Những ai được đóng dấu đè lên tên, chữ ký !

lamquang111

Hội viên mới mẻ
Hội viên mới
- Nghe nói chỉ có người đại diện theo pháp luật mới được quyền đóng đóng đè lên tên, chữ ký của chính mình. Còn những người khác trong công ty (kế cả người được uỷ quyền ký thay) củng chỉ dc phép đóng đóng bên cạnh góc trái của hoá đơn, các văn bản...Không biết có đúng như vậy không ?
- Mà nếu ai đó ko phải người đại diện theo pháp luật đóng dấu đè lên tên, chữ ký thì có sao không không nhỉ ? :metwa:
 
Theo tôi, Chỉ tiêu trên tờ hóa đơn là thủ trưởng đơn vị thì chỉ thủ trưởng ký mới được đóng dấu lên chữ ký đó. Nếu ủy quyền cho người khác thì chỉ được đóng dấu treo.

Còn các văn bản thì không có quy định bắt buộc như vậy, mỗi DN có quy định riêng thường là các chức danh chính: Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, trưởng phòng, hoặc người được ủy quyền để thực hiện 1 công việc chuyên biệt .... thì được phép đóng dấu lên chữ ký.
 
- Nghe nói chỉ có người đại diện theo pháp luật mới được quyền đóng đóng đè lên tên, chữ ký của chính mình. Còn những người khác trong công ty (kế cả người được uỷ quyền ký thay) củng chỉ dc phép đóng đóng bên cạnh góc trái của hoá đơn, các văn bản...Không biết có đúng như vậy không ?
Đúng, trong TT120 (hết hiệu lực) và TT153 đều có nói rõ. Mới ngủ dậy thì phải...
- Mà nếu ai đó ko phải người đại diện theo pháp luật đóng dấu đè lên tên, chữ ký thì có sao không không nhỉ ? :metwa:

Nguyên tắc : hủy hóa đơn.

Thực tế thì : ai mà để ý...
 
Đúng, trong TT120 (hết hiệu lực) và TT153 đều có nói rõ. Mới ngủ dậy thì phải...

ngủ dậy từ 1h lận huynh !
trong cái tt153 chỉ nói về hoá đơn thui, còn các văn bản như là công văn đi, đến; bảng báo giá, đơn đặt hàng...có quy định j không huynh, sao mà chổ đệ ai làm rồi đều lấy dấu đóng ầm ầm lên chữ ký.
 
Ðề: Re: Những ai được đóng dấu đè lên tên, chữ ký !

ngủ dậy từ 1h lận huynh !
trong cái tt153 chỉ nói về hoá đơn thui, còn các văn bản như là công văn đi, đến; bảng báo giá, đơn đặt hàng...có quy định j không huynh, sao mà chổ đệ ai làm rồi đều lấy dấu đóng ầm ầm lên chữ ký.

Muốn ký thì ký sao cũng được, nhưng vấn đề ký để giao dịch với ai mới là vấn đề? Giám đốc ký trên giấy kết hôn với vợ giám đốc mà lấy dấu ra đóng vào thì sao nhỉ!
 
Re: Ðề: Re: Những ai được đóng dấu đè lên tên, chữ ký !

Muốn ký thì ký sao cũng được, nhưng vấn đề ký để giao dịch với ai mới là vấn đề? Giám đốc ký trên giấy kết hôn với vợ giám đốc mà lấy dấu ra đóng vào thì sao nhỉ!

Nếu giám đốc ký trên giấy kết hôn mà có đóng dấu => Công ty lấy vợ :tooth1: chứ ko phải giám đốc lấy vợ. => Vợ = nợ của công ty :tooth1:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top