Hóa đơn thiếu vật tư hàng hóa

truongthon

Lên tỉnh
Hội viên mới
Chào cả nhà. Tình hình là em có xuất hóa đơn cho khách trong đó bao gồm tiền hàng và tiền vận chuyển nhưng trong khi xuất lại thiếu mất dòng tiền vận chuyển, sếp đã ký trên hóa đơn chỗ người bán hàng nhưng hóa đơn vẫn chưa giao cho khách. Giờ có cần làm biên bản hủy hóa đơn trong trường hợp này không. Cảm ơn Cả nhà
 
Chào cả nhà. Tình hình là em có xuất hóa đơn cho khách trong đó bao gồm tiền hàng và tiền vận chuyển nhưng trong khi xuất lại thiếu mất dòng tiền vận chuyển, sếp đã ký trên hóa đơn chỗ người bán hàng nhưng hóa đơn vẫn chưa giao cho khách. Giờ có cần làm biên bản hủy hóa đơn trong trường hợp này không. Cảm ơn Cả nhà
Sao bạn không viết thêm 1 cái hóa đơn tiền vận chuyển nữa? Thiếu thì viết thêm thôi sao phải hủy.
 
Chào cả nhà. Tình hình là em có xuất hóa đơn cho khách trong đó bao gồm tiền hàng và tiền vận chuyển nhưng trong khi xuất lại thiếu mất dòng tiền vận chuyển, sếp đã ký trên hóa đơn chỗ người bán hàng nhưng hóa đơn vẫn chưa giao cho khách. Giờ có cần làm biên bản hủy hóa đơn trong trường hợp này không. Cảm ơn Cả nhà

Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn đồng thời lập hóa đơn điều chỉnh sai sót
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top