CHUYỂN LỖ TỪ NĂM 2008

BHN 12A 1

Member
Hội viên mới
CTY e thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 5/2008, cuối 2008 kqkd lỗ: 10tr, năm 2009 lỗ: 5tr, năm 2010 lãi: 12tr, vậy số lỗ của năm 2008 e có dc chuyển qua năm 2010 ko, vì theo công văn 518 ngày 14/02/2011 có ghi dòng sau:
III - Hướng dẫn xác định lỗ và chuyển lỗ.
1. Nguyên tắc chuyển lỗ:
Doanh nghiệp có các khoản lỗ phát sinh từ năm 2009 trở đi thì phải chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo trong thời gian không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Các khoản lỗ phát sinh trước năm 2009 thực hiện chuyển lỗ theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại thời điểm đó.
e cám ơn !
 
Ðề: CHUYỂN LỖ TỪ NĂM 2008

Quan điểm của mình: Time kết chuyển lãi cho phép trong 5 năm kế tiếp sau. Sau khi kết thúc năm tài chính 2008 bạn làm kế hoạch kết chuyển lỗ qua 2010, 2011- 2013, có thể làm kế hoạch chuyển hết lỗ vào năm tàii chính 2010, số lỗ naỳ được kết chuyển vào lợi nhuận trước thuế trước khi tính thuế TNDN. Lưu ý kế hoạch chuyển lỗ đc ký ngày khi kết thức năm taì chính bị lỗ! ????
"minhhoan1010"
 
chết rôi, nam 2008 va 2009 e chưa có đăng ký kế hoạch chuyển lỗ vì e nghe mọi người nói là đã bỏ kko cần đăng ký chuyển lỗ nữa, vậy 2010 này e cò dc chuyển lỗ vì lãi cao lắm.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top