Có đc cộng thuế GTGT vào giá mua TSCĐ ko?

quyen_tn

New Member
Hội viên mới
công ty em kê khai và nộp thuế GTGT theo pp khấu trừ, tháng vưà rồi cty em có nhập vào 1 TSCĐ (máy cán tole để gia công tole cho khách hàng), với giá mua la 443tr, VAT 10% = 43.3tr. Cty em rất hạn chế trong việc khai thuế phải nộp trong tháng với giá trị âm, vậy nên với khoản thuế đầu vào khá lớn như vậy trong khi hàng bán ra trong kỳ và hàng tồn kho ko nhiêù thì thuế phải nộp âm là chắc chắn rồi, và có thể sẽ dây dưa qua những tháng sau đó nưã vì cty em là cty thuơng mại, hóa đơn đầu vào khá nhiều. Em muốn hỏi nếu em cộng cả tiền thuế vào giá mua để tính NG và trích KH cho TS đó (ko kê khai thuế GTGT hàng hóa mua vào trong tháng) có đc ko ạ?


:nhaykieumoi:
 
công ty em kê khai và nộp thuế GTGT theo pp khấu trừ, tháng vưà rồi cty em có nhập vào 1 TSCĐ (máy cán tole để gia công tole cho khách hàng), với giá mua la 443tr, VAT 10% = 43.3tr. Cty em rất hạn chế trong việc khai thuế phải nộp trong tháng với giá trị âm, vậy nên với khoản thuế đầu vào khá lớn như vậy trong khi hàng bán ra trong kỳ và hàng tồn kho ko nhiêù thì thuế phải nộp âm là chắc chắn rồi, và có thể sẽ dây dưa qua những tháng sau đó nưã vì cty em là cty thuơng mại, hóa đơn đầu vào khá nhiều. Em muốn hỏi nếu em cộng cả tiền thuế vào giá mua để tính NG và trích KH cho TS đó (ko kê khai thuế GTGT hàng hóa mua vào trong tháng) có đc ko ạ?:nhaykieumoi:

Vẫn được, không sao hết.
 
Ðề: Có đc cộng thuế GTGT vào giá mua TSCĐ ko?

Được với điều kiện sau này bạn không được kê khai thuế đầu vào. Nhưng ma sao không ke khai.
Đây là quyèn lợi của cty mà. Những cty khác thì mong có HĐ để khấu trừ mà cty bạn thì lại muốn nộp thuế.
Mình thấy hiếm có cty nào như cty bạn hết.
 
Ðề: Có đc cộng thuế GTGT vào giá mua TSCĐ ko?

Được với điều kiện sau này bạn không được kê khai thuế đầu vào. Nhưng ma sao không ke khai.
Đây là quyèn lợi của cty mà. Những cty khác thì mong có HĐ để khấu trừ mà cty bạn thì lại muốn nộp thuế.
Mình thấy hiếm có cty nào như cty bạn hết.

ko phải cty mình muốn nộp thuế đâu, cái này là muốn yên ổn làm ăn thôi, mỗi tháng chỉ canh canh sao cho có ít ít để nộp cho cơ quan thuế, còn hơn là để thanh tra thuế "dòm ngó". Cty mình thay kế toán mà người cũ ko bàn giao công việc cho người mới, lại còn làm ko ra gì nữa, đến khi thanh tra thuế xuống kiểm tra và bắt giải trình những chỗ ko hợp lý, người mới ko giải thích được => quy vào tội trốn thuế => phạt!. Hic, cty mình đã từng bị phạt nặng lắm => sợ ! he he.
 
Ðề: Re: Có đc cộng thuế GTGT vào giá mua TSCĐ ko?

Vẫn được, không sao hết.

Bác Linh _suchuoi oi! Trường hợp này thì mình làm theo thông tu hay QĐ nào vậy bác. Luc còn học e chỉ nghe thầy cô nói mua hàng mà có h đ trực tiếp thì tiền thuế + vào nguyên giá. Còn H đ Khấu trừ thì e chưa nghe nói.
Vậy bác chỉ thêm cho e nhé!
Thanks!
 
Re: Ðề: Re: Có đc cộng thuế GTGT vào giá mua TSCĐ ko?

Bác Linh _suchuoi oi! Trường hợp này thì mình làm theo thông tu hay QĐ nào vậy bác. Luc còn học e chỉ nghe thầy cô nói mua hàng mà có h đ trực tiếp thì tiền thuế + vào nguyên giá. Còn H đ Khấu trừ thì e chưa nghe nói.
Vậy bác chỉ thêm cho e nhé!
Thanks!

Không có quy định nào cả, nếu đơn tính thuế theo phương pháp khấu trừ mà không muốn khấu trừ thì cộng tiền thuế vào giá trị tiền hàng luôn. Lưu ý đừng để sếp biết, sếp biết thì có nước nghỉ việc sớm :cuoiranuocmat:
 
Ðề: Re: Ðề: Re: Có đc cộng thuế GTGT vào giá mua TSCĐ ko?

Không có quy định nào cả, nếu đơn tính thuế theo phương pháp khấu trừ mà không muốn khấu trừ thì cộng tiền thuế vào giá trị tiền hàng luôn. Lưu ý đừng để sếp biết, sếp biết thì có nước nghỉ việc sớm :cuoiranuocmat:

Làm như thế thì có vi phạm luật thuế k bác.
 
Ðề: Có đc cộng thuế GTGT vào giá mua TSCĐ ko?

ko phải cty mình muốn nộp thuế đâu, cái này là muốn yên ổn làm ăn thôi, mỗi tháng chỉ canh canh sao cho có ít ít để nộp cho cơ quan thuế, còn hơn là để thanh tra thuế "dòm ngó". Cty mình thay kế toán mà người cũ ko bàn giao công việc cho người mới, lại còn làm ko ra gì nữa, đến khi thanh tra thuế xuống kiểm tra và bắt giải trình những chỗ ko hợp lý, người mới ko giải thích được => quy vào tội trốn thuế => phạt!. Hic, cty mình đã từng bị phạt nặng lắm => sợ ! he he.
Đó là chuyện trước đây, giờ mình làm thì cứ đúng theo luật mà làm, sợ gì thuế chứ.
 
Ðề: Có đc cộng thuế GTGT vào giá mua TSCĐ ko?

công ty em kê khai và nộp thuế GTGT theo pp khấu trừ, tháng vưà rồi cty em có nhập vào 1 TSCĐ (máy cán tole để gia công tole cho khách hàng), với giá mua la 443tr, VAT 10% = 43.3tr. Cty em rất hạn chế trong việc khai thuế phải nộp trong tháng với giá trị âm, vậy nên với khoản thuế đầu vào khá lớn như vậy trong khi hàng bán ra trong kỳ và hàng tồn kho ko nhiêù thì thuế phải nộp âm là chắc chắn rồi, và có thể sẽ dây dưa qua những tháng sau đó nưã vì cty em là cty thuơng mại, hóa đơn đầu vào khá nhiều. Em muốn hỏi nếu em cộng cả tiền thuế vào giá mua để tính NG và trích KH cho TS đó (ko kê khai thuế GTGT hàng hóa mua vào trong tháng) có đc ko ạ?


:nhaykieumoi:
Không có quy định cộng tiền "thuế VAT được khấu trừ " vào giá vốn hàng mua. Thuế đầu vào nhiều thì cứ việc thấu trừ dần hết vào các tháng sau đến khi nào Dương thuế VAT thì đóng có gì đầu. Đừng sợ cơ quan thuế cứ theo luất thuế GTGT mà làm.:daica:
 
Ðề: Có đc cộng thuế GTGT vào giá mua TSCĐ ko?

Theo mình thì k nên cộng vào nguyên giá TSCĐ vì chưa thấy có quy định nào cho phép thế. Nếu đã có thuế đầu vào thì cứ kê khai thuế đầu vào hàng tháng và khấu trừ như bình thường, k có gì mà phải sợ thuế cả.
 
Re: Ðề: Có đc cộng thuế GTGT vào giá mua TSCĐ ko?

Không có quy định cộng tiền "thuế VAT được khấu trừ " vào giá vốn hàng mua. Thuế đầu vào nhiều thì cứ việc thấu trừ dần hết vào các tháng sau đến khi nào Dương thuế VAT thì đóng có gì đầu. Đừng sợ cơ quan thuế cứ theo luất thuế GTGT mà làm.:daica:

Theo mình thì k nên cộng vào nguyên giá TSCĐ vì chưa thấy có quy định nào cho phép thế. Nếu đã có thuế đầu vào thì cứ kê khai thuế đầu vào hàng tháng và khấu trừ như bình thường, k có gì mà phải sợ thuế cả.

Ai nói không có quy định, trích TT129:
Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc vào tính vào nguyên giá tài sản cố định theo quy định của pháp luật.

Cứ theo đoạn trích trên mà làm.
 
Ðề: Re: Ðề: Có đc cộng thuế GTGT vào giá mua TSCĐ ko?

Ai nói không có quy định, trích TT129:


Cứ theo đoạn trích trên mà làm.

Có 02 trường hợp về thuế VAT
1. Nếu thuế VAT được khấu trừ thì khai thuế đầu vào bình thường
2. Nếu thuế VAT không được khấu trừ thì đưa vào giá vốn hàng mua (trừ DN khai thuế theo PP TRỰC TIẾP)
--> 02 ý này nằm trong Luật thuế GTGT. Còn ý trong TT129 chỉ là hướng dẫn chi tiết hạch toán thôi. Nếu "cứ theo đoạn trích trên mà làm" thỉ chỉ đối với TSCĐ. Vậy của ý của "Hàng hóa" đâu (biết là đang dề cập đến TSCĐ)???:daica:
 
Ðề: Có đc cộng thuế GTGT vào giá mua TSCĐ ko?

hix, túm lại là đc hay ko đc??? có cao thủ nào đó làm ơn chốt lại lần chót dùm em đc ko ạ? hoang mang quá....
 
Ðề: Có đc cộng thuế GTGT vào giá mua TSCĐ ko?

Thông tư số: 129/TT-BTC
c.9. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở Kdoanh được hạch toán váo chi phí để tính thuế TNDN hoặc tính vào nguyên giá TSCĐ theo quy định của pháp luật.
Như vậy nếu đủ điều kiện thì mình đưa vào kê khai khấu trừ, còn không thì mình cứ coi như chưa đử điều kiện nên không đưa vào khấu trừ, mà công vào nguyên giá TSCĐ.
 
Ðề: Có đc cộng thuế GTGT vào giá mua TSCĐ ko?

chào cả nahf tôi thắc mắc là tại sao mọi người khuyên Quyen_tn công cả tiền VAT vào NG TSCĐ, như vậy sai nguyên tắc rồi còn gì. còn bạn Quyen_tn thfi nên làm đúng đi chứ thúe bt đc như vậy thì bạn đã sai nghuyên trắc trọng yếu rồi, rắc rối lắm bạn ah.
MONG CẢ NHÀ CHO TÔI LÝ DO THUYẾT PHỤC.
 
Re: Ðề: Có đc cộng thuế GTGT vào giá mua TSCĐ ko?

chào cả nahf tôi thắc mắc là tại sao mọi người khuyên Quyen_tn công cả tiền VAT vào NG TSCĐ, như vậy sai nguyên tắc rồi còn gì. còn bạn Quyen_tn thfi nên làm đúng đi chứ thúe bt đc như vậy thì bạn đã sai nghuyên trắc trọng yếu rồi, rắc rối lắm bạn ah.
MONG CẢ NHÀ CHO TÔI LÝ DO THUYẾT PHỤC.

Nguyên tắc đơn giản, đơn vị đã chi trả phần thuế đầu vào, nếu đơn vị không muốn khấu trừ để thu lại thì đơn vị có thể đưa vào nguyên giá TSCĐ, vẫn đóng thuế đầy đủ thì thuế có biết cũng chẳng sao. Cái chính là phần thuế được khấu trừ mà đơn vị không chịu khấu trừ, đưa vào nguyên giá sẽ làm tăng giá trị khấu và dẫn đến tăng chi phí, giảm lợi nhuận. Vị vậy kế toán nên làm đúng quy định, được khấu trừ nhiều thì tốt thôi không gì phải lo bên thuế, làm như vậy về mặt kế toán quản trị thì giám đốc và các cổ đông nhìn vào sẽ mệt cho kế toán.
 
Ðề: Có đc cộng thuế GTGT vào giá mua TSCĐ ko?

Cái lý do bạn đưa ra để không khấu trừ thuế nghe ngộ wa. Đó là chi phí hợp lý hợp lệ bởi mình mua TSCĐ về phục vụ cho mục đích kinh doanh có hóa đơn chứng từ đâỳ đủ mà. Thuế chỉ yêu cầu giải trình khi chi phí không hợp lệ... Cho nên bạn mà cộng tiền thuế vào giá vốn cũng ok nhưng thiệt cho CTy bạn mà thôi......
 
Theo mình nghĩ bạn đưa vào tk 242 hoặc 142 rùi phân bổ vào chi phí 642,... liên quan. Không nên đưa vào nguyên giá như vậy để tránh sau này thuế bắt bẻ.
Với lại bạn cũng không nên nói người đi trước như vậy.
 
Ðề: Có đc cộng thuế GTGT vào giá mua TSCĐ ko?

Có gì đâu mà hoang mang. Vấn đề ở đây là do bên công ty bạn thôi.
Đúng theo luật thuế, chế độ kế toán và có lợi nhất cho doanh nghiệp thì bạn nên đưa vào khấu trừ bình thường.
Nhưng do bạn nói là cty bạn không muốn để số thuế gtgt còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau miết nên muốn cộng vô nguyên giá luôn.
Và bạn hỏi là có được không?
Thì câu trả lời là được và công ty bạn bị thiệt. (khấu trừ tức là mình lấy lại toàn bộ số thuế gtgt đó, còn đưa vô nguyên giá trích khấu hao đưa vào chi phí thì chỉ giảm được thuế tndn phải nộp 25% thôi)
Về thuế thì họ chỉ kiểm tra phần doanh nghiệp trốn thuế thôi, còn lại họ không quan tâm đâu.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top