Định khoản nghiệp vụ chuyển tiền cho Chi Nhánh

caosusu

Member
Hội viên mới
Chào cả nhà.

cty mình mới lập chi nhánh, chi nhánh lại hạch toán phụ thuộc vào cty mẹ.
Cty Mẹ trích TK 200tr để chuyển vào TK của chi nhánh. Vậy bút toán này hạch toán như thế nào? Xin ý kiến đóng gọp của các bạn. Thanks alot
 

bluestarvn

Member
Hội viên mới
Ðề: Định khoản nghiệp vụ chuyển tiền cho Chi Nhánh

bạn định khoản
N136
C112
 

have

Member
Hội viên mới
Ðề: Định khoản nghiệp vụ chuyển tiền cho Chi Nhánh

Chào cả nhà.

cty mình mới lập chi nhánh, chi nhánh lại hạch toán phụ thuộc vào cty mẹ.
Cty Mẹ trích TK 200tr để chuyển vào TK của chi nhánh. Vậy bút toán này hạch toán như thế nào? Xin ý kiến đóng gọp của các bạn. Thanks alot

Nếu tiền bạn chuyển để cấp vốn cho chi nhánh thì
Nợ 1361
Có 111
 

kimchi9005

Đời vẫn thế...
Hội viên mới
Ðề: Định khoản nghiệp vụ chuyển tiền cho Chi Nhánh

Chào cả nhà.

cty mình mới lập chi nhánh, chi nhánh lại hạch toán phụ thuộc vào cty mẹ.
Cty Mẹ trích TK 200tr để chuyển vào TK của chi nhánh. Vậy bút toán này hạch toán như thế nào? Xin ý kiến đóng gọp của các bạn. Thanks alot

Cty Mẹ trích TK 200tr để chuyển vào TK của chi nhánh. Vậy bút toán này hạch toán như thế này :
1- Tại công ty mẹ : ghi nợ 136/ ghi có 112/111 = 200tr
2- Tại chi nhánh : ghi nợ 112/ ghi có 336 = 200tr
 

betrangxxx

{*_*Ms2LúA*_*}
Hội viên mới
Ðề: Định khoản nghiệp vụ chuyển tiền cho Chi Nhánh

Cty Mẹ trích TK 200tr để chuyển vào TK của chi nhánh. Vậy bút toán này hạch toán như thế này :
1- Tại công ty mẹ : ghi nợ 136/ ghi có 112/111 = 200tr
2- Tại chi nhánh : ghi nợ 112/ ghi có 336 = 200tr

Tại chi nhánh nhận được vốn thì ghi tăng Nguồn vốn KD chứ sao lại ghi vào TK phải trả nhỉ?
Theo mình tại cty mẹ:
Nợ TK 1361
Có TK 111,112

Tại chi nhánh:
Nợ TK 112
Có TK 411
 

kimchi9005

Đời vẫn thế...
Hội viên mới
Ðề: Định khoản nghiệp vụ chuyển tiền cho Chi Nhánh

Tại chi nhánh nhận được vốn thì ghi tăng Nguồn vốn KD chứ sao lại ghi vào TK phải trả nhỉ?
Theo mình tại cty mẹ:
Nợ TK 1361
Có TK 111,112

Tại chi nhánh:
Nợ TK 112
Có TK 411

muốn ghi tăng nguồn vốn phải có quyết định cấp vốn của công ty mẹ đi kèm số tiền được chuyển thì khi đó sẽ hạch toán 411, nếu không có quyết định đó thì hạch toán nợ phải trả nội bộ 336 , khi nào có thì lập bút toán chuyển nguồn.
 

betrangxxx

{*_*Ms2LúA*_*}
Hội viên mới
Ðề: Định khoản nghiệp vụ chuyển tiền cho Chi Nhánh

muốn ghi tăng nguồn vốn phải có quyết định cấp vốn của công ty mẹ đi kèm số tiền được chuyển thì khi đó sẽ hạch toán 411, nếu không có quyết định đó thì hạch toán nợ phải trả nội bộ 336 , khi nào có thì lập bút toán chuyển nguồn.

Nói như kimchi cũng chưa chắc là hạch toán thế nào.
Nội dung các khoản phải trả nội bộ phản ánh trên Tài khoản 336 “Phải trả nội bộ” bao gồm:

- Các khoản đơn vị trực thuộc, phụ thuộc phải nộp Tổng công ty, Công ty, các khoản Tổng công ty, Công ty phải cấp cho đơn vị trực thuộc, phụ thuộc;
- Các khoản mà các Tổng công ty, Công ty, đơn vị trực thuộc, phụ thuộc trong Tổng công ty, Công ty đã chi, trả hộ hoặc các khoản đã thu hộ Tổng công ty, Công ty, đơn vị trực thuộc, phụ thuộc hoặc các đơn vị thành viên khác và các khoản thanh toán vãng lai khác;
- Riêng về vốn kinh doanh của Tổng công ty, Công ty giao cho được đơn vị trực thuộc, phụ thuộc được ghi nhận vào Tài khoản 1361 “Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc”, để phản ánh số vốn kinh doanh đã giao cho đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập. Các đơn vị trực thuộc khi nhận vốn kinh doanh của Tổng công ty, Công ty giao được ghi tăng tài sản và nguồn vốn kinh doanh, không hạch toán vốn kinh doanh được giao vào Tài khoản 336 “Phải trả nội bộ"

Khi đơn vị phụ thuộc hạch toán vào TK 336 thì đơn vị này phải là đơn vị có tổ chức kế toán riêng.
 

kimchi9005

Đời vẫn thế...
Hội viên mới
Ðề: Định khoản nghiệp vụ chuyển tiền cho Chi Nhánh

Nói như kimchi cũng chưa chắc là hạch toán thế nào.
Nội dung các khoản phải trả nội bộ phản ánh trên Tài khoản 336 “Phải trả nội bộ” bao gồm:

- Các khoản đơn vị trực thuộc, phụ thuộc phải nộp Tổng công ty, Công ty, các khoản Tổng công ty, Công ty phải cấp cho đơn vị trực thuộc, phụ thuộc;
- Các khoản mà các Tổng công ty, Công ty, đơn vị trực thuộc, phụ thuộc trong Tổng công ty, Công ty đã chi, trả hộ hoặc các khoản đã thu hộ Tổng công ty, Công ty, đơn vị trực thuộc, phụ thuộc hoặc các đơn vị thành viên khác và các khoản thanh toán vãng lai khác;
- Riêng về vốn kinh doanh của Tổng công ty, Công ty giao cho được đơn vị trực thuộc, phụ thuộc được ghi nhận vào Tài khoản 1361 “Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc”, để phản ánh số vốn kinh doanh đã giao cho đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập. Các đơn vị trực thuộc khi nhận vốn kinh doanh của Tổng công ty, Công ty giao được ghi tăng tài sản và nguồn vốn kinh doanh, không hạch toán vốn kinh doanh được giao vào Tài khoản 336 “Phải trả nội bộ"

Khi đơn vị phụ thuộc hạch toán vào TK 336 thì đơn vị này phải là đơn vị có tổ chức kế toán riêng.

Tôi thấy bài viết của bạn mâu thuẫn với chính bạn rồi , bạn đã nói mới chỉ muốn hạch toán 336 đã phải có tổ chức kế toán riêng thì muốn hạch toán 411 càng phải nghiêm túc hơn nữa bạn ạ.
 

betrangxxx

{*_*Ms2LúA*_*}
Hội viên mới
Ðề: Định khoản nghiệp vụ chuyển tiền cho Chi Nhánh

Tôi thấy bài viết của bạn mâu thuẫn với chính bạn rồi , bạn đã nói mới chỉ muốn hạch toán 336 đã phải có tổ chức kế toán riêng thì muốn hạch toán 411 càng phải nghiêm túc hơn nữa bạn ạ.

Mình có nói hạch toán vào TK 411 thì chi nhánh không cần bộ máy kế toán không nhỉ?
Mình chỉ muốn nói để cho chủ topic nói rõ lý do chuyển tiền rồi hạch toán cho chắc, khi viết bài trong dkt liên quan đến kế toán mình chẳng dám đùa giỡn đâu bạn ạh.

Thân !
 

son_dollar

New Member
Hội viên mới
Ðề: Định khoản nghiệp vụ chuyển tiền cho Chi Nhánh

theo mình thì chủ topic đọc lại giáo trình kế toán tài chính tý,mọi người cũng mỡi chỉ biết được một phần nào đó,có thể chủ topic cung cấp chưa đủ dữ liệu về công ty mẹ và con thì sao.....
 

Hồng Sơn

Member
Hội viên mới
Ðề: Định khoản nghiệp vụ chuyển tiền cho Chi Nhánh

Mình có nói hạch toán vào TK 411 thì chi nhánh không cần bộ máy kế toán không nhỉ?
Mình chỉ muốn nói để cho chủ topic nói rõ lý do chuyển tiền rồi hạch toán cho chắc, khi viết bài trong dkt liên quan đến kế toán mình chẳng dám đùa giỡn đâu bạn ạh.

Thân !

Dù là lý do gì đi nữa thì khi Cty mẹ chuyển tiền cho CN ( ở đây là hạch toán phụ thuộc ) thì chỉ sử dụng TK 136 và 336 thôi.
 

congketoan

New Member
Hội viên mới
Ðề: Định khoản nghiệp vụ chuyển tiền cho Chi Nhánh

các bạn đồng nghiệp ơi !
hảy giúp minh nhé minh mới ra trường đang làm việc cho một cty cao su nhưng có một cái minh không hiểu cho lắm về tài sãn cố định
theo minh hiểu tài sãn cố định có chứng từ hóa đơn từ 10.000.000 trở lên thì mới đưa vào tài sãn có đúng không ?.
 

Daniel

Member
Hội viên mới
Ðề: Định khoản nghiệp vụ chuyển tiền cho Chi Nhánh

Bài trả lời này chính xác !

theo mình thì chủ topic đọc lại giáo trình kế toán tài chính tý,mọi người cũng mỡi chỉ biết được một phần nào đó,có thể chủ topic cung cấp chưa đủ dữ liệu về công ty mẹ và con thì sao.....

Khi mô hình đầu tư , quản lý vốn là Mẹ - Con
Cty mẹ hạch toán

Nợ 221
Có 112

Cty con
Nợ 112
Có 411


Khi mô hình quản lý vốn là chi nhánh thì đó là quan hệ giữa tổng cty, công ty với đơn vị trực thuộc, phụ thuộc, thì không xưng hô là mẹ - con
Lúc này Tổng công ty, công ty hạch toán:
Nợ 136
Có 112

Đơn vị trực thuộc, phụ thuộc ( có tổ chức kế toán riêng) hạch toán
Nợ 112
Có 336.

Do người tạo chủ để chưa hiều, chưa phân biệt mô hình nên dùng từ chưa chính xác, tạo ra nhiều thành viên hiều khác nhau và trả lời khác nhau.
 

thuanhuynh331

New Member
Hội viên mới
Giup mjh bai nay nha
Cty Y có 2 đơn vị phụ thuộc (ĐVPT) A và B có các số liệu như sau:
Số dư đầu kỳ của TK 1368 và TK 336 ở 3 đơn vị công ty Y, A, B đều bằng 0. Phát sinh trong kỳ:
1/ Cty Y cấp cho:
- XN A 1 máy móc thiết bị còn mới trị giá 100tr
- XN B 1 phương tiện vận tải theo hồ sơ gốc nguyên giá 120tr hao mòn 40tr
2/ XN A xuất kho hàng hóa bán chưa thu tiền cho :
- Cty Y giá xuất kho 10tr, giá bán chưa thuế 12tr, thuế GTGT 10%, Cty Y mua về nhập kho vật liệu
- XN B giá xuất kho 5tr, giá bán chưa thuế 6tr, thuế GTGT 10%, XN B mua hàng về dùng cho hoạt động
3/ XN B chi tiền mặt cho cty Y mượn 5tr, XN A mượn 3tr
4/ Cty Y thông báo số khấu hao phải thu XN A 6tr, XN B 4tr
5/ Cuối kỳ đối chiếu và cấn trừ nợ phải thu nội bộ, phải trả nội bộ giữa 3 đơn vị Y, A, B
Yêu cầu : Định khoản nghiệp vụ ở Cty Y, XN A, XN B (XN A, XN B phu thuoc cty me la cty Y
 

hohuongan

Member
Hội viên mới
Ðề: Định khoản nghiệp vụ chuyển tiền cho Chi Nhánh

các bạn đồng nghiệp ơi !
hảy giúp minh nhé minh mới ra trường đang làm việc cho một cty cao su nhưng có một cái minh không hiểu cho lắm về tài sãn cố định
theo minh hiểu tài sãn cố định có chứng từ hóa đơn từ 10.000.000 trở lên thì mới đưa vào tài sãn có đúng không ?.
thông tư mới là 30 triệu chị ơi
 

Thanh Thanh 2112

Member
Hội viên mới
Anh, chị cho em hỏi:
Công ty em tại Hà Nội là chi nhánh hạch toán độc lập với công ty mẹ ở Hải Phòng, bên em là Logistics ạ
hàng tháng công ty mẹ có trả hộ một số khoản chi phí làm hàng tại Hải Phòng cho công ty em
Cuối tháng thì sẽ tổng hợp số tiền chi hộ đó ạ.
Vậy cho em hỏi, công ty em có dùng tài khoản ngân hàng của công ty để chuyển tiền cho công ty mẹ được không ạ.
Vì số tiền cũng khá lớn ạ
 

GiaKy

New Member
Hội viên mới
Các ac cho mình hỏi với.
1. Giữa CTY mẹ - con hạch toán phụ thuộc có được luân chuyển tiền mặt ko ah.
2. CTY mẹ có được trả lương cho nhân viên = tiền mặt cho CN (hạch toán phụ thuộc)
Cám ơn mn.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top