LƯƠNG CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ KHÔNG TÍNH GIÁ THÀNH CÓ TẬP HỢP VÀO 154 ĐƯỢC KHÔNG

Chào anh chị, nhờ anh chị hỗ trợ giúp mình
Công ty mình là công ty dịch vụ về CNTT, lương của công ty dịch vụ mình đưa thẳng vào tài khoản 641 hay tập hợp vào 154 sau đó kết chuyển vao 632
nhờ anh chị cho mình xin ý kiến ạ
 
Tập hợp vào TK 154 theo hợp đồng thực hiện trong kỳ. Tùy theo quy mô, giá trị hợp đồng mà chọn tiêu thức tập hợp chi phí cho phù hợp
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top