Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Hockt123456

New Member
Hội viên mới
Tôi đăng ký giảm trừ gia cảnh cho mẹ vợ trên 60 tuổi,đã ngoài độ tuổi lao động và không có lương hưu hay nguồn thu nhập nào. Địa phương (tỉnh) nơi mẹ vợ tôi sinh sống không đồng ý ký giấy xác nhận không có thu nhập. Tuy vậy, Công ty tôi yêu cầu bắt buộc phải nộp giấy xác nhận không có thu nhập hoặc mẫu 07/XN-NPT-TNCN và có xác nhận của địa phương nơi mẹ vợ tôi sinh sống thì mới đồng ý đăng kí giảm trừ gia cảnh cho tôi. Xin cho hỏi tôi việc công ty tôi yêu cầu bắt buộc phải nộp giấy xác nhận không có thu nhập hoặc mẫu 07/XN-NPT-TNCN khi đăng kí người phụ thuộc là Mẹ Vợ thì có đúng quy định không. Và tôi cần làm gì để được tính miễn trừ gia cảnh cho mẹ vợ tôi.
 
Căn cứ khoản 2 Điều 71 Luật Hôn nhân và gia đình ngày 19/06/2014 quy định nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng:
Căn cứ khoản 1 Điều 9 Thông tư sổ 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân (đã được sửa đổi tại Điểu 1 Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chinh):
Căn cứ Điều 1 Thông tư 79/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm g khoản Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC:
Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp bạn đăng kỷ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là mẹ vợ ngoài độ tuổi lao động nếu phủ hợp quy định về nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13, dáp ứng điều kiện tại tiết đ2 điềm đ khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC và cung cấp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo quy định tại tiết g3 điểm g khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC (đã dược sửa đổi tại Điều 1 Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ trường Bộ Tài chính) thì được đăng ký người phụ thuộc; người lao động phải chịu trách nhiệm vê việc kê khai của mình trước pháp luật.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top