Định khoản chiết khấu thanh toán

kami131090

New Member
Hội viên mới
Em có nghiệp vụ như sau, ko biết phải làm như thế nào? mấy bút toán? anh chị giúp em nha!
Xuất kho bán trực tiếp cho công ty L 100 sp vừa sx trong kỳ với giá bán 220.000 (cả thuế GTGT 10%). Sau khi trừ chiết khấu thanh toán 1,5% số còn lại được công ty L trả bằng tiền mặt.
 
Ðề: Định khoản chiết khấu thanh toán

TH1-Nếu bán hàng thu ngay bằng tiền mặt:
Nợ TK 1111:-(100x220.000)-(100x220.000x1.5%)
Nợ TK 635:100x220.000x1.5%
Có TK 511: 100x200.000
Có TK 3331:100x200.000x10%
TH2-Nếu bán hàng công ty L chưa thanh toán:
Nợ TK 131L: 100x220.000
Có TK 511: 100x200.000
Có TK 3331:100x200.000x10%
+Công ty L thanh toán sau khi trừ chiết khấu thanh toán:
Nợ TK 1111:-(100x220.000)-(100x220.000x1.5%)
Nợ TK 635:100x220.000x1.5%
Có TK 131L:100x220.000
Bạn làm đề bài trên theo trường hợp 2 nhé!
 
mình ko hiểu tài khoản 635 có nghĩa gì. theo mình thì
Xuất kho ghi nhận doanh thu
Nợ tk 131 (100x220.000) = 22.000.000
Có 511 20.000.000
có tk 3331 2.000.000
Chiết khấu
Nợ tk 521 100x200.000x1.5 = 300.000
Nợ tk 3331 30.000
Có tk 131 330.000
Thanh toán
Nợ tk 111 22.000.000 - 330.000 = 21.670.000
Có tk 511 21.670.000
 
Ðề: Re: Định khoản chiết khấu thanh toán

mình ko hiểu tài khoản 635 có nghĩa gì. theo mình thì
Xuất kho ghi nhận doanh thu
Nợ tk 131 (100x220.000) = 22.000.000
Có 511 20.000.000
có tk 3331 2.000.000
Chiết khấu
Nợ tk 521 100x200.000x1.5 = 300.000
Nợ tk 3331 30.000
Có tk 131 330.000
Thanh toán
Nợ tk 111 22.000.000 - 330.000 = 21.670.000
Có tk 511 21.670.000

TK 521 là chiết khấu thương mại! Không thể áp dụng trong trường hợp này! Bạn xem lại nha!
- Chiết khấu thanh toán được hạch toán khi khách hàng thanh toán trong hoặc trước thời hạn mà 2 bên đã thỏa thuận trong hợp đồng mua bán.
*Với bên bán thì chiết khấu thanh toán đưa vào tài khoản 635-chi phí hoạt động tài chính, hạch toán:
Nợ TK 111/112:
Nợ TK 635:
Có TK 511:
Có TK 3331:
*Với bên mua thì chiết khấu thanh toán đưa vào tài khoản 515-doanh thu hoạt động tài chính, hạch toán:
Nợ TK 152/153/...:
Nợ TK 133:
Có TK 111/112:
Có TK 515:
- Chiết khấu thương mại được hạch toán khi khách hàng mua với số lượng lớn, đạt hoặc vượt định mức mà bên bán đặt ra.
*Số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh tại bên bán:
Nợ TK 521:
Nợ TK 3331:
Có TK 111/112/131:
+Kết chuyển
Nợ TK 511:
Có TK 521:
*Đối với bên mua
Nợ TK 152/153...:
Nợ TK 133:
Có TK 111/112/331:
Có TK 515:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Định khoản chiết khấu thanh toán

cho em hỏi là chiết khấu thương mại DN được hưởng do thanh toán sớm thì có được hạch toán riêng hay ko?
 
Ðề: Re: Định khoản chiết khấu thanh toán

mình ko hiểu tài khoản 635 có nghĩa gì. theo mình thì
Xuất kho ghi nhận doanh thu
Nợ tk 131 (100x220.000) = 22.000.000
Có 511 20.000.000
có tk 3331 2.000.000
Chiết khấu
Nợ tk 521 100x200.000x1.5 = 300.000
Nợ tk 3331 30.000
Có tk 131 330.000
Thanh toán
Nợ tk 111 22.000.000 - 330.000 = 21.670.000
Có tk 511 21.670.000

Bạn viết thế này là bạn đang hiểu nhầm sang chiết khấu thương mại rồi, chiết khấu thanh toán phải hạch toán như bạn Sweetlove209, vấn đề của bạn kami hỏi là chiết khấu thanh toán.

Chiết khấu thương mại thì hạch toán như bạn là okia, nhưng để cho đúng hoàn toàn thì mình góp ý khi thanh toán không phải ghi có TK 511 mà có TK 131 cụ thể ở đây khi thanh toán ghi
Nợ TK 111/112 : 21.670.000
Có TK 131 (L) : 21.670.000
 
Ðề: Re: Định khoản chiết khấu thanh toán

vậy chiết khấu thanh toán được coi là khoàn chi sao? sao khi mình học cô có nói , khoản này làm giàm doanh thu, và trong thực tế thuế vẫn chấp nhận hạch toán sau đây:
* chiết khấu thanh toán:
Nợ 511(dt*tỷ lệ cktt)
Nợ 133(nếu có)
có 111.112.131.....

Vậy hiạch toán nào đúng cả nhà ơi
 
Ðề: Re: Định khoản chiết khấu thanh toán

TK 521 là chiết khấu thương mại! Không thể áp dụng trong trường hợp này! Bạn xem lại nha!
- Chiết khấu thanh toán được hạch toán khi khách hàng thanh toán trong hoặc trước thời hạn mà 2 bên đã thỏa thuận trong hợp đồng mua bán.
*Với bên bán thì chiết khấu thanh toán đưa vào tài khoản 635-chi phí hoạt động tài chính, hạch toán:
Nợ TK 111/112:
Nợ TK 635:
Có TK 511:
Có TK 3331:
*Với bên mua thì chiết khấu thanh toán đưa vào tài khoản 515-doanh thu hoạt động tài chính, hạch toán:
Nợ TK 152/153/...:
Nợ TK 133:
Có TK 111/112:
Có TK 515:
- Chiết khấu thương mại được hạch toán khi khách hàng mua với số lượng lớn, đạt hoặc vượt định mức mà bên bán đặt ra.
*Số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh tại bên bán:
Nợ TK 521:
Nợ TK 3331:
Có TK 111/112/131:
+Kết chuyển
Nợ TK 511:
Có TK 521:
*Đối với bên mua
Nợ TK 152/153...:
Nợ TK 133:
Có TK 111/112/331:
Có TK 515:

mình nghĩ chiết khấu thương mại áp dung với bên bán mình cần phải cho vào các khoản giảm trừ doanh thu nữa chứ
 
Ðề: Re: Định khoản chiết khấu thanh toán

co ban thac mac la tai sao ko cho vao tk521
la boi vi: co 2 truong hop:
TH1: neu ban la nguoi ban hang, va cho khach hang huong triet khau thi phan triet khau do se tro thanh chi phi cua ban nen dua vao tk 635.
TH2: la khi ban la nguoi di mua hang, va duoc ben ban cho huong triet khau thi phan do moi duoc coi la phan doanh thu cua ban (cho vao tk521)

vi the trong vi du ban neu la thuoc truong hop 1 nen khong the cho vao tk521 duoc,

neu chua chinh xac thi cac ban pm lai cho minh biet them voi nhe.

thanks!
 
Ðề: Re: Định khoản chiết khấu thanh toán

co ban thac mac la tai sao ko cho vao tk521
la boi vi: co 2 truong hop:
TH1: neu ban la nguoi ban hang, va cho khach hang huong triet khau thi phan triet khau do se tro thanh chi phi cua ban nen dua vao tk 635.
TH2: la khi ban la nguoi di mua hang, va duoc ben ban cho huong triet khau thi phan do moi duoc coi la phan doanh thu cua ban (cho vao tk521)
Tài khoản 521 không dùng đối với bên mua. chỉ dùng đối với bên bán.
vi the trong vi du ban neu la thuoc truong hop 1 nen khong the cho vao tk521 duoc,

neu chua chinh xac thi cac ban pm lai cho minh biet them voi nhe.

thanks!

- Chiết khấu thanh toán được hạch toán khi khách hàng thanh toán trong hoặc trước thời hạn mà 2 bên đã thỏa thuận trong hợp đồng mua bán.
*Với bên bán thì chiết khấu thanh toán đưa vào tài khoản 635-chi phí hoạt động tài chính, hạch toán:
Nợ TK 111/112:
Nợ TK 635:
Có TK 511:
Có TK 3331:
*Với bên mua thì chiết khấu thanh toán đưa vào tài khoản 515-doanh thu hoạt động tài chính (do thanh toán sớm) , hạch toán:
Nợ TK 152/153/...:
Nợ TK 133:
Có TK 111/112:
Có TK 515:
- Chiết khấu thương mại được hạch toán khi khách hàng mua với số lượng lớn, đạt hoặc vượt định mức mà bên bán đặt ra.
*Số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh tại bên bán:
Nợ TK 521:
Nợ TK 3331:
Có TK 111/112/131:
+Kết chuyển
Nợ TK 511:
Có TK 521:
*Đối với bên mua trừ thẳng vào giá trị số hàng mua
Nợ Tk 111,112,331
Có TK 152/153...:
Có TK 133:

---------- Post added at 12:31 ---------- Previous post was at 12:29 ----------

cho em hỏi là chiết khấu thương mại DN được hưởng do thanh toán sớm thì có được hạch toán riêng hay ko?

Trừ thẳng vào giá trị hàng hóa nếu là chiết khẩu thương mại:
Nợ Tk 111,112,331
Có TK 152/153...:
Có TK 133:-(

Còn Thanh toán sớm nó đã là khoản chiết khấu thanh toán rồi:

---------- Post added at 12:40 ---------- Previous post was at 12:31 ----------

vậy chiết khấu thanh toán được coi là khoàn chi sao? sao khi mình học cô có nói , khoản này làm giàm doanh thu, và trong thực tế thuế vẫn chấp nhận hạch toán sau đây:
* chiết khấu thanh toán:
Nợ 511(dt*tỷ lệ cktt)
Nợ 133(nếu có)
có 111.112.131.....

Vậy hiạch toán nào đúng cả nhà ơi

Nó cũng là một khoản giảm trừ doanh thu,
Ví dụ: khi doanh nghiệp bán hàng cho Cty L. Và ký hợp đồng kinh tế là sau 10 ngày sẽ thanh toán tiền hàng. Nếu thanh toán trước sẽ hưởng chiết khấu 1%.
Do Cty L thanh toán sớm nên được hưởng chiết khấu thanh toán là 1%. Giờ quan hệ giữa doanh nghiệp và công ty L là giải quyết công nợ. Nên những khoản chi khi thu hồi công nợ sẽ được được tính vào chi phí tài chính.

Còn đối với Chiết khấu thương mại đã ghi trực tiếp vào hóa đơn giá trị gia tăng tại thời điểm Công Ty L mua hàng của doanh nghiệp nên nó được thể hiện rõ là khoản giảm trừ doanh thu. Và trên báo cáo tài chính ( báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh) nó cũng thể hiện rõ điều đó.( một mình một dòng)
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Định khoản chiết khấu thanh toán

- Chiết khấu thanh toán được hạch toán khi khách hàng thanh toán trong hoặc trước thời hạn mà 2 bên đã thỏa thuận trong hợp đồng mua bán.
*Với bên bán thì chiết khấu thanh toán đưa vào tài khoản 635-chi phí hoạt động tài chính, hạch toán:
Nợ TK 111/112:
Nợ TK 635:
Có TK 511:
Có TK 3331:
*Với bên mua thì chiết khấu thanh toán đưa vào tài khoản 515-doanh thu hoạt động tài chính (do thanh toán sớm) , hạch toán:
Nợ TK 152/153/...:
Nợ TK 133:
Có TK 111/112:
Có TK 515:
- Chiết khấu thương mại được hạch toán khi khách hàng mua với số lượng lớn, đạt hoặc vượt định mức mà bên bán đặt ra.
*Số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh tại bên bán:
Nợ TK 521:
Nợ TK 3331:
Có TK 111/112/131:

+Kết chuyển
Nợ TK 511:
Có TK 521:
*Đối với bên mua trừ thẳng vào giá trị số hàng mua
Nợ Tk 111,112,331
Có TK 152/153...:
Có TK 133:
cách giải thích của bạn này là đúng rồi đó.
 
Ðề: Định khoản chiết khấu thanh toán

Đúng rồi bạn ạh
 
Ðề: Re: Định khoản chiết khấu thanh toán

cho vào khoản 521 rồi kết chuyển sang 511 là giảm trừ doanh thu rồi đấy bạn.
mình nghĩ chiết khấu thương mại áp dung với bên bán mình cần phải cho vào các khoản giảm trừ doanh thu nữa chứ
 
Ðề: Định khoản chiết khấu thanh toán

sử dụng tk 635 giống bạn đầu tiên trả lời là chuẩn đấy ! - bên trả chiết khấu thanh toán phản ánh vào tk 635, bên nhận được phản ánh vào tk 515 !
 
Ðề: Định khoản chiết khấu thanh toán

sử dụng tk 635 giống bạn đầu tiên trả lời là chuẩn đấy ! - bên trả chiết khấu thanh toán phản ánh vào tk 635, bên nhận được phản ánh vào tk 515 !:xileuleu:
 
Vậy cho em hỏi là nếu khách hàng thanh toán trong tgian đc hưởng chiết khấu thanh toán thì mình định khoản thế nào ạ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top