Phân tích báo cáo tài chính CTCP Gemadept (GMD) Quý 3/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Dòng tiền của doanh nghiệp.
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm vừa qua đều đang duy trì ở mức dương. Điều này phản ánh doanh nghiệp có 1 dòng tiền tốt, ổn định qua từng kỳ và có hoạt động kinh doanh bền vững.
1669305361073.png


Trong nhũng năm gần đây, doanh nghiệp có thể tự chủ tài chính, tự tạo tiền của mình để chi tiêu và sử dụng cũng như có tài trợ cho các hoạt động đầu tư, cũng như là hoạt động tài chính. Điều này cho thấy doanh nghiệp đã có 1 dòng tiền khá ổn định, và dường như có thể tiếp tục điều này trong tương lai.
1669305473481.png


Lợi nhuận và dòng tiền của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua hiện đang đều là số dương, lúc này doanh nghiệp nên mở rộng phát triển lợi nhuận và đầu tư để tạo lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ cùng ngành.
1669305537675.png


Dòng tiền doanh nghiệp tăng trưởng so với năm trước đó chủ yếu đến từ nguồn lợi nhuận của doanh nghiệp, điều này cho thấy doanh nghiệp đang có dấu hiệu làm ăn rất tốt, đồng thời cũng thu hồi lại được nguồn tiền của mình. Dù việc bị chiếm dụng vốn nhiều hơn cũng là 1 nguyên nhân làm cho dòng tiền giảm hơn so với năm trước đó.
1669305657672.png


Riêng trong năm 2021, chúng ta thấy rõ được việc dòng tiền và khấu hao là lý do giúp DN tăng trưởng trong năm nay, các chỉ tiêu còn lại dường như không quá đáng kể trong năm vừa qua.
1669305710471.png


2. Quản lý vốn
Tính thanh khoản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua hiện đang thấp hơn 2.5 và có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp có thể đảo bảo chi trả được các khoản nợ ngắn hạn, tuy nhiên đôi lúc sẽ gặp khó khăn về tài chính sau khi chi trả xong các khoản nợ này.
1669305773561.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức an toàn so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp đảm bảo được các khoản nợ bằng mức tài sản cao.
1669305844141.png


3. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức hấp dẫn các nhà đầu tư so với mặt bằng chung của ngành. Dù vậy, doanh nghiệp chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong khoảng thời điểm này.
1669305909239.png


Lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư vào các công ty liên kết. Hiện tại nguồn lợi nhuận chính của doanh nghiệp vẫn đến từ hoạt động cốt lõi và có xu hướng tăng, cho thấy doanh nghiệp vẫn đang khá tập trung vào các hoạt động này. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng lâu dài và bền vững. Họ cần phải cải thiện và phát triển các chính sách sao cho hiệu quả hơn so với trước kia. Đây là cách giúp DN phát triển lâu dài và bền vững.
1669305947112.png


4. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp trong kỳ hiện tại đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn.
Việc ROE của doanh nghiệp có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua là do doanh nghiệp đã cải thiện được hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của doanh nghiệp trong khoảng thời điểm này. Doanh nghiệp kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ nguồn tài sản của mình, đây cũng là nguồn lực bên trong của doanh nghiệp.
1669306204682.png


5. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua là Tài sản cố định và Khoản đầu tư tài chính dài hạn. Với Tài sản cố định, khoản mục này có xu hướng giảm trong kỳ vừa qua, còn Khoản đầu tư tài chính dài hạn thể hiện xu hướng ngược lại trong khoảng thời điểm này.
1669306232012.png


Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi đầu tư cho các khoản TSCĐ. Khi so sánh với mức khấu hao trong cùng khoảng thời điểm, mức chi đầu tư nằm ở con số cao, vượt xa chi phí khấu hao. Điều này cho thấy DN đã và đang đầu tư nhiều cho tương lai,nhằm phát triển thị phần và cải thiện sản phẩm.
1669306312627.png


6. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể trong kỳ vừa qua. Mức tăng trưởng này đủ để thu hút được các nhà đầu tư tham gia vào góp vốn.
1669306459713.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua tăng 113% so với trước đó. Xu hướng tăng trưởng LN của DN qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng trưởng tăng.
1669306518292.png(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top