Quỹ CLB DKF bắt đầu từ tháng 2/2009

Ðề: Re: Ðề: Quỹ CLB DKF bắt đầu từ tháng 2/2009

Thu tiền tháng 10: susu vna, lúa nước, Kid ==>> 450K

Tồn cuối: 1.480K

Ngày 21/10:
Thu Ku Dê Kụ 50k
Chi 65k tiền nước
=> tồn hết ngày 21 là: 1.480 + 50 - 65 = 1.465k :votay:
 
Ðề: Re: Ðề: Quỹ CLB DKF bắt đầu từ tháng 2/2009

Ngày 21/10:
Thu Ku Dê Kụ 50k
Chi 65k tiền nước
=> tồn hết ngày 21 là: 1.480 + 50 - 65 = 1.465k :votay:

Thu tiền bé baba-pig tháng 10: 150K
Tồn cuối: 1.615K
 
Ðề: Re: Ðề: Quỹ CLB DKF bắt đầu từ tháng 2/2009

Thu tiền bé baba-pig tháng 10: 150K
Tồn cuối: 1.615K

Thu ngày 28/10: 1.090K

Đội bạn: 940k
Tiền sân tháng 10: 150K (langtu79)

Chi: nước mía 50K

Tồn cuối: 2.655K
 
Ðề: Re: Ðề: Quỹ CLB DKF bắt đầu từ tháng 2/2009

Thu ngày 28/10: 1.090K

Đội bạn: 940k
Tiền sân tháng 10: 150K (langtu79)

Chi: nước mía 50K

Tồn cuối: 2.655K

Thu 12 thành viên tham gia giải: 1.200K

Chi tiền giải: 1.600K

Tồn cuối: 2.255K
 
Ðề: Re: Ðề: Quỹ CLB DKF bắt đầu từ tháng 2/2009

Thu 12 thành viên tham gia giải: 1.200K

Chi tiền giải: 1.600K

Tồn cuối: 2.255K

Thu 1.140k : Phước 150k, Muontennguoi 150k, Quân 150k, Đình Thái 150k, Susuvn 150k, kid 150k - Dê cụ 40k, đội bạn 200k
Chi 1.967: tiền nước 87k + tiền sân T11: 1.880k
=> Tồn hết ngày 4/11/2010: 2.255 + 1.140 - 1.967 = 1.428k :votay:

 
Sửa lần cuối:
Ðề: Re: Ðề: Quỹ CLB DKF bắt đầu từ tháng 2/2009

Thu 1.140k : Phước 150k, Muontennguoi 150k, Quân 150k, Đình Thái 150k, Susuvn 150k, kid 150k - Dê cụ 40k, đội bạn 200k
Chi 1.967: tiền nước 87k + tiền sân T11: 1.880k
=> Tồn hết ngày 4/11/2010: 2.255 + 1.140 - 1.967 = 1.428k :votay:


Chi ngày 6/11: 270K.

Tiền sân: 120K

Tiền nước: 150K

Tồn cuối : 1.158K
 
Ðề: Re: Ðề: Quỹ CLB DKF bắt đầu từ tháng 2/2009

Chi ngày 6/11: 270K.

Tiền sân: 120K

Tiền nước: 150K

Tồn cuối : 1.158K

Chi hổ trợ tiền mua đồng phục: 800K

Tồn cuối: 358K
 
Ðề: Re: Ðề: Quỹ CLB DKF bắt đầu từ tháng 2/2009

Chi hổ trợ tiền mua đồng phục: 800K

Tồn cuối: 358K

Thu: 350K ==>> đội NTC 200K, kingofmerit 150K (T11)

Chi: 450K

- Nước mía 11/11: 100K
- Nước uống ngày 14/11: 350K

Tồn cuối: 258K
 
Ðề: Re: Ðề: Quỹ CLB DKF bắt đầu từ tháng 2/2009

Thu: 350K ==>> đội NTC 200K, kingofmerit 150K (T11)

Chi: 450K

- Nước mía 11/11: 100K
- Nước uống ngày 14/11: 350K

Tồn cuối: 258K

Chi ngày 21: 230K

Tồn cuối: 28K
 
Ðề: Re: Ðề: Quỹ CLB DKF bắt đầu từ tháng 2/2009

Thu: 500K (đội bạn 400K, tiền thẻ vàng 100K)

Tồn cuối : 528K

Thu 610k: Lysucha's team 150k(thiếu 10k) - Quân's team 160k - Susuva 150k (T12/10) - Quân 150k (T12/10)
Chi 64k tiền nước
=> thu ngày 18/12: 610 - 64k = 546k
 
Ðề: Re: Ðề: Quỹ CLB DKF bắt đầu từ tháng 2/2009

Thu 610k: Lysucha's team 150k(thiếu 10k) - Quân's team 160k - Susuva 150k (T12/10) - Quân 150k (T12/10)
Chi 64k tiền nước
=> thu ngày 18/12: 610 - 64k = 546k

Thu: Phước, Kidmandang, Tiger, Soledad, muontennguoi ==>> 750K
chi: nước mía ==>> 80K
Tồn cuối: 1.216K
 
Ðề: Re: Ðề: Quỹ CLB DKF bắt đầu từ tháng 2/2009

Thu: Phước, Kidmandang, Tiger, Soledad, muontennguoi ==>> 750K
chi: nước mía ==>> 80K
Tồn cuối: 1.216K

Thu: baba.pig, langtu79 ==>> 300K, đội bạn: 230K
Chi: nước mía: 56K
Tồn cuối: 1.690K
 
Ðề: Re: Ðề: Quỹ CLB DKF bắt đầu từ tháng 2/2009

Thu: baba.pig, langtu79 ==>> 300K, đội bạn: 230K
Chi: nước mía: 56K
Tồn cuối: 1.690K

Thu: 1.360K

Đội bạn (30/12 và 06/01): 460K
Tháng 12: Diệu, Susu vna, Soledad, Quandvtm, Phước, Tiger ==>> 900K

Chi: 1.070K

Tiền sân T12: 940K
Nước mía: 130K

Tồn cuối: 1.980K
 
Ðề: Quỹ CLB DKF bắt đầu từ tháng 2/2009

Thu: 1.360K

Đội bạn (30/12 và 06/01): 460K
Tháng 12: Diệu, Susu vna, Soledad, Quandvtm, Phước, Tiger ==>> 900K

Chi: 1.070K

Tiền sân T12: 940K
Nước mía: 130K

Tồn cuối: 1.980K

Thu tháng 1: 450K ==>> muotennguoi, Lúa Nước, Kidmandang

Chi: hổ trợ ăn nhậu ==>> 150K

Tồn: 2.280K
 
Re: Ðề: Quỹ CLB DKF bắt đầu từ tháng 2/2009

Thu tháng 1: 450K ==>> muotennguoi, Lúa Nước, Kidmandang

Chi: hổ trợ ăn nhậu ==>> 150K

Tồn: 2.280K

Thu tháng 1: langtu79 ==>> 150K, Trường ==>> 30K

Chi: tiền sân ==>> 310K

Tồn cuối: 2.150K
 
Ðề: Re: Ðề: Quỹ CLB DKF bắt đầu từ tháng 2/2009

Thu tháng 1: langtu79 ==>> 150K, Trường ==>> 30K

Chi: tiền sân ==>> 310K

Tồn cuối: 2.150K

17/02/2011:

Thu 230k
Chi 1.010k : 960k tiền sân T2 + 50 tiền nước
Tồn cuối: 1.370K
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ðề: Re: Ðề: Quỹ CLB DKF bắt đầu từ tháng 2/2009

17/02/2011:

Thu 230k
Chi 1.010k : 960k tiền sân T2 + 50 tiền nước
Tồn cuối: 1.370K

Thu tiền sân tháng: Lysucha (T1), Kidmandang, Tiger ==>> 350K
Tồn cuối: 1.720K
 
Ðề: Re: Ðề: Quỹ CLB DKF bắt đầu từ tháng 2/2009

Thu tiền sân tháng: Lysucha (T1), Kidmandang, Tiger ==>> 350K
Tồn cuối: 1.720K

Thu 600k: Susuvn 250k (T2,3); Phước 250k (T2,3); Muontennguoi 100k (T2)
Chi 56k tiền nước =>600 -56 =544k

Tồn: 1.720 + 544 = 2.264k

@ AE: trận vừa rồi đá với đội bạn theo nguyên tắc đội thua trả tiền sân, đề nghị anh em khi cáp kèo thoả thuận rõ tỷ lệ 30-70 hay 50-50 nhé
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top