Kế toán đặc thu

Secret name

New Member
Hội viên mới

Mọi người giải thích câu này giúp em là đúng hay sai ạ?​

Khi đại lý bán phá giá quy định sẽ không ảnh hưởng đến doanh thu và chi phí của Công ty thương mại.

 

Mọi người giải thích câu này giúp em là đúng hay sai ạ?​

Khi đại lý bán phá giá quy định sẽ không ảnh hưởng đến doanh thu và chi phí của Công ty thương mại.

1/ Bạn nêu rõ câu hỏi trong bối cảnh nào? trong hợp đồng, văn bản nào?
2/ Nếu trong hợp đồng thì: Nêu rõ hình thức bán hàng qua đại lý, các thoả thuận thống nhất giữa Đại lý và Cty TM,
-> Nếu Giá cả, hoa hồng, .. các lợi ích Đại lý được hưởng; Khi các quy định được thống nhất giữa 2 bên, giờ phá bỏ thì sẽ ảnh hưởng tới các đk khác, hay các đk hợp đồng vô hiệu
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top