Chữ ký của người bán hàng trên hóa đơn

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
Thành viên BQT
Hội viên mới
Các bác cho e hỏi nếu thủ trưởng đơn vị đã ký và đóng dấu trên hóa đơn thì chỗ người bán hàng có bắt buộc phải ký nữa ko?

Và văn bản nào quy định vấn đề này!
 
Các bác cho e hỏi nếu thủ trưởng đơn vị đã ký và đóng dấu trên hóa đơn thì chỗ người bán hàng có bắt buộc phải ký nữa ko?

Và văn bản nào quy định vấn đề này!

Vẫn phải ký chỗ người bán. Các chỉ tiêu trên trên hóa đơn nếu có nội dung phải ghi hết, nội dung nào ko có thì gạch bỏ.
 
Ðề: Chữ ký của người bán hàng trên hóa đơn

Sói thấy trên các văn bản liên quan ko quy định về vấn đề này!
 
Ðề: Chữ ký của người bán hàng trên hóa đơn

Tôi thấy nhiều chỗ không cần ký, nhưng trên nguyên tắc thì bạn vãn nên xin chữ ký người bán hàng cho đủ pháp lý bạn a
 
Các bác cho e hỏi nếu thủ trưởng đơn vị đã ký và đóng dấu trên hóa đơn thì chỗ người bán hàng có bắt buộc phải ký nữa ko?

Và văn bản nào quy định vấn đề này!

Phải bắt buộc có chứ ký
Lúc trước thì theo TT120:
3- Nội dung hoá đơn phải có đủ các chỉ tiêu sau đây thì mới có giá trị pháp lý: Họ, tên; địa chỉ; mã số thuế (nếu có), tài khoản thanh toán (nếu có) của người mua và người bán; tên hàng hoá dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tiền hàng; thuế suất, tiền thuế giá trị gia tăng - GTGT (nếu có); tổng số tiền thanh toán; chữ ký người bán, người mua hàng. Trường hợp người mua hàng không ký khi lập hoá đơn được quy định tại khoản 1.11 mục VI Phần B Thông tư này.

Hiện nay theo TT153:
Điều 4. Nội dung trên hóa đơn đã lập
1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy
h) Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hoá đơn.
 
Ðề: Re: Chữ ký của người bán hàng trên hóa đơn

Phải bắt buộc có chứ ký
Lúc trước thì theo TT120:
3- Nội dung hoá đơn phải có đủ các chỉ tiêu sau đây thì mới có giá trị pháp lý: Họ, tên; địa chỉ; mã số thuế (nếu có), tài khoản thanh toán (nếu có) của người mua và người bán; tên hàng hoá dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tiền hàng; thuế suất, tiền thuế giá trị gia tăng - GTGT (nếu có); tổng số tiền thanh toán; chữ ký người bán, người mua hàng. Trường hợp người mua hàng không ký khi lập hoá đơn được quy định tại khoản 1.11 mục VI Phần B Thông tư này.

Hiện nay theo TT153:
Điều 4. Nội dung trên hóa đơn đã lập
1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy
h) Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hoá đơn.

Chỗ màu đỏ, vậy các văn bản trên có chỗ nào quy định chữ ký của thủ trưởng đơn vị ko. hay các văn bản đang đồng nhất thủ trưởng đơn vị là ng bán hàng ?
 
Re: Ðề: Re: Chữ ký của người bán hàng trên hóa đơn

Chỗ màu đỏ, vậy các văn bản trên có chỗ nào quy định chữ ký của thủ trưởng đơn vị ko. hay các văn bản đang đồng nhất thủ trưởng đơn vị là ng bán hàng ?

Theo TT153, người bán hàng chính là thủ trưởng đơn vị ký, trường hợp đơn vị muốn thiết kế thêm chỉ tiêu "thủ trưởng đơn vị" như trước kia thì trên hóa đơn đó phải có đủ chữ ký của người bán hàng là người viết hoặc in hóa đơn và chữ ký của thủ trưởng đơn vị, trừ trường hợp ủy quyền.
 
Re: Ðề: Re: Chữ ký của người bán hàng trên hóa đơn

Chỗ màu đỏ, vậy các văn bản trên có chỗ nào quy định chữ ký của thủ trưởng đơn vị ko. hay các văn bản đang đồng nhất thủ trưởng đơn vị là ng bán hàng ?

Chỉ tiêu thủ trưởng đơn vị là chỉ tiêu không bắt buộc. Nhưng chỉ tiêu người bán là chỉ tiêu bắt buộc.
 
Re: Ðề: Re: Chữ ký của người bán hàng trên hóa đơn

Chỗ màu đỏ, vậy các văn bản trên có chỗ nào quy định chữ ký của thủ trưởng đơn vị ko. hay các văn bản đang đồng nhất thủ trưởng đơn vị là ng bán hàng ?

Trích TT153 phần Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn

d) Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”
Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.
 
Ðề: Re: Ðề: Re: Chữ ký của người bán hàng trên hóa đơn

Trích TT153 phần Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn

Trên hóa đơn có 2 chỉ tiêu chữ ký: Người bán hàng và Thủ trưởng đơn vị.
Vậy 153 ko bắt buộc phải ký chỗ thủ trưởng đơn vị ạ?
 
Ðề: Chữ ký của người bán hàng trên hóa đơn

Các bác cho e hỏi nếu thủ trưởng đơn vị đã ký và đóng dấu trên hóa đơn thì chỗ người bán hàng có bắt buộc phải ký nữa ko?

Và văn bản nào quy định vấn đề này!
thủ trưởng đơn vị đã kí là kí trên chỗ người bán hàng rùi mà :khonghiu:
 
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Chữ ký của người bán hàng trên hóa đơn

Trên hóa đơn có 2 chỉ tiêu chữ ký: Người bán hàng và Thủ trưởng đơn vị.
Vậy 153 ko bắt buộc phải ký chỗ thủ trưởng đơn vị ạ?

Nếu đã không bắt buộc thì đơn vị tạo thêm chỉ tiêu đó trên hóa đơn làm chi nhẩy. Mà đã tạo thì phải bắt buộc có chữ ký chứ nhẩy.
 
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Chữ ký của người bán hàng trên hóa đơn

Nếu đã không bắt buộc thì đơn vị tạo thêm chỉ tiêu đó trên hóa đơn làm chi nhẩy. Mà đã tạo thì phải bắt buộc có chữ ký chứ nhẩy.

Nếu mà bắt buộc phải có thì hơi khó ạ: Sếp đi vắng thì không bán hàng nữa chăng ạ?
 
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Chữ ký của người bán hàng trên hóa đơn

Nếu đã không bắt buộc thì đơn vị tạo thêm chỉ tiêu đó trên hóa đơn làm chi nhẩy. Mà đã tạo thì phải bắt buộc có chữ ký chứ nhẩy.

Xin trả lời Linh_suchuoi:
Để kiểm soát nội bộ. (LSC có thể tham khảo thêm ở quy trình bán hàng thu tiền)
Vấn đề pháp lý và vấn đề nội bộ thì khác nhau.
Hóa đơn ko chỉ sử dụng để đối phó với cơ quan Thuế.

Nhưng Sói đang hỏi về các quy dịnh pháp lý (bắt buộc), chứ ko nói đến vấn đề ksnb.

---------- Post added at 11:47 PM ---------- Previous post was at 11:44 PM ----------

thủ trưởng đơn vị đã kí là kí trên chỗ người bán hàng rùi mà :khonghiu:

Thủ trưởng đơn vị ký trên chỗ "Thủ trưởng đơn vị"

Mình đang băn khoăn ở chỉ tiêu "Người bán hàng", nếu chỉ tiêu này cũng là thủ trưởng đơn vị ký luôn thì ký trùng cho mất công ah?!
Nếu ở chỉ tiêu "Thủ trưởng đơn vị" đã ký và đóng dấu, thì ở chỉ tiêu "Người bán hàng" có cần ký nữa ko ?!
 
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Chữ ký của người bán hàng trên hóa đơn

Nếu đã không bắt buộc thì đơn vị tạo thêm chỉ tiêu đó trên hóa đơn làm chi nhẩy. Mà đã tạo thì phải bắt buộc có chữ ký chứ nhẩy.
ngta để người bán hàng chứ đâu nhất thiết người ký phải là sếp đâu, người khác kí thì đóng dấu treo dc hok?

 
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Chữ ký của người bán hàng trên hóa đơn

ngta để người bán hàng chứ đâu nhất thiết người ký phải là sếp đâu, người khác kí thì đóng dấu treo dc hok?

Được và phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký.
 
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Chữ ký của người bán hàng trên hóa đơn

Xin trả lời Linh_suchuoi:
Để kiểm soát nội bộ. (LSC có thể tham khảo thêm ở quy trình bán hàng thu tiền)
Vấn đề pháp lý và vấn đề nội bộ thì khác nhau.
Hóa đơn ko chỉ sử dụng để đối phó với cơ quan Thuế.

Nhưng Sói đang hỏi về các quy dịnh pháp lý (bắt buộc), chứ ko nói đến vấn đề ksnb.

---------- Post added at 11:47 PM ---------- Previous post was at 11:44 PM ----------Thủ trưởng đơn vị ký trên chỗ "Thủ trưởng đơn vị"

Mình đang băn khoăn ở chỉ tiêu "Người bán hàng", nếu chỉ tiêu này cũng là thủ trưởng đơn vị ký luôn thì ký trùng cho mất công ah?!
Nếu ở chỉ tiêu "Thủ trưởng đơn vị" đã ký và đóng dấu, thì ở chỉ tiêu "Người bán hàng" có cần ký nữa ko ?!

Mình đang nói về vấn để Sói hỏi về chữ ký của thủ trưởng đơn vị và các chữ ký người bán trên hóa đơn chứ đâu nói đến vấn đề kiểm soát nội bộ.
Nếu đơn vị đã tạo thêm chỉ tiêu thủ trưởng đơn vị thì ở chỉ tiêu người bán hàng không cần thủ trưởng ký nữa mà người đứng ra bán hàng và xuất hóa đơn cho đơn vị ký.
 
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Chữ ký của người bán hàng trên hóa đơn

Xin trả lời Linh_suchuoi:
Để kiểm soát nội bộ. (LSC có thể tham khảo thêm ở quy trình bán hàng thu tiền)
Vấn đề pháp lý và vấn đề nội bộ thì khác nhau.
Hóa đơn ko chỉ sử dụng để đối phó với cơ quan Thuế.

Nhưng Sói đang hỏi về các quy dịnh pháp lý (bắt buộc), chứ ko nói đến vấn đề ksnb.

---------- Post added at 11:47 PM ---------- Previous post was at 11:44 PM ----------Thủ trưởng đơn vị ký trên chỗ "Thủ trưởng đơn vị"

Mình đang băn khoăn ở chỉ tiêu "Người bán hàng", nếu chỉ tiêu này cũng là thủ trưởng đơn vị ký luôn thì ký trùng cho mất công ah?!
Nếu ở chỉ tiêu "Thủ trưởng đơn vị" đã ký và đóng dấu, thì ở chỉ tiêu "Người bán hàng" có cần ký nữa ko ?!

Túm lại là hóa đơn có cả 2 chỉ tiêu là Người bán hàng và thủ trưởng đơn vị thì phải ký cả 2 chỉ tiêu đó (nếu thủ trưởng đi vắng thì chỉ ký ở chỗ người bán). Nếu ở doanh nghiệp mà người bán = thủ trưởng đơn vị vậy đặt in thêm chỉ tiêu thủ trưởng đơn vị làm chi. Đã in rồi thì cố mà xài thôi :tooth1:
 
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Chữ ký của người bán hàng trên hóa đơn

Túm lại là hóa đơn có cả 2 chỉ tiêu là Người bán hàng và thủ trưởng đơn vị thì phải ký cả 2 chỉ tiêu đó (nếu thủ trưởng đi vắng thì chỉ ký ở chỗ người bán). Nếu ở doanh nghiệp mà người bán = thủ trưởng đơn vị vậy đặt in thêm chỉ tiêu thủ trưởng đơn vị làm chi. Đã in rồi thì cố mà xài thôi :tooth1:

Sói đang nói đến hóa đơn GTGT năm 2010. Trên hóa đơn có sẵn cả 2 chỉ tiêu này.
 
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Chữ ký của người bán hàng trên hóa đơn

Sói đang nói đến hóa đơn GTGT năm 2010. Trên hóa đơn có sẵn cả 2 chỉ tiêu này.

Hóa đơn của bộ tài chính phát hành hả vậy sao toàn đem cái TT153 ra áp dụng vậy. Vậy chỗ người bán phải ký rồi thiếu ko được với mấy ông vina soi đâu.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top