Làm sao để so sánh 2 khoảng thời gian có trùng nhau hay không (gấp)

Mercury169

New Member
Hội viên mới
Em muốn so sánh 2 khoảng thời gian (khoảng A và khoảng B).
Nếu khoảng B nằm trong khoảng A thì là trùng (hiện 1 hoặc trùng)
Nếu khoảng B nằm ngoài khoảng A thì là không trùng (hiện 1 hoặc trùng)

Ví dụ: https://www.screencast.com/t/G8fDOA9Bx[\img]

Em phải dùng hàm gì ở đây ạ. Các cao thủ cho em xin công thức với ạ.

Em cảm ơn nhiều ạ.
 

sinhvienpy89

Mỗi ngày 1 điều mới
Hội viên mới
Bạn còn không có 1 file Excel đưa lên để vì dụ. Làm sao thành viên hình dùng tốt, để giúp đỡ bạn.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top