Ebook miễn phí chuyên ngành Kế toán - Kiểm Toán - Thuế

nguyentrang179

New Member
Hội viên mới
Chia sẻ cho anh chị em bộ văn bản phải có của dân kế toán
Công cụ hỗ trợ tra cứu Văn bản (Ebook) xây dựng nhằm hỗ trợ Hội viên tra cứu, tìm kiếm các văn bản quy phạm pháp luật một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất phục vụ các hoạt động dịch vụ kiểm toán, dịch vụ đảm bảo và các dịch vụ liên quan khác của doanh nghiệp kiểm toán.
Cấu trúc của Ebook gồm 03 phần:
Phần thứ nhất: Danh mục các văn bản pháp luật (tiếng Việt):
Phần này gồm các văn bản trong các lĩnh vực được hệ thống theo 09 loại:
 • A. Chiến lược kế toán, kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030;
 • B. Kế toán;
 • C. Kiểm toán;
 • D. Thuế;
 • E. Chứng khoán;
 • F. Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;
 • G. Kinh doanh bảo hiểm;
 • H. Chi phí, tài chính;
 • I. Các quy định khác.
Phần thứ hai: Các tài liệu :
 1. Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán BCTC (cập nhật lần 3 năm 2019);
 2. Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán BCTC (cập nhật lần 2 năm 2016);
 3. Hồ sơ kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán BCQTDAHT (xây dựng mới năm 2016);
 4. Quy chế kiểm soát chất lượng mẫu áp dụng cho doanh nghiệp kiểm toán nhỏ và vừa;
 5. Tài liệu hướng dẫn 11 chuẩn mực kiểm toán khó;
 6. Bảng tổng hợp các mẫu biểu về hợp đồng, thư giải trình, các báo cáo và phụ lục;
 7. Bản dịch tiếng Việt về “Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước - giá trị và cơ hội phát triển”;
 8. Bản dịch tiếng Việt về “Tám yếu tố chính dẫn đến thành công của quản lý tài chính công”;
 9. Bản dịch tiếng Việt “Những nguyên tắc kế toán quản trị toàn cầu”.
Phần thứ ba: Danh mục các văn bản bằng tiếng Anh:

Nhận ngay link tải ebook sau khi làm khảo sát tạiđâyạ (hoàn toàn miễnphí): https://bitly.com.vn/kzsdf6
 

nguyenduyyyy

New Member
Hội viên mới
Chia sẻ cho anh chị em bộ văn bản phải có của dân kế toán
Công cụ hỗ trợ tra cứu Văn bản (Ebook) xây dựng nhằm hỗ trợ Hội viên tra cứu, tìm kiếm các văn bản quy phạm pháp luật một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất phục vụ các hoạt động dịch vụ kiểm toán, dịch vụ đảm bảo và các dịch vụ liên quan khác của doanh nghiệp kiểm toán.
Cấu trúc của Ebook gồm 03 phần:
Phần thứ nhất: Danh mục các văn bản pháp luật (tiếng Việt):
Phần này gồm các văn bản trong các lĩnh vực được hệ thống theo 09 loại:
 • A. Chiến lược kế toán, kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030;
 • B. Kế toán;
 • C. Kiểm toán;
 • D. Thuế;
 • E. Chứng khoán;
 • F. Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;
 • G. Kinh doanh bảo hiểm;
 • H. Chi phí, tài chính;
 • I. Các quy định khác.
Phần thứ hai: Các tài liệu :
 1. Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán BCTC (cập nhật lần 3 năm 2019);
 2. Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán BCTC (cập nhật lần 2 năm 2016);
 3. Hồ sơ kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán BCQTDAHT (xây dựng mới năm 2016);
 4. Quy chế kiểm soát chất lượng mẫu áp dụng cho doanh nghiệp kiểm toán nhỏ và vừa;
 5. Tài liệu hướng dẫn 11 chuẩn mực kiểm toán khó;
 6. Bảng tổng hợp các mẫu biểu về hợp đồng, thư giải trình, các báo cáo và phụ lục;
 7. Bản dịch tiếng Việt về “Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước - giá trị và cơ hội phát triển”;
 8. Bản dịch tiếng Việt về “Tám yếu tố chính dẫn đến thành công của quản lý tài chính công”;
 9. Bản dịch tiếng Việt “Những nguyên tắc kế toán quản trị toàn cầu”.
Phần thứ ba: Danh mục các văn bản bằng tiếng Anh:

Nhận ngay link tải ebook sau khi làm khảo sát tạiđâyạ (hoàn toàn miễnphí): https://bitly.com.vn/kzsdf6
Nhiều bạn tặng tài liệu mà bắt cmt mail xong chả thấy gửi, cứ đưa như chủ post chẳng phải tiện hơn à
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top