Nộp thuế vãng lai Thời điểm nào và ở đầu ?

ongmat

Member
Hội viên mới
Công ty mình đang thi công một công trình ở tỉnh khác nên mình chưa hiểu lắm về thuế vãng lai ? nộp khi nào khi bắt đầu ký hợp đồng thi công hay khi mình xuất hóa đơn GTGT ? và nộp ở chi cục thuế quản lý mình hay ở chi cục thuế nơi mình xây duựng
 
Ðề: Nộp thuế vãng lai Thời điểm nào và ở đầu ?

Công ty mình đang thi công một công trình ở tỉnh khác nên mình chưa hiểu lắm về thuế vãng lai ? nộp khi nào khi bắt đầu ký hợp đồng thi công hay khi mình xuất hóa đơn GTGT ? và nộp ở chi cục thuế quản lý mình hay ở chi cục thuế nơi mình xây duựng

Trích TT60:
6. Khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh.
6.1. Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%) trên doanh thu hàng hoá, dịch vụ chưa có thuế giá trị gia tăng với chi cục thuế quản lý địa phương nơi kinh doanh, bán hàng.
6.2. Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh là Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.
6.3. Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh được nộp theo từng lần phát sinh doanh thu. Trường hợp phát sinh nhiều lần nộp hồ sơ khai thuế trong một tháng thì người nộp thuế có thể đăng ký với chi cục thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế để chuyển sang nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.
6.4. Khi khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế phải tổng hợp doanh thu phát sinh và số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính. Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh được trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo tờ khai thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế tại trụ sở chính.

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:3.4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ mười, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.
 
Ðề: Nộp thuế vãng lai Thời điểm nào và ở đầu ?

Công ty mình đang thi công một công trình ở tỉnh khác nên mình chưa hiểu lắm về thuế vãng lai ? nộp khi nào khi bắt đầu ký hợp đồng thi công hay khi mình xuất hóa đơn GTGT ? và nộp ở chi cục thuế quản lý mình hay ở chi cục thuế nơi mình xây duựng

Trường hợp này , Kê khai ngay sau khi xuất hóa đơn cho công trình vãng lai (theo từng lần phát sinh) theo mẫu (Mẫu số: 06/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) nộp cho cơ quan thuế nơi mình thi công công trình và tiến hành nộp tiền thuế (Đối với thuế suất 10% thì nộp 2% trên doanh thu chưa thuế, Đối với thuế suất 5% thì nộp 1% trên doanh thu chưa thuế) .
Cuối tháng căn cứ vào chứng từ nộp tiền thuế vào phụ lục 01-5/GTGT số chứng từ, ngày nộp thuế , nơi nộp thuế, cơ quan thuế quản lý hoạt động kinh doanh vãng lai, số tiền đã nộp. Sau đó điền vào chỉ tiêu số (37) trên mẫu số 01 GTGT (nộp cho cơ quan quản lý thuế tại trụ sở chính)
Chúc bạn thực hiện tốt.
 
Ðề: Nộp thuế vãng lai Thời điểm nào và ở đầu ?

Vậy có nghĩa là phát sinh nghĩa vụ nộp thuế kề từ ngày phát hành hóa đơn có phải không bạn
 
Ðề: Nộp thuế vãng lai Thời điểm nào và ở đầu ?

Vậy có nghĩa là phát sinh nghĩa vụ nộp thuế kề từ ngày phát hành hóa đơn có phải không bạn

không hẳn vậy, nói chung trong tháng xuất hóa đơn là được rồi. nếu mình kê khai nộp thuế trong tháng thì mình khấu trừ thuế tại trụ sở chính tháng đó cho tiện luôn.
Không có quy định cụ thể.
 
Ðề: Nộp thuế vãng lai Thời điểm nào và ở đầu ?

Vậy có nghĩa là phát sinh nghĩa vụ nộp thuế kề từ ngày phát hành hóa đơn có phải không bạn

Từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế là từ ngày phát sinh doanh thu.
 
Ðề: Nộp thuế vãng lai Thời điểm nào và ở đầu ?

Thời gian nộp thuế là thời điểm bạn nhận được thanh toán của bên chủ đầu tư. Ví dụ hợp đồng kí là thanh toán theo tiến độ kế hoạch, thì khi nhận được thanh toán của bên chủ đầu tư, bạn phải trích lại 2% để nộp thuê tại nơi bạn có công trình thi công.
 
Ðề: Nộp thuế vãng lai Thời điểm nào và ở đầu ?

Thời gian nộp thuế là thời điểm bạn nhận được thanh toán của bên chủ đầu tư. Ví dụ hợp đồng kí là thanh toán theo tiến độ kế hoạch, thì khi nhận được thanh toán của bên chủ đầu tư, bạn phải trích lại 2% để nộp thuê tại nơi bạn có công trình thi công.

Không đúng, phải kê khai và nộp thuế vãng lai sau khi xuất hóa đơn, không căn cứ vào việc mình nhận tiền của bên chủ đầu tư hay không.
 
Ðề: Nộp thuế vãng lai Thời điểm nào và ở đầu ?

vấn đề nộp trong thời đểm nào ko quan trong mà, chỉ là sau khi minh xuất hoá đơn rồi thôi, sau đó phài lập tờ khai thuế cho cơ quan quản lý thuế tại công trình mà bạn phát sinh doanh thu, rồi sao đó chuyển khoản nộp thuế, sao đó lấy chứng từ về khấu trừ lại tại cơ quan thuế quản lý bạn.
 
Ðề: Nộp thuế vãng lai Thời điểm nào và ở đầu ?

vấn đề nộp trong thời đểm nào ko quan trong mà, chỉ là sau khi minh xuất hoá đơn rồi thôi, sau đó phài lập tờ khai thuế cho cơ quan quản lý thuế tại công trình mà bạn phát sinh doanh thu, rồi sao đó chuyển khoản nộp thuế, sao đó lấy chứng từ về khấu trừ lại tại cơ quan thuế quản lý bạn.

Em thấy trong TT 60 phần nói về thuế vãng lai :"Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ mười, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế".
 
Ðề: Nộp thuế vãng lai Thời điểm nào và ở đầu ?

Em thấy trong TT 60 phần nói về thuế vãng lai :"Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ mười, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế".
thì đúng là như vậy, nhưng thực tế nếu bạn có nộp có trể hơn củng không bị phạt gì đâu, chỉ có điều nếu bạn nộp trể hơn so với thời điểm bạn quyết toán công trình đó với cơ quan thuế quản lý (nghĩa là Công Trình đã hoàn thành và bạn đã tính lãi lỗ mà báo cáo thuế rồi) thì bây giờ nếu bạn có đón thuế vãng lai sẻ không được khấu trừ lại thôi. (1 Cán bộ thuế tại cục thuế TP.HCM đã nói với mình như vậy đó)
 
Ðề: Nộp thuế vãng lai Thời điểm nào và ở đầu ?

Công ty mình đang thi công một công trình ở tỉnh khác nên mình chưa hiểu lắm về thuế vãng lai ? nộp khi nào khi bắt đầu ký hợp đồng thi công hay khi mình xuất hóa đơn GTGT ? và nộp ở chi cục thuế quản lý mình hay ở chi cục thuế nơi mình xây duựng

Hi mọi người, lâu rồi mình bận việc không tham gia diễn đàn, thấy trong mail có người hỏi nên ghé thăm, Về Thuế Vãng lai công trình xây dựng ngoài tỉnh có hai cách đóng thuế vãng lai:
Cách 1 : Dựa vào hợp đồng thi công ký kết giữa hai bên , mình lấy 2% trên giá trị hợp đồng nộp cho cơ quan thuế nơi công trình mình thi công.
Cách 2: Photo hợp đồng gửi cho cơ quan thuế nơi thi công và nộp thuế 2% trên hóa đơn GTGT mình xuất ra cho khách hàng.

Cả hai cách trên đều phải thực hiện :
Khi trích 2% trên giá trị hợp đồng, hoặc 2% trên giá trị hóa đơn xuất ra đều phải lập tờ khai thuế GTGT (tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh) mẫu số 06/GTGT ' trên mẫu tờ khai này có ba dòng
- Doanh số của hàng hóa dịch vụ chịu thuế : mình ghi theo giá trị hợp đồng chưa thuế (hoặc theo giá trị chưa thuế trên hóa đơn xuất ra)
- Tỷ lê % tạm nộp : ghi 2%
- Số thuế tạm tính phải nộp : ghi số tiền ra.
Sau đó tiến hành nộp tiền thuế cho cơ quan thuế nơi có công trình xây dựng.

Sau khi tiến hành nộp tiền thuế vãng lai xong. mình kẹp tờ khai thuế vãng lai này + giấy nộp tiền thuế vãng lai. làm thêm Tờ khai vãng lai ngoại tỉnh mẫu số 01-5/GTGT (trong bộ tờ khai thuế mã vạch hàng tháng) điền vào các chỉ tiêu trên tờ khai này , và thể hiện số tiền thuế đã nộp vào chỉ tiêu số 37 trên Mãu tờ khai thuế 01/GTGT hàng tháng nộp cho cơ quan quản lý thuế của mình . để khấu trừ tiền thuế 2% mình đã nộp ở địa phương khác

Ghi chú: Một số cơ quan thuế địa phương , nơi có công trình thi công đòi hổi mình phải làm thủ tục đăng ký mã số thuế vãng lai, làm xong nó mới cho kê khai và nộp thuế vãng lai.

Đã rõ rồi chưa bạn. nếu không hiểu chỗ nào thì hỏi tiếp, chúc bạn vui
 
Ðề: Nộp thuế vãng lai Thời điểm nào và ở đầu ?

Công ty em hoạt động bên lĩnh vực xây lắp.
Từ trước đến nay kế toán không nộp thuế GTGT vãng lai tại công trình ở tỉnh khác (Bắc Ninh), khi xuất hóa đơn thì kế toán nộp trực tiếp 10% tại địa bàn đóng trụ sở chính ở Hà Nội. Bên em đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ nộp thuế khi phát sinh doanh thu.
Hôm trước cục thuế Bắc Ninh có công văn gửi đến để yêu cầu đăng ký thuế GTGT vãng lai với Bắc Ninh và truy thu 2% doanh thu từ trước đến nay.
Vây anh chị cho em hỏi, bây giờ em cần làm những gì để giải trình với cơ quan thuế Bắc Ninh, hay phải nộp 2% như yêu cầu của họ ?
Xin cảm ơn !
 
Hi anh, chị,

Em chậm hiểu quá ạ, em đọc thông tư mà vẫn chưa rõ nên nhờ anh, chị tư vấn giúp ạ,
Bên em công ty ở TP.Hồ Chí Minh, ký kết hợp đồng với thầu chính cũng ở sài gòn, nhưng công trình ở tỉnh Bình Dương, vậy công ty em cũng phải kê khai và đóng thuế vãng lai đúng không ạ.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top