Hệ số khả năng thanh toán lãi vay và Hệ số khả năng thanh toán chi phí tài trợ cố định

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
I. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay
1. Khái Niệm

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay (Times Interest Earned - TIE) là một chỉ số tài chính đo lường khả năng của một công ty trong việc trả lãi vay từ lợi nhuận trước lãi và thuế (EBIT). Tỷ lệ này được tính bằng cách lấy EBIT chia cho chi phí lãi vay.
Công thức:
Hệ sổ thanh toán lãi vay = EBIT/Chi phí lãi vay

2. Ý nghĩa:

  1. Khả năng thanh toán lãi vay: Tỷ lệ TIE cho biết công ty có khả năng trả lãi vay bao nhiêu lần từ EBIT của mình. Tỷ lệ cao cho thấy công ty có khả năng thanh toán lãi vay tốt và ít rủi ro tài chính. Thông thường, chỉ số này ít nhất cần phải lớn hơn 3. Bởi nếu có giả định rằng lãi suất ngân hàng tăng gấp đôi thì ít nhất doanh nghiệp vẫn còn đủ khả năng trả nợ và mang về được lợi nhuận cho doanh nghiệp. Nếu không đạt được mức này, chủ doanh nghiệp sẽ không đầu tư mà thay vào đó sẽ bỏ vào ngân hàng để mang lại lợi nhuận cao hơn.
  2. Rủi ro tài chính: Tỷ lệ TIE thấp cho thấy công ty có thể gặp khó khăn trong việc thanh toán lãi vay, điều này có thể dẫn đến rủi ro tài chính cao và khả năng phá sản.
3. Sử dụng trong phân tích tài chính:
  • Đánh giá khả năng tài chính: Nhà đầu tư và các bên liên quan sử dụng tỷ lệ TIE để đánh giá khả năng tài chính của công ty trong việc thanh toán nợ.
  • So sánh ngành: Tỷ lệ TIE cũng có thể được sử dụng để so sánh khả năng thanh toán lãi vay giữa các công ty trong cùng ngành, giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan về rủi ro tài chính trong ngành.
II. Hệ số khả năng thanh toán chi phí tài trợ cố định (Fixed Charge Coverage Ratio - FCCR)
1. Khái niệm :
Hệ số khả năng thanh toán chi phí tài trợ cố định (Fixed Charge Coverage Ratio - FCCR) là một chỉ số tài chính đo lường khả năng của một công ty trong việc thanh toán các chi phí tài trợ cố định từ lợi nhuận trước lãi vay, thuế, và thuê (EBIT). Các chi phí tài trợ cố định bao gồm lãi vay, tiền thuê và các khoản thanh toán cố định khác.

2. Công thức:
FCCR = (EBIT + Tiền thuê) / (Lãi vay + Tiền thuê).
Ý nghĩa:


  1. Khả năng thanh toán: Hệ số FCCR cho biết công ty có khả năng thanh toán các chi phí tài trợ cố định bao nhiêu lần từ EBIT cộng với chi phí thuê. Hệ số cao cho thấy công ty có khả năng thanh toán tốt và ít rủi ro tài chính.
  2. Rủi ro tài chính: Hệ số FCCR thấp cho thấy công ty có thể gặp khó khăn trong việc thanh toán các chi phí tài trợ cố định, điều này có thể dẫn đến rủi ro tài chính cao và khả năng phá sản.
3. Sử dụng trong phân tích tài chính:

  • Đánh giá khả năng tài chính: Nhà đầu tư và các bên liên quan sử dụng hệ số FCCR để đánh giá khả năng tài chính của công ty trong việc thanh toán các chi phí tài trợ cố định.
  • So sánh ngành: Hệ số FCCR cũng có thể được sử dụng để so sánh khả năng thanh toán chi phí tài trợ cố định giữa các công ty trong cùng ngành, giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan về rủi ro tài chính trong ngành.
1719826914560.png
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top