.....
Bạn không cần theo dõi mở theo dõi từng đối tượng mà chỉ cần lập bảng kê đinh kèm chứng từ thanh toán cho dễ kiểm tra khi cần thôi.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top