Tạm hoãn quy định vay vốn ngân hàng để góp vốn, mua cổ phần

Kind.tax

Member
Hội viên mới
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây đã ban hành Thông tư 10/2023/TT-NHNN ngưng hiệu lực thi hành một số quy định tại Thông tư số 06/2023/TT-NHNN kể từ ngày 1/9 cho đến khi có quy định mới về các vấn đề liên quan. Theo đó, doanh nghiệp, người dân tiếp tục được vay vốn từ ngân hàng để góp vốn, đầu tư vào các dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh, cho vay góp vốn để mua cổ phần trên thị trường chứng khoán...

Theo đó Thông tư này sẽ ngưng hiệu lực thi hành khoản 8, khoản 9 và khoản 10 Điều 8 của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN (đã được bổ sung theo khoản 2 Điều 1 Thông tư số 06/2023/TT-NHNN) từ ngày 01 tháng 9 năm 2023, những điểm sau đây sẽ ngừng hiệu lực thi hành bao gồm:

"8. Để thanh toán tiền góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.

9. Để thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức tín dụng quyết định cho vay.

10. Để bù đắp tài chính, trừ trường hợp khoản vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

a) Khách hàng đã ứng vốn của chính khách hàng để thanh toán, chi trả chi phí thực hiện dự án hoạt động kinh doanh, mà các chi phí thực hiện dự án hoạt động kinh doanh này phát sinh dưới 12 tháng tính đến thời điểm tổ chức tín dụng quyết định cho vay;

b) Các chi phí đã thanh toán, chi trả bằng vốn của chính khách hàng nhằm thực hiện dự án hoạt động kinh doanh là các chi phí có sử dụng nguồn vốn vay của tổ chức tín dụng theo phương án sử dụng vốn đã gửi tổ chức tín dụng để được xem xét cho vay trung, dài hạn nhằm thực hiện dự án hoạt động kinh doanh đó.


Trước đó, Thông tư 06 đã điều chỉnh một số quy định liên quan đến việc sử dụng vốn trong hồ sơ cho vay với mục đích mua nhà. Theo các chuyên gia, điều này nhằm tăng cường sự chặt chẽ trong quy trình và hồ sơ đối với khoản vay mua nhà, đồng thời đảm bảo kế hoạch trả nợ của khách hàng, nhằm giảm thiểu rủi ro cho các ngân hàng. Tuy nhiên, quy định này lại tác động đến khả năng tăng trưởng trong lĩnh vực tín dụng bất động sản.

NHNN nhấn mạnh: “Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, để ưu tiên hơn nữa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, NHNN đã ngưng hiệu lực thi hành những quy định trên cho đến ngày có hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật mới quy định về các vấn đề này”.

Cơ quan này cho biết thêm trong thời gian tới sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để nghiên cứu, xem xét các giải pháp phù hợp nhằm kiểm soát rủi ro.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top