Giúp em với anh chị ơi

Đỗ thị tươi

New Member
Hội viên mới
Kiểm toán tại công ty thương mại T&T năm N, phát hiện một số bằng chứng sau theo giấy tờ làm việc của kiểm toán viên
có bằng chứng như sau : Đơn vị mua một thiết bị phục vụ quản lý nguyên giá 60.000.000 (tỷ lệ khấu hao 10%/năm) đưa vào sử dụng từ 1/7/N. Kế toán đã ghi nhận như một dụng cụ nên tính một lần vào chi phí của năm N.
Bc2: Kế toán công ty đã ghi chép chi phí trang bị dụng cụ văn phòng và lương nhân viên bán hàng tại cửa hàng số 3 vào chi phí XDCB của cửa hàng này với số tiền là: 150. Công trình xây dựng cơ bản này đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ 01/7/N.Tỷ lệ khấu hao của cửa hàng là 10% / năm.
anh chị giúp e chỉnh sửa bút toán với ạ và sai phạm ở đây như nào ạ
 

vansi200780

**Vẫn mãi yêu em**
Hội viên mới
Kiểm toán tại công ty thương mại T&T năm N, phát hiện một số bằng chứng sau theo giấy tờ làm việc của kiểm toán viên
có bằng chứng như sau : Đơn vị mua một thiết bị phục vụ quản lý nguyên giá 60.000.000 (tỷ lệ khấu hao 10%/năm) đưa vào sử dụng từ 1/7/N. Kế toán đã ghi nhận như một dụng cụ nên tính một lần vào chi phí của năm N.
Bc2: Kế toán công ty đã ghi chép chi phí trang bị dụng cụ văn phòng và lương nhân viên bán hàng tại cửa hàng số 3 vào chi phí XDCB của cửa hàng này với số tiền là: 150. Công trình xây dựng cơ bản này đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ 01/7/N.Tỷ lệ khấu hao của cửa hàng là 10% / năm.
anh chị giúp e chỉnh sửa bút toán với ạ và sai phạm ở đây như nào ạ
1.Sai ở công cụ,dụng cụ.Sữa lại
Trước đây hạch toán
Nợ TK Chi phí
Nợ TK 133
Có TK 331
Hạch toán ngược lại
Nợ TK 211
Có TK chi phí
Đồng thời sữa
Nợ TK chi phí
Có TK 214
2.Trước đây hạch toán
Nợ TK 241
Có TK 111,112,131
Sữa lại:
Nợ TK 641
Có TK 111,112
NỢ TK 242
Có TK 111,112,131
Phân bổ :
Nợ TK 641
Có TK 242
Công trình xây dựng đã hoàn thành
Nợ TK 211
Có TK 241
Trích khấu hao
Nợ TK 641
Có TK 214
 

Đỗ thị tươi

New Member
Hội viên mới
cphi trang bị dụng cụ văn phòng, vs chi phí tiền lương sao e k thấy xuất hiện tk 334 vs 642 nhỉ . anh có thể viết rõ số tiền ra đc không..em vẫn chưa hiểu rõ ạ
 

vansi200780

**Vẫn mãi yêu em**
Hội viên mới
cphi trang bị dụng cụ văn phòng, vs chi phí tiền lương sao e k thấy xuất hiện tk 334 vs 642 nhỉ . anh có thể viết rõ số tiền ra đc không..em vẫn chưa hiểu rõ ạ
Trước đưa TK 334,642 vào TK nào thì chỉ việc hạch toán ngược lại .Bạn vào đây xem
Sau đó hạch toán thêm
Nợ TK 641
Có TK 111,112
NỢ TK 242
Có TK 111,112,131
Phân bổ :
Nợ TK 641
Có TK 242
Công trình xây dựng đã hoàn thành
Nợ TK 211
Có TK 241
Trích khấu hao
Nợ TK 641
Có TK 214
Giả sử trước đây bạn hạch toán tiền lương,công cụ vào TK 241
Nợ TK 241
Có TK 111,112
Thì điều chỉnh như trên
Còn nếu hạch toán
Nợ TK 241
Có TK 334
Thì điều chỉnh
Nợ TK 334
Có TK 241
Như thế chắc bạn hiểu
 

Đỗ thị tươi

New Member
Hội viên mới
anh ơi cho em hỏi ktv k phản ánh thuế thu nhập cá nhân phải nộp thì có bút toán điều chỉnh ntn ạ N334 / C3335 hả anh??. em đang k biết là đkhoan phải nộp hay là nộp luôn là N3335/C111,112
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top