Định khoản hộ cái ạ

thaobi2611

New Member
Hội viên mới
Số dư đầu kỳ: tk 111.2: 10.000$ x 20.000
tk 112.2: 15000$ x 20.100
1. Khách hàng E ứng trước cho DN 1000$ = Tiền mặt. Tỷ giá thực tế 1$ = 20150
2. DN bán 1 lô hàng hóa cho khách hàng E 800$ (chưa gồm 10% thuế VAT khấu trừ). giá vốn là 10 triệu đồng VN. TGTT: 1$ = 20220
3. Khoản chênh lệch thừa hay thiếu sẽ được E và DN thanh toán vs nhau = chuyển khoản
 

hiendinh198

New Member
Hội viên mới
Ðề: Định khoản hộ cái ạ

Số dư đầu kỳ: tk 111.2: 10.000$ x 20.000
tk 112.2: 15000$ x 20.100
1. Khách hàng E ứng trước cho DN 1000$ = Tiền mặt. Tỷ giá thực tế 1$ = 20150
2. DN bán 1 lô hàng hóa cho khách hàng E 800$ (chưa gồm 10% thuế VAT khấu trừ). giá vốn là 10 triệu đồng VN. TGTT: 1$ = 20220
3. Khoản chênh lệch thừa hay thiếu sẽ được E và DN thanh toán vs nhau = chuyển khoản

Chào bạn. trước tiên bạn phải xem xuất USD theo NT-XT, hay NS--ST để còn tính chênh lệch tỷ giá nhé. Còn trong bài này không có bút toán làm giảm tiền= USD nên nghiệp vụ 3 của bạn là phi lý.
1. Nợ TK111.2 1000x20150= 20.150.000
Có TK 131 20.150.000
Đồng thời ghi Nợ TK 007
2. a. Giá vốn Nợ TK632 10 triệu
Có TK 156 10 triệu
b. doanh thu Nợ TK 131, 111.2, 112.2
Có TK 511 800x20220= 16.176.000
Có TK 333.1 1.617.600
 

thaobi2611

New Member
Hội viên mới
Ðề: Định khoản hộ cái ạ

Cái này theo FIfo. Không có thêm gì hết bạn ơi. bây giơ E ứng trc 1000$ mà mình mới trả 800$. NV3 là minh trả lại số còn thiếu thôi. mình mới thắc mắc k bik định khoản làm sao chẳng lẽ dùng 331??? cho mình hỏi thêm là trả 800$ đó có thuế nữa vậy thì NV3 mình chỉ phải trả 120$ nữa thôi sao?

---------- Post added at 01:48 ---------- Previous post was at 12:47 ----------

Giúp mình định khoản NV: đến kỳ trả nợ ngân hàng, DN dùng tiền mặt để thanh toán toàn bộ số tiền còn nợ ngân hàng
 

hiendinh198

New Member
Hội viên mới
Ðề: Định khoản hộ cái ạ

Cái này theo FIfo. Không có thêm gì hết bạn ơi. bây giơ E ứng trc 1000$ mà mình mới trả 800$. NV3 là minh trả lại số còn thiếu thôi. mình mới thắc mắc k bik định khoản làm sao chẳng lẽ dùng 331??? cho mình hỏi thêm là trả 800$ đó có thuế nữa vậy thì NV3 mình chỉ phải trả 120$ nữa thôi sao?

---------- Post added at 01:48 ---------- Previous post was at 12:47 ----------


Giúp mình định khoản NV: đến kỳ trả nợ ngân hàng, DN dùng tiền mặt để thanh toán toàn bộ số tiền còn nợ ngân hàng

uh, có cả thuế thì chỉ phải trả 120 USD thôi
khoản này nếu là lỗ cho vào TK 635, còn nếu lãi về chênh lệch bạn cho vào TK 515
khi trả lại bạn đối ứng tài khoản
Nợ TK 131 120x Tỷ giá ghi sổ(20150)
Có TK 515 120x (150) hoặc 50
Có TK111.2 120x20000
hoặc Có TK 112.2 120x20100
Như thế là đầy đủ nhất rồi.
Còn khoản vay nợ ngân hàng bạn xem là vay ngắn hạn hay dài hạn.
Nợ TK 311, 341
Có TK 111
 

tdkt24

Member
Hội viên mới
Ðề: Định khoản hộ cái ạ

Số dư đầu kỳ: tk 111.2: 10.000$ x 20.000
tk 112.2: 15000$ x 20.100
1. Khách hàng E ứng trước cho DN 1000$ = Tiền mặt. Tỷ giá thực tế 1$ = 20150
2. DN bán 1 lô hàng hóa cho khách hàng E 800$ (chưa gồm 10% thuế VAT khấu trừ). giá vốn là 10 triệu đồng VN. TGTT: 1$ = 20220
3. Khoản chênh lệch thừa hay thiếu sẽ được E và DN thanh toán vs nhau = chuyển khoản
1, khách hàng E ứng trước tiền
N 1112=1000*20.150=20.150.000
C 131= 20.150.000
2, Khi Xuất hàng cho E
- giá vốn
N 632=10.000.000
C 156.000.000
-ghi nhận DT
N 131=800*20.150+80*20.150=17.732.000
N 635=800*70+80*70=61.600
C 511=800*20.220=16.176.000
C 333=1.617.600
-
trả lại tiền thừa
N 131=120*20.150=2.418.000
C 515=50*120=6000
C 1122=120*20.100=2.412.00
 
Sửa lần cuối:

hiendinh198

New Member
Hội viên mới
Ðề: Định khoản hộ cái ạ

Chào bạn, mình nghĩ nghiệp vụ phản ánh doanh thu cả bạn ghi vào Nợ TK635 là sai
Vì theo nguyên tắc: Trường hợp DN sử dụng tỷ giá thực tế trong quy đổi ngoại tệ thì
+ Đối với các khoản mục có gốc ngoại tệ tăng thì kế toán sử dụng tỷ giá thực tế
+ Đối với các khoản mục có gốc ngoại tệ giảm thì kế toán sử dụng tỷ giá ghi sổ.
 

tdkt24

Member
Hội viên mới
Ðề: Định khoản hộ cái ạ

Chào bạn, mình nghĩ nghiệp vụ phản ánh doanh thu cả bạn ghi vào Nợ TK635 là sai
Vì theo nguyên tắc: Trường hợp DN sử dụng tỷ giá thực tế trong quy đổi ngoại tệ thì
+ Đối với các khoản mục có gốc ngoại tệ tăng thì kế toán sử dụng tỷ giá thực tế
+ Đối với các khoản mục có gốc ngoại tệ giảm thì kế toán sử dụng tỷ giá ghi sổ.
- Thứ nhất nếu ko ĐK N 635 hoặc ghi NỢ 1 tk khác thì bút toán của bạn ko cân đc.
- Thứ 2: ở đây khi E đặt trước tiền hàng có nghĩa lúc này 131 ( phải thu KH) chuyển thành khoản phải trả E có nghĩa DN đang nợ E = 1000*20.150=20.150.000. khi PS NV này kế toán ghi sổ theo tỷ giá (20.150)
- Khi DN xuất hàng cho E .lúc này lại ps 1 khoản phải thu E = 800( chưa thế )*20.150. nhưng ở thời điểm này tỷ giá thanh toán là 20.220. Vậy bạn hiểu nôm na thế này . Khi E đặt trước tiền hàng vậy DN phải trả E=> TK 1112=800*20.150=16.120.000 .khi xuất hàng tỷ giá tăng lên 20.220. vậy đặt ra vấn đề nếu E ko đặt trước tiền mà thanh toán tiền hoặc ghi Nợ khi nhận hàng thì lúc này TK 1112=800*20.220 =16.176.000 => DN đang chịu thiệt tỷ giá =56.000 . Vì khi xuất hàng bạn phải ghi khoản phải thu theo tỷ giá ghi trong sổ kế toán có nghĩa là theo tỷ giá ( 20.150 ) để đảm bảo khi đối trừ giữa NỢ Và Có của TK 131 khi hết tiền USD thì cũng hết nợ ko còn số dư
Bạn đọc thử thông tư 105/2003/TT-BTC
 

thaobi2611

New Member
Hội viên mới
Ðề: Định khoản hộ cái ạ

Định khoản giúp mình
Chi phí công tác nước ngoài cho cán bộ phòng kinh doanh là 1.000 USD, doanh nghiệp đã thanh toán bằng ngoại tệ mặt. TG thực tế: 1 USD = 20.350 VND.
 

thaohakute93

New Member
Hội viên mới
Ðề: Định khoản hộ cái ạ

Định khoản giúp mình
Chi phí công tác nước ngoài cho cán bộ phòng kinh doanh là 1.000 USD, doanh nghiệp đã thanh toán bằng ngoại tệ mặt. TG thực tế: 1 USD = 20.350 VND.
Nợ tk 642 1000$ x 20350
có tk 1112 1000$ x 20350
 
B

Bích Phương

Guest
Ðề: Định khoản hộ cái ạ

Số dư đầu kỳ: tk 111.2: 10.000$ x 20.000
tk 112.2: 15000$ x 20.100
1. Khách hàng E ứng trước cho DN 1000$ = Tiền mặt. Tỷ giá thực tế 1$ = 20150
2. DN bán 1 lô hàng hóa cho khách hàng E 800$ (chưa gồm 10% thuế VAT khấu trừ). giá vốn là 10 triệu đồng VN. TGTT: 1$ = 20220
3. Khoản chênh lệch thừa hay thiếu sẽ được E và DN thanh toán vs nhau = chuyển khoản
hihi..theo mình
Nv1/
(a)Nợ tk 1112:.1.000*20,15 = 20.150
Có Tk 131 -E: 20.150
(b) Ghi đơn Nợ Tk 007_ TM_ USD: 1000$
Nv2/
(a) Nợ Tk 632: 10.000
Có Tk 156: 10.000
(b) Nợ Tk 131-E: 880 * 20,22 = 17.793,6
Có TK 511: 800 * 20,22 = 16.176
Có Tk 333: 1.617,6
Nv3/
Do khách hàng tạm ứng nhiều hơn số khách hàng phải trả nên ta phải trả lại tiền cho khách
(a)Nợ Tk 131 - E:20.150 -17.793,6= 2.356,4
Nợ Tk 635:556
Có Tk 1122:-(1.000-880)*20,1=2.412
(b) Ghi đơn Có TK 007_ TGNH_ USD: 120$
:xinchao:

---------- Post added at 11:05 ---------- Previous post was at 10:59 ----------

Định khoản giúp mình
Chi phí công tác nước ngoài cho cán bộ phòng kinh doanh là 1.000 USD, doanh nghiệp đã thanh toán bằng ngoại tệ mặt. TG thực tế: 1 USD = 20.350 VND.
Nợ tk 642 1000$ x 20350
có tk 1112 1000$ x 20350

Số tiền ghi ở TK 1112 phải ghi theo tỷ giá xuất quỹ chứ b?
Hạch toán;
(a)Nợ Tk 642: 1.000*20,35= 20.350
Nợ Tk 635( nếu giá xuất quỹ > giá BQLNH)
Có Tk 1112: 1.000* giá xuất quỹ theo 4 phương pháp(FIFO,LIFO, bình quân, đích danh)
Có Tk 515(nếu giá xuất quỹ < giá BQLNH)
(b) Ghi đơn Có Tk 007- TM- USD: 1000$
:xinchao:
 

tdkt24

Member
Hội viên mới
Ðề: Định khoản hộ cái ạ

Số dư đầu kỳ: tk 111.2: 10.000$ x 20.000
tk 112.2: 15000$ x 20.100
1. Khách hàng E ứng trước cho DN 1000$ = Tiền mặt. Tỷ giá thực tế 1$ = 20150
2. DN bán 1 lô hàng hóa cho khách hàng E 800$ (chưa gồm 10% thuế VAT khấu trừ). giá vốn là 10 triệu đồng VN. TGTT: 1$ = 20220
3. Khoản chênh lệch thừa hay thiếu sẽ được E và DN thanh toán vs nhau = chuyển khoản
hihi..theo mình
Nv1/
(a)Nợ tk 1112:.1.000*20,15 = 20.150
Có Tk 131 -E: 20.150
(b) Ghi đơn Nợ Tk 007_ TM_ USD: 1000$
Nv2/
(a) Nợ Tk 632: 10.000
Có Tk 156: 10.000
(b) Nợ Tk 131-E: 880 * 20,22 = 17.793,6
Có TK 511: 800 * 20,22 = 16.176
Có Tk 333: 1.617,6
Nv3/
Do khách hàng tạm ứng nhiều hơn số khách hàng phải trả nên ta phải trả lại tiền cho khách
(a)Nợ Tk 131 - E:20.150 -17.793,6= 2.356,4
Nợ Tk 635:556
Có Tk 1122:-(1.000-880)*20,1=2.412
(b) Ghi đơn Có TK 007_ TGNH_ USD: 120$
:xinchao:

---------- Post added at 11:05 ---------- Previous post was at 10:59 ----------

[/B][/COLOR]
Số tiền ghi ở TK 1112 phải ghi theo tỷ giá xuất quỹ chứ b?
Hạch toán;
(a)Nợ Tk 642: 1.000*20,35= 20.350
Nợ Tk 635( nếu giá xuất quỹ > giá BQLNH)
Có Tk 1112: 1.000* giá xuất quỹ theo 4 phương pháp(FIFO,LIFO, bình quân, đích danh)
Có Tk 515(nếu giá xuất quỹ < giá BQLNH)
(b) Ghi đơn Có Tk 007- TM- USD: 1000$
:xinchao:

nếu đk như bạn khi đối trừ 131(E) số dư 131 còn hay hết ,
- Cứ cho là bạn ghi Nợ 131 theo tỷ giá mới là đúng ( sao bạn ko đọc TT 105/2003/TT-BTC) thì TK 131 (E) sẽ như sau
+khi ghi nhận DT
N 131(E)=880*20.220=17.793.600
- Khi xuất trả tiền thừa = TK 1122
N 131=1000-880=120*20.150=2.418.000( sao bạn lại lấy ps có 131 ghi theo tỷ giá 20.150)- ( ps N 131 ghi theo tỷ giá 20.220 )= 2.356.400 trong khi thực tế DN còn nợ E 120usd và tỷ giá là 20.150 => DN phải trả E= 120*20.150=2.418.000
Còn ở NV trả lại tiền thừa cho E tk 635 là lỗ về tỷ giá chứ ko phải đc xđ = bạn lấy N 131- C 112 để cho NV đk cân .ở đây ĐK tk 1122 ghi sổ =tỷ giá 20.100 , TK C 131 (E) ghi sổ theo tỷ giá 20.150 , vậy khi xuất trả (E) phải đk theo tỷ giá ghi số số chênh lệch đưa vào 635 hoặc 515 . ở đây đưa vào đâu chắc bạn biết rồi
Bạn đọc thông tư 105/2003/TT-BTC thử xem
"2- Nguyên tắc ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ và đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày lập Bảng CĐKT ở thời điểm cuối năm tài chính

2.1- Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ phải thực hiện ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính theo một đơn vị tiền tệ thống nhất là Đồng Việt Nam, hoặc đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán (nếu được chấp thuận). Việc quy đổi đồng ngoại tệ ra Đồng Việt Nam, hoặc ra đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán về nguyên tắc doanh nghiệp phải căn cứ vào tỷ giá giao dịch thực tế của nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế (sau đây gọi tắt là tỷ giá giao dịch) để ghi sổ kế toán.

Doanh nghiệp đồng thời phải theo dõi nguyên tệ trên sổ kế toán chi tiết các Tài khoản: Tiền mặt, Tiền gửi Ngân hàng, Tiền đang chuyển, các khoản phải thu, các khoản phải trả và Tài khoản 007 “Ngoại tệ các loại” (Tài khoản ngoài Bảng Cân đối kế toán).

2.2- Đối với Tài khoản thuộc loại doanh thu, hàng tồn kho, TSCĐ, chi phí sản xuất, kinh doanh, chi phí khác, bên Nợ các Tài khoản vốn bằng tiền,... khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế bằng ngoại tệ phải được ghi sổ kế toán bằng Đồng Việt Nam, hoặc bằng đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán theo tỷ giá giao dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng tại thời điểm nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

2.3- Đối với bên Có của các Tài khoản vốn bằng tiền, khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế bằng ngoại tệ phải được ghi sổ kế toán bằng Đồng Việt Nam, hoặc bằng đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán theo tỷ giá ghi trên sổ kế toán (tỷ giá bình quân gia quyền; tỷ giá nhập trước, xuất trước...).

2.4- Đối với bên Có của các Tài khoản nợ phải trả, hoặc bên Nợ của các Tài khoản nợ phải thu, khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế bằng ngoại tệ phải được ghi sổ kế toán bằng Đồng Việt Nam, hoặc bằng đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán theo tỷ giá giao dịch; Cuối năm tài chính các số dư Nợ phải trả hoặc dư Nợ phải thu có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cuối năm tài chính.

2.5- Đối với bên Nợ của các Tài khoản nợ phải trả, hoặc bên Có của các Tài khoản nợ phải thu, khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế bằng ngoại tệ phải được ghi sổ kế toán bằng Đồng Việt Nam, hoặc bằng đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán theo tỷ giá ghi trên sổ kế toán"
 
Sửa lần cuối:

thaobi2611

New Member
Hội viên mới
Ðề: Định khoản hộ cái ạ

cho mình hỏi thêm. nghiệp vụ nộp ngoại tệ mặt vào tài khoản tiền gửi ngân hàng số tiền 4.000 usd. TGTT: 1USD= 20.550 thì định khoản 007 sao?
 

tdkt24

Member
Hội viên mới
Ðề: Định khoản hộ cái ạ

cho mình hỏi thêm. nghiệp vụ nộp ngoại tệ mặt vào tài khoản tiền gửi ngân hàng số tiền 4.000 usd. TGTT: 1USD= 20.550 thì định khoản 007 sao?
N 1122=4000*20.550
C 1112=4000*20.550
TK 007 : thì ko cần vì PS 1 khoản Nợ TK 007 =4000, rồi PS Có TK 007=4000. vì khi dữ tiền mặt = ngoại tệ bạn vân theo dõi N TK 007 =4000 rồi .
 

no1.hunter

Member
Hội viên mới
Ðề: Định khoản hộ cái ạ


hihi..theo mình
Nv1/
(a)Nợ tk 1112:.1.000*20,15 = 20.150
Có Tk 131 -E: 20.150
(b) Ghi đơn Nợ Tk 007_ TM_ USD: 1000$
Nv2/
(a) Nợ Tk 632: 10.000
Có Tk 156: 10.000
(b) Nợ Tk 131-E: 880 * 20,22 = 17.793,6
Có TK 511: 800 * 20,22 = 16.176
Có Tk 333: 1.617,6
Nv3/
Do khách hàng tạm ứng nhiều hơn số khách hàng phải trả nên ta phải trả lại tiền cho khách
(a)Nợ Tk 131 - E:20.150 -17.793,6= 2.356,4
Nợ Tk 635:556
Có Tk 1122:-(1.000-880)*20,1=2.412
(b) Ghi đơn Có TK 007_ TGNH_ USD: 120$
:xinchao:

---------- Post added at 11:05 ---------- Previous post was at 10:59 ----------

[/B][/COLOR]
Số tiền ghi ở TK 1112 phải ghi theo tỷ giá xuất quỹ chứ b?
Hạch toán;
(a)Nợ Tk 642: 1.000*20,35= 20.350
Nợ Tk 635( nếu giá xuất quỹ > giá BQLNH)
Có Tk 1112: 1.000* giá xuất quỹ theo 4 phương pháp(FIFO,LIFO, bình quân, đích danh)
Có Tk 515(nếu giá xuất quỹ < giá BQLNH)
(b) Ghi đơn Có Tk 007- TM- USD: 1000$
:xinchao:


hạch toán như thế này là chính xác nhé.

---------- Post added at 08:28 ---------- Previous post was at 08:17 ----------

cho mình hỏi thêm. nghiệp vụ nộp ngoại tệ mặt vào tài khoản tiền gửi ngân hàng số tiền 4.000 usd. TGTT: 1USD= 20.550 thì định khoản 007 sao?

nợ 635,413: (1112>1122)
Nợ 1122: 4000*20.050
Có 1112: theo tỷ giá xuất quỹ
Có 515,413: (1122>1112)
 

tdkt24

Member
Hội viên mới
Ðề: Định khoản hộ cái ạ

- CÁC BAN XEM THỬ ( Theo các quy định trong Thông Tư 105/2002/TT-BTC)
+Trường hợp 1

Giả sử có một bút toán phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ:
Nợ TK 1112, 1122

Có TK 131

Bút toán này có thể được dùng để phản ánh số tiền khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp và cũng được dùng để phản ánh số tiền khách hàng ứng trước cho doanh nghiệp.

Nếu là phản ánh số tiền khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp, theo hướng dẫn của Thông tư, bên Có của Tài khoản nợ phải thu được ghi theo tỷ giá ghi trên sổ kế toán, bút toán sẽ được ghi:
Nợ TK 1112, 1122: Ghi theo TGHĐ tại ngày giao dịch

Nợ TH 635: Chi phí tài chính (nếu lỗ tỷ giá)

Có TK 131: Ghi theo tỷ giá ghi trên sổ kế toán

Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi tỷ giá)

Nếu là phản ánh số tiền khách hàng ứng trước cho doanh nghiệp thì hướng dẫn của Thông tư không còn đúng nữa. Rõ ràng bên Có của Tài khoản nợ phải thu trong trường hợp này không thể ghi theo tỷ giá ghi trên sổ kế toán, mà phải được ghi theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch. Bởi vì, mặc dù nghiệp vụ kinh tế này phát sinh liên quan đến bên Có của Tài khoản nợ phải thu nhưng không phải là ghi giảm một khoản nợ phải thu đã được ghi nhận trước đó, mà đây là nghiệp vụ được ghi nhận ban đầu và được coi như một khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho đến khi doanh nghiệp bán hàng cho khách hàng và trừ vào số tiền đã nhận ứng trước. Như vậy về bản chất nghiệp vụ này làm phát sinh tăng một tài sản đồng thời phát sinh tăng một khoản nợ phải trả. Thật vậy, đến cuối kỳ kế toán, nếu doanh nghiệp chưa bán hàng cho khách hàng thì khoản nhận ứng trước này sẽ được báo cáo ở chỉ tiêu “Người mua trả tiền trước” (mã số 313) thuộc phần Nợ phải trả trên Bảng cân đối kế toán. Vậy trong trường hợp này bên Có của Tài khoản nợ phải thu phải được ghi theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch và không có phát sinh chênh lệch tỷ giá:

Nợ TK 1112, 1122: Ghi theo TGHĐ ngày giao dịch

Có TK 131: Ghi theo TGHĐ ngày giao dịch

Khi doanh nghiệp bán hàng cho khách hàng và trừ vào số tiền khách hàng đã ứng trước, kế toán sẽ định khoản bút toán doanh thu:
Nợ TK 131

Có TK 511

Lúc này, bên Nợ Tài khoản nợ phải thu không ghi theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch như hướng dẫn của Thông tư, mà phải ghi theo tỷ giá ghi trên sổ kế toán, tỷ giá ghi trên sổ kế toán ở đây chính là tỷ giá mà doanh nghiệp đã ghi ban đầu khi nhận ứng trước tiền của khách hàng. Bởi vì nghiệp vụ này tuy phát sinh liên quan đến bên Nợ tài khoản nợ phải thu nhưng không phải là ghi nhận ban đầu làm phát sinh tăng một khoản nợ phải thu, mà nó phải được hiểu là phát sinh giảm một khoản nợ phải trả liên quan đến số tiền doanh nghiệp đã nhận ứng trước. Khi đó bút toán trên sẽ được ghi:
Nợ TK 131: Ghi theo tỷ giá ghi trên sổ kế toán

Nợ TK 635: Chi phí tài chính (nếu lỗ tỷ giá)

Có TK 511: Ghi theo TGHĐ tại ngày giao dịch

Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi tỷ giá)


Ví dụ sau sẽ minh hoạ cho trường hợp trên:

Ngày 01/01/2010, khách hàng A chuyển khoản để ứng trước tiền cho doanh nghiệp X là 10.000 USD, tỷ giá giao dịch trong ngày là 15.600 VNĐ/USD.

Ngày 15/01/2010, doanh nghiệp X bán hàng cho khách hàng A với giá bán 10.000 USD và trừ vào số tiền đã nhận ứng trước, tỷ giá giao dịch trong ngày là 15.650 VNĐ/USD.
Các bút toán được ghi nhận tại doanh nghiệp X như sau:


Ngày 01/01/2010:

Nợ TK 1122: 10.000 x 15.600 = 156.000.000

Có TK 131.A: 10.000 x 15.600 = 156.000.000Ngày 15/01/2010:

Nợ TK 131.A: 10.000 x 15.600 = 156.000.000

Nợ TK 635: 10.000 x 50 = 500.000

Có TK 511: 10.000 x 15.650 = 156.500.000


Trường hợp 2

Giả sử có một bút toán phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ:
Nợ TK 331

Có TK 1112, 1122

Bút toán này có thể được dùng để phản ánh số tiền doanh nghiệp trả nợ cho nhà cung cấp và cũng được dùng để phản ánh số tiền doanh nghiệp ứng trước cho nhà cung cấp.

Nếu là phản ánh số tiền doanh nghiệp trả nợ cho nhà cung cấp, theo hướng dẫn của Thông tư, bên Nợ của Tài khoản nợ phải trả được ghi theo tỷ giá ghi trên sổ kế toán, bút toán sẽ được ghi:

Nợ TK 331: Ghi theo tỷ giá ghi trên sổ kế toán

Nợ TK 635: Chi phí tài chính (nếu lỗ tỷ giá)

Có TK 1112, 1122: Ghi theo tỷ giá ghi trên sổ kế toán

Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi tỷ giá)

Nếu là phản ánh số tiền doanh nghiệp ứng trước cho nhà cung cấp thì hướng dẫn của Thông tư không còn đúng nữa. Rõ ràng bên Nợ của Tài khoản nợ phải trả trong trường hợp này không thể ghi theo tỷ giá ghi trên sổ kế toán, mà phải được ghi theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch. Bởi vì, mặc dù nghiệp vụ kinh tế này phát sinh liên quan đến bên Nợ của Tài khoản nợ phải trả nhưng không phải là ghi giảm một khoản nợ phải trả đã được ghi nhận trước đó, mà đây là nghiệp vụ được ghi nhận ban đầu và được coi như một khoản nợ phải thu của doanh nghiệp cho đến khi nhà cung cấp bán hàng cho doanh nghiệp và trừ vào số tiền đã ứng trước. Như vậy về bản chất nghiệp vụ này làm phát sinh tăng Nợ phải thu đồng thời phát sinh giảm Tiền. Thật vậy, đến cuối kỳ kế toán, nếu nhà cung cấp chưa bán hàng cho doanh nghiệp thì khoản ứng trước này sẽ được báo cáo ở chỉ tiêu “Trả trước cho người bán” (mã số 132) thuộc phần Nợ phải thu trên Bảng cân đối kế toán. Vậy trong trường hợp này bên Nợ Tài khoản nợ phải trả phải được ghi theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch:

Nợ TK 331: Ghi theo TGHĐ ngày giao dịch

Nợ TK 635: Chi phí tài chính (nếu lỗ tỷ giá)

Có TK 1112, 1122: Ghi theo tỷ giá ghi trên sổ kế toán

Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi tỷ giá)

Khi nhà cung cấp bán hàng cho doanh nghiệp và trừ vào số tiền doanh nghiệp đã ứng trước, kế toán sẽ định khoản bút toán mua hàng:

Nợ TK 152, 156

Có TK 331

Lúc này, bên Có Tài khoản nợ phải trả không ghi theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch như hướng dẫn của Thông tư, mà phải ghi theo tỷ giá ghi trên sổ kế toán, tỷ giá ghi trên sổ kế toán ở đây chính là tỷ giá mà doanh nghiệp đã ghi nhận ban đầu khi ứng trước tiền cho nhà cung cấp. Bởi vì nghiệp vụ này tuy phát sinh liên quan đến bên Có của tài khoản nợ phải trả nhưng không phải là ghi nhận ban đầu làm phát sinh tăng một khoản nợ phải trả, mà nó phải được hiểu là phát sinh giảm một khoản nợ phải thu liên quan đến số tiền doanh nghiệp đã ứng trước. Khi đó bút toán trên sẽ được ghi:
Nợ TK 152, 156: Ghi theo TGHĐ tại ngày giao dịch

Nợ TK 635: Chi phí tài chính (nếu lỗ tỷ giá)

Có TK 331: Ghi theo tỷ giá ghi trên sổ kế toán

Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi tỷ giá)

Ví dụ sau sẽ minh hoạ cho trường hợp trên:

Ngày 01/01/2010, doanh nghiệp B chuyển khoản để ứng trước tiền cho nhà cung cấp Z là 20.000 USD, tỷ giá giao dịch trong ngày là 15.600 VNĐ/USD, giả sử tỷ giá ghi sổ của tiền gửi ngân hàng là 15.500 VNĐ/USD

Ngày 15/01/2010, nhà cung cấp Z bán hàng cho doanh nghiệp B với giá bán 20.000 USD và trừ vào số tiền đã ứng trước, tỷ giá giao dịch trong ngày là 15.650 VNĐ/USD.
Các bút toán được ghi nhận tại doanh nghiệp B như sau:

Ngày 01/01/2010:

Nợ TK 331.Z: 20.000 x 15.600 = 312.000.000

Có TK 1122: 20.000 x 15.500 = 310.000.000

Có TK 515: 20.000 x 100 = 2.000.000


Ngày 15/01/2010:

Nợ TK 156: 20.000 x 15.650 = 313.000.000

Có TK 331.Z: 20.000 x 15.600 = 312.000.000

Có TK 515: 20.000 x 50 = 1.000.000

Kết luận

Để kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được đúng đắn và toàn diện, việc qui đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam hoặc bằng đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán để ghi sổ không nên căn cứ vào “bên Có của các tài khoản nợ phải trả hoặc bên Nợ của các tài khoản nợ phải thu” hay “bên Nợ của các tài khoản nợ phải trả hoặc bên Có của các tài khoản nợ phải thu” mà phải căn cứ vào bản chất của nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 

tdkt24

Member
Hội viên mới
Ðề: Định khoản hộ cái ạ

hạch toán như thế này là chính xác nhé.

---------- Post added at 08:28 ---------- Previous post was at 08:17 ----------nợ 635,413: (1112>1122)
Nợ 1122: 4000*20.050
Có 1112: theo tỷ giá xuất quỹ
Có 515,413: (1122>1112)
Cái TK 413 chỉ dùng khi "Tài khoản này dùng để phản ánh số chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong hoạt động đầu tư XDCB (giai đoạn trước hoạt động); chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính; khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái khi chuyển đổi báo cáo tài chính của cơ sở ở nước ngoài và tình hình xử lý số chênh lệch tỷ giá hối đoái đó." .
-"1- Doanh nghiệp chỉ phản ánh các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái vào TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái, trong các trường hợp:

- Chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện và chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính của hoạt động đầu tư XDCB trong giai đoạn trước hoạt động của doanh nghiệp mới thành lập (Khi chưa hoàn thành đầu tư);

- Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính của hoạt động kinh doanh, kể cả hoạt động đầu tư XDCB (doanh nghiệp kinh doanh vừa có hoạt động đầu tư XDCB);

- Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái khi chuyển đổi báo cáo tài chính của cơ sở ở nước ngoài hoạt động độc lập.

2- Cuối năm tài chính, kế toán đánh giá lại số dư các Tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi Ngân hàng”, “Tiền đang chuyển”, các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu, các khoản phải trả có gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập bảng CĐKT cuối năm tài chính. Khoản chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được hạch toán vào Tài khoản 413 “Chênh lệch tỷ giá hối đoái”; sau khi bù trừ giữa chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng, hoặc giảm do đánh giá lại phải kết chuyển ngay vào chi phí tài chính hoặc doanh thu hoạt động tài chính.

3- Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện và chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính đối với các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động đầu tư XDCB (giai đoạn trước hoạt động) được phản ánh luỹ kế trên Bảng cân đối kế toán {khoản mục Chênh lệch tỷ giá (TK 413)}.

Khi kết thúc quá trình đầu tư xây dựng, khoản chênh lệch hối đoái này được tính ngay, hoặc phân bổ tối đa là 5 năm vào doanh thu hoạt động tài chính, hoặc chi phí tài chính kể từ khi công trình hoàn thành đưa vào hoạt động.

4- Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái khi chuyển đổi báo cáo tài chính của cơ sở ở nước ngoài phải tuân thủ quy định tại Đoạn 24, Chuẩn mực số 10- Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái và được hạch toán trên TK 413 - "Chênh lệch tỷ giá hối đoái" và được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo quy định của Đoạn 30, Chuẩn mực số 10 "Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái".

5- Đối với doanh nghiệp không chuyên kinh doanh mua, bán ngoại tệ, thì các nghiệp vụ kinh tế mua, bán ngoại tệ phát sinh được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá mua, bán thực tế phát sinh. Chênh lệch giữa tỷ giá thực tế mua vào và tỷ giá thực tế bán ra của ngoại tệ được hạch toán vào Tài khoản 515 “Doanh thu hoạt động tài chính”, hoặc vào Tài khoản 635 “Chi phí tài chính”.

6- Đối với các Tổng công ty, khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phản ánh trên
Bảng CĐKT hợp nhất chỉ phản ánh khoản chênh lệch tỷ giá khi chuyển đổi báo cáo tài chính của cơ sở nước ngoài để hợp nhất báo cáo tài chính và khoản chênh lệch tỷ giá của hoạt động đầu tư XDCB chưa hoàn thành (giai đoạn trước hoạt động) của các đơn vị thành viên."
VÌ VẬY PHÁT SINH NÀY KO CẦN DÙNG 413 ĐÂU BẠN.
 

thaobi2611

New Member
Hội viên mới
Ðề: Định khoản hộ cái ạ

Giúp mình định khoản thêm nghiệp vụ này:
DN ứng trc cho người bán F 1000 USD = chuyễn khoản, TGTT 1$= 20350
DN mua 1 số NVL trị giá 700$( chưa thuế VAT k.trừ 10%) từ F. TGTT 1$= 20450
Phần chênh lệch thừa or thiếu sẽ đc DN và F thanh toán = chuyển khoản
 

tdkt24

Member
Hội viên mới
Ðề: Định khoản hộ cái ạ

giúp mình định khoản thêm nghiệp vụ này:
Dn ứng trc cho người bán f 1000 usd = chuyễn khoản, tgtt 1$= 20350
dn mua 1 số nvl trị giá 700$( chưa thuế vat k.trừ 10%) từ f. Tgtt 1$= 20450
phần chênh lệch thừa or thiếu sẽ đc dn và f thanh toán = chuyển khoản
n 331(f)=1000*20.350=20.350.000
C 515=250*1000=250.000
c 1122=1000*20.100=20.100.000
- C 007 =1000usd
-
n 152=700*20.450=14.315.000
n 133=70*20.350+70*100=1.431.500
c 515=100*700+100*70=77.000
c 331(F)=700*20.350+70*20,350=15.669.500
-
n 1122=230*20.450=4.703.500
c 515=100*230=230.000
c 331(F) =230*20.350=4.680.500
- N 007 = 230usd
 
Sửa lần cuối:

hiendinh198

New Member
Hội viên mới
Ðề: Định khoản hộ cái ạ

N 1122=4000*20.550
C 1112=4000*20.550
TK 007 : thì ko cần vì PS 1 khoản Nợ TK 007 =4000, rồi PS Có TK 007=4000. vì khi dữ tiền mặt = ngoại tệ bạn vân theo dõi N TK 007 =4000 rồi .

Xin lỗi bạn, theo mình nghĩ phải hạch toán TK007(chi tiết ngoại tệ). Ở đây TK007 sẽ được tách là TK007( tại quỹ) và TK007(Ngân Hàng). Vì không theo dõi như thế khi Sếp hỏi trong quỹ còn bao nhiêu USD làm sao bạn biết được trong quỹ bạn có bao nhiêu, tăng giảm như thế nào. Còn bạn chỉ theo dõi như thế chỉ biết được tổng thể cả ngân hàng và quỹ. Vì vậy không thể theo dõi chung như bạn nói được.

---------- Post added at 02:09 ---------- Previous post was at 01:55 ----------

- CÁC BAN XEM THỬ ( Theo các quy định trong Thông Tư 105/2002/TT-BTC)
+Trường hợp 1

Giả sử có một bút toán phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ:
Nợ TK 1112, 1122

Có TK 131

Bút toán này có thể được dùng để phản ánh số tiền khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp và cũng được dùng để phản ánh số tiền khách hàng ứng trước cho doanh nghiệp.

Nếu là phản ánh số tiền khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp, theo hướng dẫn của Thông tư, bên Có của Tài khoản nợ phải thu được ghi theo tỷ giá ghi trên sổ kế toán, bút toán sẽ được ghi:
Nợ TK 1112, 1122: Ghi theo TGHĐ tại ngày giao dịch

Nợ TH 635: Chi phí tài chính (nếu lỗ tỷ giá)

Có TK 131: Ghi theo tỷ giá ghi trên sổ kế toán

Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi tỷ giá)

Nếu là phản ánh số tiền khách hàng ứng trước cho doanh nghiệp thì hướng dẫn của Thông tư không còn đúng nữa. Rõ ràng bên Có của Tài khoản nợ phải thu trong trường hợp này không thể ghi theo tỷ giá ghi trên sổ kế toán, mà phải được ghi theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch. Bởi vì, mặc dù nghiệp vụ kinh tế này phát sinh liên quan đến bên Có của Tài khoản nợ phải thu nhưng không phải là ghi giảm một khoản nợ phải thu đã được ghi nhận trước đó, mà đây là nghiệp vụ được ghi nhận ban đầu và được coi như một khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho đến khi doanh nghiệp bán hàng cho khách hàng và trừ vào số tiền đã nhận ứng trước. Như vậy về bản chất nghiệp vụ này làm phát sinh tăng một tài sản đồng thời phát sinh tăng một khoản nợ phải trả. Thật vậy, đến cuối kỳ kế toán, nếu doanh nghiệp chưa bán hàng cho khách hàng thì khoản nhận ứng trước này sẽ được báo cáo ở chỉ tiêu “Người mua trả tiền trước” (mã số 313) thuộc phần Nợ phải trả trên Bảng cân đối kế toán. Vậy trong trường hợp này bên Có của Tài khoản nợ phải thu phải được ghi theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch và không có phát sinh chênh lệch tỷ giá:

Nợ TK 1112, 1122: Ghi theo TGHĐ ngày giao dịch

Có TK 131: Ghi theo TGHĐ ngày giao dịch

Khi doanh nghiệp bán hàng cho khách hàng và trừ vào số tiền khách hàng đã ứng trước, kế toán sẽ định khoản bút toán doanh thu:
Nợ TK 131

Có TK 511

Lúc này, bên Nợ Tài khoản nợ phải thu không ghi theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch như hướng dẫn của Thông tư, mà phải ghi theo tỷ giá ghi trên sổ kế toán, tỷ giá ghi trên sổ kế toán ở đây chính là tỷ giá mà doanh nghiệp đã ghi ban đầu khi nhận ứng trước tiền của khách hàng. Bởi vì nghiệp vụ này tuy phát sinh liên quan đến bên Nợ tài khoản nợ phải thu nhưng không phải là ghi nhận ban đầu làm phát sinh tăng một khoản nợ phải thu, mà nó phải được hiểu là phát sinh giảm một khoản nợ phải trả liên quan đến số tiền doanh nghiệp đã nhận ứng trước. Khi đó bút toán trên sẽ được ghi:
Nợ TK 131: Ghi theo tỷ giá ghi trên sổ kế toán

Nợ TK 635: Chi phí tài chính (nếu lỗ tỷ giá)

Có TK 511: Ghi theo TGHĐ tại ngày giao dịch

Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi tỷ giá)


Ví dụ sau sẽ minh hoạ cho trường hợp trên:

Ngày 01/01/2010, khách hàng A chuyển khoản để ứng trước tiền cho doanh nghiệp X là 10.000 USD, tỷ giá giao dịch trong ngày là 15.600 VNĐ/USD.

Ngày 15/01/2010, doanh nghiệp X bán hàng cho khách hàng A với giá bán 10.000 USD và trừ vào số tiền đã nhận ứng trước, tỷ giá giao dịch trong ngày là 15.650 VNĐ/USD.
Các bút toán được ghi nhận tại doanh nghiệp X như sau:


Ngày 01/01/2010:

Nợ TK 1122: 10.000 x 15.600 = 156.000.000

Có TK 131.A: 10.000 x 15.600 = 156.000.000Ngày 15/01/2010:

Nợ TK 131.A: 10.000 x 15.600 = 156.000.000

Nợ TK 635: 10.000 x 50 = 500.000

Có TK 511: 10.000 x 15.650 = 156.500.000


Trường hợp 2

Giả sử có một bút toán phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ:
Nợ TK 331

Có TK 1112, 1122

Bút toán này có thể được dùng để phản ánh số tiền doanh nghiệp trả nợ cho nhà cung cấp và cũng được dùng để phản ánh số tiền doanh nghiệp ứng trước cho nhà cung cấp.

Nếu là phản ánh số tiền doanh nghiệp trả nợ cho nhà cung cấp, theo hướng dẫn của Thông tư, bên Nợ của Tài khoản nợ phải trả được ghi theo tỷ giá ghi trên sổ kế toán, bút toán sẽ được ghi:

Nợ TK 331: Ghi theo tỷ giá ghi trên sổ kế toán

Nợ TK 635: Chi phí tài chính (nếu lỗ tỷ giá)

Có TK 1112, 1122: Ghi theo tỷ giá ghi trên sổ kế toán

Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi tỷ giá)

Nếu là phản ánh số tiền doanh nghiệp ứng trước cho nhà cung cấp thì hướng dẫn của Thông tư không còn đúng nữa. Rõ ràng bên Nợ của Tài khoản nợ phải trả trong trường hợp này không thể ghi theo tỷ giá ghi trên sổ kế toán, mà phải được ghi theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch. Bởi vì, mặc dù nghiệp vụ kinh tế này phát sinh liên quan đến bên Nợ của Tài khoản nợ phải trả nhưng không phải là ghi giảm một khoản nợ phải trả đã được ghi nhận trước đó, mà đây là nghiệp vụ được ghi nhận ban đầu và được coi như một khoản nợ phải thu của doanh nghiệp cho đến khi nhà cung cấp bán hàng cho doanh nghiệp và trừ vào số tiền đã ứng trước. Như vậy về bản chất nghiệp vụ này làm phát sinh tăng Nợ phải thu đồng thời phát sinh giảm Tiền. Thật vậy, đến cuối kỳ kế toán, nếu nhà cung cấp chưa bán hàng cho doanh nghiệp thì khoản ứng trước này sẽ được báo cáo ở chỉ tiêu “Trả trước cho người bán” (mã số 132) thuộc phần Nợ phải thu trên Bảng cân đối kế toán. Vậy trong trường hợp này bên Nợ Tài khoản nợ phải trả phải được ghi theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch:

Nợ TK 331: Ghi theo TGHĐ ngày giao dịch

Nợ TK 635: Chi phí tài chính (nếu lỗ tỷ giá)

Có TK 1112, 1122: Ghi theo tỷ giá ghi trên sổ kế toán

Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi tỷ giá)

Khi nhà cung cấp bán hàng cho doanh nghiệp và trừ vào số tiền doanh nghiệp đã ứng trước, kế toán sẽ định khoản bút toán mua hàng:

Nợ TK 152, 156

Có TK 331

Lúc này, bên Có Tài khoản nợ phải trả không ghi theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch như hướng dẫn của Thông tư, mà phải ghi theo tỷ giá ghi trên sổ kế toán, tỷ giá ghi trên sổ kế toán ở đây chính là tỷ giá mà doanh nghiệp đã ghi nhận ban đầu khi ứng trước tiền cho nhà cung cấp. Bởi vì nghiệp vụ này tuy phát sinh liên quan đến bên Có của tài khoản nợ phải trả nhưng không phải là ghi nhận ban đầu làm phát sinh tăng một khoản nợ phải trả, mà nó phải được hiểu là phát sinh giảm một khoản nợ phải thu liên quan đến số tiền doanh nghiệp đã ứng trước. Khi đó bút toán trên sẽ được ghi:
Nợ TK 152, 156: Ghi theo TGHĐ tại ngày giao dịch

Nợ TK 635: Chi phí tài chính (nếu lỗ tỷ giá)

Có TK 331: Ghi theo tỷ giá ghi trên sổ kế toán

Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi tỷ giá)

Ví dụ sau sẽ minh hoạ cho trường hợp trên:

Ngày 01/01/2010, doanh nghiệp B chuyển khoản để ứng trước tiền cho nhà cung cấp Z là 20.000 USD, tỷ giá giao dịch trong ngày là 15.600 VNĐ/USD, giả sử tỷ giá ghi sổ của tiền gửi ngân hàng là 15.500 VNĐ/USD

Ngày 15/01/2010, nhà cung cấp Z bán hàng cho doanh nghiệp B với giá bán 20.000 USD và trừ vào số tiền đã ứng trước, tỷ giá giao dịch trong ngày là 15.650 VNĐ/USD.
Các bút toán được ghi nhận tại doanh nghiệp B như sau:

Ngày 01/01/2010:

Nợ TK 331.Z: 20.000 x 15.600 = 312.000.000

Có TK 1122: 20.000 x 15.500 = 310.000.000

Có TK 515: 20.000 x 100 = 2.000.000


Ngày 15/01/2010:

Nợ TK 156: 20.000 x 15.650 = 313.000.000

Có TK 331.Z: 20.000 x 15.600 = 312.000.000

Có TK 515: 20.000 x 50 = 1.000.000

Kết luận

Để kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được đúng đắn và toàn diện, việc qui đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam hoặc bằng đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán để ghi sổ không nên căn cứ vào “bên Có của các tài khoản nợ phải trả hoặc bên Nợ của các tài khoản nợ phải thu” hay “bên Nợ của các tài khoản nợ phải trả hoặc bên Có của các tài khoản nợ phải thu” mà phải căn cứ vào bản chất của nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Chào bạn, mình cũng đã tìm kiếm "Các quy định trong thông tư 105/2002/TT-BTC nhưng không tìm ra được cái thông tư nào là 105/2002 quy định liên quan về ngoại tệ. Bạn có thể chỉ rõ lại đường dẫn cho mọi người biết được không. Thanks

---------- Post added at 02:14 ---------- Previous post was at 02:09 ----------

n 331(f)=1000*20.350=20.350.000
C 515=250*1000=250.000
c 1122=1000*20.100=20.100.000
- C 007 =1000usd
-
n 152=700*20.450=14.315.000
n 133=70*20.350+70*100=1.431.500
c 515=100*700+100*70=77.000
c 331(F)=700*20.350+70*20,350=15.669.500
-
n 1122=230*20.450=4.703.500
c 515=100*230=230.000
c 331(F) =230*20.350=4.680.500
- N 007 = 230usd

Còn về phần định khoản này bạn Thaobi2611 không cho biết tồn ngoại tệ đầu kỳ là bao nhiêu nên mình nghĩ bạn tdkt24 hạch toán theo tỷ thực tế là sai. Vì DN này xuất tiền thì phải ghi theo tỷ giá ghi sổ. Nếu bạn ở Dn nhận tiền do bên kia ứng trước thì bạn có thể hạch toán theo tỷ giá TT thì ok liền. Bạn thaobi2611 có thể bố sung thêm thông tin, hay là bài này là tiếp của bài bên trên vậy để hạch toán đúng với tỷ giá của nó.
 

chudo1810

Member
Hội viên mới
Ðề: Định khoản hộ cái ạ

Chào bạn, mình cũng đã tìm kiếm "Các quy định trong thông tư 105/2002/TT-BTC nhưng không tìm ra được cái thông tư nào là 105/2002 quy định liên quan về ngoại tệ. Bạn có thể chỉ rõ lại đường dẫn cho mọi người biết được không. Thanks

---------- Post added at 02:14 ---------- Previous post was at 02:09 ----------

Chính xác là thông tư 105/2003/TT-BTC‎ bạn nhé !
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top