Lợi thế kinh doanh khi doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa

PATK

New Member
Hội viên mới
Chào mọi người,

Công ty em cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước được hơn 3 năm rồi. Kể từ lúc cổ phần hóa thì có phân bổ Lợi thế kinh doanh theo lịch trình 110 tháng (9 năm) theo Thông tư 138/2012/TT-BTC.

Nhưng bây giờ em đọc Thông tư 200 thì ở phần Tài khoản 242 có quy định lợi thế này phân bổ không được quá 3 năm.

Vậy mọi người cho em hỏi giờ em xử lí như thế nào với số còn lại chưa phân bổ của Tài khoản 242 đây?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top