Quyết toán Quý 1/2011 Lãi, mình cho lỗ được k?

thacnuoc

New Member
Hội viên mới
Chào cả nhà, cho mình hỏi tí nha.
Ví dụ: Quý 1/2011
Doanh thu của mình là: 200tr
Chi phí: 160tr, Vậy lời được 40tr, và nộp thuế TNDN phải nộp là 10tr
Năm 2010 thì lỗ cả năm.

Vậy bây giờ mình tăng chi phí lên để quý I khỏi lãi được k?
Nếu không cho mình cách giải quyết nhé!(Nếu như để lãi thì chuyển lỗ năm 2010 qua như thế nào)
Cảm ơn cả nhà:chuyengivay:
 
Ðề: Quyết toán Quý 1/2011 Lãi, mình cho lỗ được k?

Không chuyển được lỗ của năm 2010 qua đựoc đâu bạn nhé, vì thuế TNDN chuyển theo năm khi cuối năm bạn làm quyết toán mới chuyển lỗ không chuyển theo quý... quý phát sinh lãi vân phải nộp thuế TNDN bạn ạ...
 
Re: Ðề: Quyết toán Quý 1/2011 Lãi, mình cho lỗ được k?

Không chuyển được lỗ của năm 2010 qua đựoc đâu bạn nhé, vì thuế TNDN chuyển theo năm khi cuối năm bạn làm quyết toán mới chuyển lỗ không chuyển theo quý... quý phát sinh lãi vân phải nộp thuế TNDN bạn ạ...
Thông tin này từ đâu bạn có thế??? Đọc xong thấy hơi run :sowa:
 
Ðề: Re: Ðề: Quyết toán Quý 1/2011 Lãi, mình cho lỗ được k?

Thông tin này từ đâu bạn có thế??? Đọc xong thấy hơi run :sowa:

Em theo hướng dẫn của TT 134 anh ạ.
2. Chuyển lỗ:

Tại điểm 1 , Mục VI, Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định:

"Cơ sở kinh doanh sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ của năm quyết toán thuế trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau. Thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Cơ sở kinh doanh tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế theo nguyên tắc trên. Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp xác định số lỗ cơ sở kinh doanh được chuyển khác với số lỗ do cơ sở kinh doanh tự xác định thì số lỗ được chuyển xác định theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền nhưng đảm bảo không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ."

Chỉ được chuuyển khi quyết toán thuế TNDN của năm còn quý thì không được chuyển ạ.
 
Re: Ðề: Re: Ðề: Quyết toán Quý 1/2011 Lãi, mình cho lỗ được k?

Em theo hướng dẫn của TT 134 anh ạ.
2. Chuyển lỗ:

Tại điểm 1 , Mục VI, Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định:

"Cơ sở kinh doanh sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ của năm quyết toán thuế trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau. Thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Cơ sở kinh doanh tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế theo nguyên tắc trên. Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp xác định số lỗ cơ sở kinh doanh được chuyển khác với số lỗ do cơ sở kinh doanh tự xác định thì số lỗ được chuyển xác định theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền nhưng đảm bảo không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ."

Chỉ được chuuyển khi quyết toán thuế TNDN của năm còn quý thì không được chuyển ạ.

Sáng nay trời nắng mà nghe lại bài Diễm xưa cũng hay ghê.... 134 thay bằng 130 và 18 rồi bạn àh.

Trong Pm HTKK, bạn mở 01A/TNDN lên và để con trỏ ở dòng "6. Lỗ được chuyển trong kỳ" rồi sau đó ấn phím F1 và đọc thử xem...
 
Ðề: Quyết toán Quý 1/2011 Lãi, mình cho lỗ được k?

Mỗi 1 cơ quan thuế hướng dẫn 1 kiểu, cơ quan thuế em hướng dẫn khi lãi của quý vẫn phải nộp thuế bình thường còn chuyển lỗ để cuối năm anh ạ.
 
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Quyết toán Quý 1/2011 Lãi, mình cho lỗ được k?

Sáng nay trời nắng mà nghe lại bài Diễm xưa cũng hay ghê.... 134 thay bằng 130 và 18 rồi bạn àh.

Trong Pm HTKK, bạn mở 01A/TNDN lên và để con trỏ ở dòng "6. Lỗ được chuyển trong kỳ" rồi sau đó ấn phím F1 và đọc thử xem...

Theo như PTKK hướng dẫn:
- Chỉ tiêu [15] - Lỗ được chuyển trong kỳ là sốlỗ của kỳ trước và lỗ của các năm trước chuyển sang theo qui định của pháp luật thuế.

Nếu đơn vị có kỳ kế toán là năm thì không thể chuyển lỗ năm cho quý đâu quynh.
 
Ðề: Quyết toán Quý 1/2011 Lãi, mình cho lỗ được k?

Chào cả nhà, cho mình hỏi tí nha.
Ví dụ: Quý 1/2011
Doanh thu của mình là: 200tr
Chi phí: 160tr, Vậy lời được 40tr, và nộp thuế TNDN phải nộp là 10tr
Năm 2010 thì lỗ cả năm.

Vậy bây giờ mình tăng chi phí lên để quý I khỏi lãi được k?
Nếu không cho mình cách giải quyết nhé!(Nếu như để lãi thì chuyển lỗ năm 2010 qua như thế nào)
Cảm ơn cả nhà:chuyengivay:

-----
Bạn cứ việc tăng chi phí trong kỳ lên thì sẽ không có lãi thôi.
Đây chỉ là tờ khai tạm tính thôi mà, đến cuối năm quyết toán lại bình thường!
 
Ðề: Quyết toán Quý 1/2011 Lãi, mình cho lỗ được k?

-----
Bạn cứ việc tăng chi phí trong kỳ lên thì sẽ không có lãi thôi.
Đây chỉ là tờ khai tạm tính thôi mà, đến cuối năm quyết toán lại bình thường!

Chính xác. Công ty mình cũng thuòng làm thế
 
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Quyết toán Quý 1/2011 Lãi, mình cho lỗ được k?

Theo như PTKK hướng dẫn:
- Chỉ tiêu [15] - Lỗ được chuyển trong kỳ là sốlỗ của kỳ trước và lỗ của các năm trước chuyển sang theo qui định của pháp luật thuế.
Nếu đơn vị có kỳ kế toán là năm thì không thể chuyển lỗ năm cho quý đâu quynh.
Vấn đề này bây giờ tự nhiên đâm ra khó hiểu nhỉ, trước đây thì lỗ năm trước chuyển sang Quý của năm sau và chuyển lỗ giữa các Quý rầm rầm với nhau

TT18 :
4. Xác định lỗ và chuyển lỗ.
Sửa đổi, bổ sung điểm 2 mục VII Phần C như sau:
- Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì phải chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.
- Doanh nghiệp có số lỗ giữa các Quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế TNDN doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định nêu trên.
Thuế TNDN :
2. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là loại khai tạm tính theo quý, khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp.
Thu nhập tính thuế :
I. THU NHẬP TÍNH THUẾ

Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước theo quy định.

Chú đang xoắn về cái kỳ tính thuế thì thêm đoạn này :
Trường hợp người nộp thuế không kê khai được chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế thì áp dụng Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý theo mẫu số 01B/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này. Căn cứ để tính thu nhập doanh nghiệp trong quý là tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu của năm trước liền kề.

Quý trước của năm còn cho chuyển sang quý sau của năm thì ko lý gì đã quyết toán rồi lại ko cho chuyển sang Quý của năm sau!
 
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Quyết toán Quý 1/2011 Lãi, mình cho lỗ được k?

Quý trước của năm còn cho chuyển sang quý sau của năm thì ko lý gì đã quyết toán rồi lại ko cho chuyển sang Quý của năm sau!

Quynh xem TT18:
- Doanh nghiệp có số lỗ giữa các Quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó.
Trong cùng một năm thì được chuyển lỗ chứ khác năm thì không được chuyển.
 
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Quyết toán Quý 1/2011 Lãi, mình cho lỗ được k?

Quynh xem TT18:
- Doanh nghiệp có số lỗ giữa các Quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó.
Trong cùng một năm thì được chuyển lỗ chứ khác năm thì không được chuyển.

Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì phải chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.
Đây bám vào đoạn này của TT18/2011, năm 2010 Cty Linh sư chuối lỗ 100tr => số lỗ này được chuyển vào thu nhập chịu thuế của năm tiếp theo.

Quý I/2011 Cty Linh sư chuối có thu nhập chịu thuế là 100tr vậy dựa vào dòng bôi đậm trên, có được chuyển lỗ 100tr sang hay ko??? Nên nhớ thuế TNDN là tạm tính theo Quý và quyết toán năm nữa nhé!

Rõ ràng nó đảm bảo tiêu chí : năm tiếp theo (2011) Cty tôi có thu nhập chịu thuế ở thời điểm Quý I!
 
Ðề: Quyết toán Quý 1/2011 Lãi, mình cho lỗ được k?

Hom bữa đi tập huấn thuế có nghe ông thầy nói trước đây lỗ chuyển theo năm nhưng nay cho chuyển theo quý rùi. nhưng chẳng biết có phải không nữa mà mình cũng chưa thấy QĐ hay TT nào về điều này hết.
vì vậy tốt nhất là báo cáo Quý cứ khai lỗ cho chắc. cuói năm quyết toán chuyển luôn một lần.hjhj
 
Ðề: Quyết toán Quý 1/2011 Lãi, mình cho lỗ được k?

Hom bữa đi tập huấn thuế có nghe ông thầy nói trước đây lỗ chuyển theo năm nhưng nay cho chuyển theo quý rùi. nhưng chẳng biết có phải không nữa mà mình cũng chưa thấy QĐ hay TT nào về điều này hết.
vì vậy tốt nhất là báo cáo Quý cứ khai lỗ cho chắc. cuói năm quyết toán chuyển luôn một lần.hjhj
Thông tư 18 có bạn ah được huyển theo quý...
 

Đính kèm

  • TT 18_10022011_BTC Sua doi bo sung Thong tu 130 ve thue TNDN.doc
    166.5 KB · Lượt xem: 198
Bây giờ làm theo thông tư 18 ngày 10/2/2011 các bác à, có nghĩa là được phép chuyển các quí trong năm nhưng ko được chuyển từ năm 2010 sang quí I/2011. Cả nhà cùng nghiên cứu nhé
 
Ðề: Quyết toán Quý 1/2011 Lãi, mình cho lỗ được k?

-----
Bạn cứ việc tăng chi phí trong kỳ lên thì sẽ không có lãi thôi.
Đây chỉ là tờ khai tạm tính thôi mà, đến cuối năm quyết toán lại bình thường!

bạn cho mình hỏi chút nhé! nêú như Quý nào mình cũng tạm tính là lỗ mà đến cuôí năm quyết toán có lãi thì có sao ko bạn??? Cơ quan thuế có hạch sách j không???
 
bạn cho mình hỏi chút nhé! nêú như Quý nào mình cũng tạm tính là lỗ mà đến cuôí năm quyết toán có lãi thì có sao ko bạn??? Cơ quan thuế có hạch sách j không???
Dựa vào phương pháp so sánh giữa các DN trong cùng ngành nghề lĩnh vực thì người ta biết liền bạn àh. Ko dễ ăn đâu!
Bây giờ làm theo thông tư 18 ngày 10/2/2011 các bác à, có nghĩa là được phép chuyển các quí trong năm nhưng ko được chuyển từ năm 2010 sang quí I/2011. Cả nhà cùng nghiên cứu nhé
Đoạn nào TT18 nói ko cho chuyển thế bạn, đọc lại bài 12 thử nhé...
 
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Quyết toán Quý 1/2011 Lãi, mình cho lỗ được k?

Quynh xem TT18:
- Doanh nghiệp có số lỗ giữa các Quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó.
Trong cùng một năm thì được chuyển lỗ chứ khác năm thì không được chuyển.

Chú Linh vẫn làm như vậy àh ? làm anh sợ quá cứ tưởng có quy định mới lâu ko vào nên ko biết
Chỉ tiêu [15] - Lỗ được chuyển trong kỳ là sốlỗ của kỳ trước và lỗ của các năm trước chuyển sang theo qui định của pháp luật thuế.
Lỗ năm 2010 được chuyển qua quý I/2011 - đơn giản vì nó là lỗ chuyển từ 2010 => 2011, TT18 quy định được chuyển lỗ giữa các quý trong năm thì có nghĩa là Q2 chuyển lỗ từ năm 2010 + quý 1/11 sang .... nó chỉ để giải thích một số vướng mắc khi áp dụng 130 một vài địa phương ko cho chuyển lỗ giữa các quý trong năm
 
Ðề: Quyết toán Quý 1/2011 Lãi, mình cho lỗ được k?

theo mình lãi quy 1 năm 2011 bạn lãi như bình thường và nộp thuế TNDN. Nhưng đến hết năm 2011 quyết toán chuyển lỗ luôn một thể.
 
Ðề: Quyết toán Quý 1/2011 Lãi, mình cho lỗ được k?

Em xin đính chính lại và theo quy định mới TT180: :311:

Kính gửi: Người nộp thuế trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh
Ngày 25/10/2007 Cục Thuế TP đã có Công văn số 10806/CT-TTHT về việc hướng dẫn kê khai thuế TNDN tạm tính quý theo Thông tư 60/2007/TT-BTC. Tại Mục I có hướng dẫn chỉ tiêu [15] Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý theo mẫu số 01A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC: “Số lỗ được chuyển vào kỳ này theo quy định của Luật Thuế TNDN, bao gồm số lỗ của các năm trước đăng ký kế hoạch chuyển lỗ vào năm nay và số lỗ của các quý trước trong năm”;
Ngày 07/05/2010 Tổng Cục Thuế có Công văn số 1534/TCT-CS về việc kê khai và quyết toán thuế TNDN (bản photo đính kèm) hướng dẫn : “...không được chuyển lỗ của các Quý trong năm 2009 vào ngay các Quý tiếp theo cũng của năm 2009”.
Để việc thực hiện được thống nhất, đúng quy định, Cục Thuế TP thông báo đến Người nộp thuế để thực hiện việc chuyển lỗ theo hướng dẫn của Tổng Cục Thuế tại Công văn 1534/TCT-CS nêu trên; cụ thể tại chỉ tiêu [15] Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý theo mẫu số 01A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC : “Số lỗ được chuyển vào kỳ này theo quy định của Luật Thuế TNDN, bao gồm số lỗ của các năm trước đăng ký kế hoạch chuyển lỗ vào năm nay, không chuyển số lỗ giữa các quý trong năm”.
Cục Thuế thông báo để Người nộp thuế biết và thực hiện. Các văn bản hướng dẫn trước đây không phù hợp với hướng dẫn của Tổng Cục Thuế tại Công văn 1534/TCT-CS đều bãi bỏ.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top