Giá tính thuế GTGT xác định như thế nào khi thanh lý TS đã khấu hao hết giá trị

Loan1989

Member
Hội viên mới
Công ty mình là doanh nghiệp chế xuất có tài trợ cho giáo dục bằng việc biếu các máy tính đã khấu hết cho 1 trường học .Vậy mình phải xuấ hóa đơn GTGT với giá tính thuế và thuế suất cho trường hợp này như thế nào?
Thanks
 
Ðề: Giá tính thuế GTGT xác định như thế nào khi thanh lý TS đã khấu hao hết giá trị

Thực ra việc tính giá và thuế trong trường hợp này là không quan trọng vì các máy tính này đã được trích khấu hao hết rồi nên giá tính thuế của các máy tính này có thể xác định bằng giá tương đương trên thị trường và việc tài trợ là thuế xuất là 0 % thì phải.!
 
Ðề: Giá tính thuế GTGT xác định như thế nào khi thanh lý TS đã khấu hao hết giá trị

Theo tớ thì xuất hóa đơn 5%(được giảm 50% theo thông tư 13).Vì VAT đầu vào khi bên tớ mua là 10%.Bạn đọc thông tin thuế suất 0% đối với việc tài trợ ở đâu thế?
Thực ra việc tính giá và thuế trong trường hợp này là không quan trọng vì các máy tính này đã được trích khấu hao hết rồi nên giá tính thuế của các máy tính này có thể xác định bằng giá tương đương trên thị trường và việc tài trợ là thuế xuất là 0 % thì phải.!
 
Ðề: Giá tính thuế GTGT xác định như thế nào khi thanh lý TS đã khấu hao hết giá trị

Khi mua vào hàng hoá VAT của bạn đã được khấu trừ ở đầu ra rồi còn việc tài trợ cho giáo dục thực ra chỉ là số máy tính khấu hao hết : tài trợ > mang tính nhân đạo thôi. Việc xuất thanh lý TSCD nếu cho mục đích khác là như vậy nhưng xuất tài trợ thuế xuất 0% bạn có thể hỏi cục thuế quản lý còn thông tư nào thì mình không nhớ!
 
Ðề: Giá tính thuế GTGT xác định như thế nào khi thanh lý TS đã khấu hao hết giá trị

Công ty mình là doanh nghiệp chế xuất có tài trợ cho giáo dục bằng việc biếu các máy tính đã khấu hết cho 1 trường học .Vậy mình phải xuấ hóa đơn GTGT với giá tính thuế và thuế suất cho trường hợp này như thế nào?
Thanks

Thực ra việc tính giá và thuế trong trường hợp này là không quan trọng vì các máy tính này đã được trích khấu hao hết rồi nên giá tính thuế của các máy tính này có thể xác định bằng giá tương đương trên thị trường và việc tài trợ là thuế xuất là 0 % thì phải.!
Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2009 của BTC quy định:
1.3. Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng cho, trả thay lương cho người lao động, là giá tính thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.
b) Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.

Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 giảm 50% thuế suất thuế GTGT cho:

15. Máy xử lý dữ liệu tự động và các bộ phận, phụ tùng của máy (bao gồm cả máy vi tính các loại và các bộ phận của máy vi tính, máy in chuyên dùng cho máy vi tính), trừ bộ phận lưu giữ điện.

Theo các quy định trên máy tính đã khấu hao hết mang tài trợ (cho hay biếu cũng vậy) thì phải xuất hoá đơn theo giá có thể bán được theo thị trường tại thời điểm phát sinh và thuế suất từ 01.02.2009 đến 31/12/2009 ghi 10%x50%.
 
Ðề: Giá tính thuế GTGT xác định như thế nào khi thanh lý TS đã khấu hao hết giá trị

Bạn có biết văn bản nào quy định về thành lập hội đồng thanh lý tài sản không?
Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2009 của BTC quy định:Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 giảm 50% thuế suất thuế GTGT cho:Theo các quy định trên máy tính đã khấu hao hết mang tài trợ (cho hay biếu cũng vậy) thì phải xuất hoá đơn theo giá có thể bán được theo thị trường tại thời điểm phát sinh và thuế suất từ 01.02.2009 đến 31/12/2009 ghi 10%x50%.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top