Quyết toán TNCN vãng lai

thachphamvt

Member
Hội viên mới
Công ty tôi có 1 nhân viên A ký hợp đồng dài hạn tại công ty tôi, ngoài ra anh A có 01 thu nhập vãng lai bình quân năm không quá 10 triệu /tháng đã khấu trừ 10% thuế vãng lai. Như vậy anh A đủ điều kiện ủy quyền cho công ty tôi để quyết toán thay. Tuy nhiên do anh A quên ủy quyền cho công ty tôi quyết toán thay.

Vậy, trường hợp cá nhân đủ điều kiệ ủy quyền cho công ty quyết toán thay mà cá nhân quên hoặc không ủy quyền cho công ty thì cá nhân A có phải tự đi quyết toán trực tiếp với cơ quan Thuế hay không?

Thứ 2, nếu anh A tự đi quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế thì anh A có phải quyết toán (thu nhập vãng lai cộng với thu nhập chính thức tại công ty tôi) cả thu nhập chính thức tại công ty tôi và thu nhập vãng lai dưới 10triệu/tháng đã khấu trừ 10% ở nơi khác hay không?. Hay cá nhân anh A chỉ quyết toán phần thu nhập tại công ty tôi mà thôi?. (Trong năm anh A chỉ ký hợp đồng chính thức tại 01 nơi là công ty tôi và có thêm thu nhập vãng lai 01 nơi khác mà thôi.)
 
1. Vậy, trường hợp cá nhân đủ điều kiện ủy quyền cho công ty quyết toán thay mà cá nhân quên hoặc không ủy quyền cho công ty thì cá nhân A có phải tự đi quyết toán trực tiếp với cơ quan Thuế hay không?
=> đủ điều kiện mà không ủy quyền quyết toán thay thì A tự xác định tính tổng thu nhập thì có phải nộp thêm tiền thuế TNCN (>50k) thì phải tự đi quyết toán thuế TNCN.

2. nếu anh A tự đi quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế thì anh A có phải quyết toán (thu nhập vãng lai cộng với thu nhập chính thức tại công ty tôi) cả thu nhập chính thức tại công ty tôi và thu nhập vãng lai dưới 10triệu/tháng đã khấu trừ 10% ở nơi khác hay không?
=> quyết toán trên toàn bộ thu nhập từ tiền lương tiền công bao gồm thu nhập vãng lai đã khấu trừ 10%

3. Lưu ý,
Căn cứ theo khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019, Mục 5 Công văn 883/TCT-DNNCN năm 2022, Tiểu mục 1 Mục 4 Công văn 883/TCT-DNNCN năm 2022 thì thời điểm ủy quyền quyết toán thuế TNCN cần thực hiện là trước thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế
Hạn nộp báo cáo QT TNCN của tổ chức năm nay là ngày 01/04.
Hạn nộp báo cáo QT TNCN của cá nhân năm nay là ngày 02/05

Vậy nên vẫn còn trong hạn ký ủy quyền quyết toán nha bạn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top