Chi phí ko hlhl - đối với DN đc miễn thuế

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
Thành viên BQT
Hội viên mới
Cty mình đang được miễn thuế,
Nhưng kế toán làm báo cáo tự quyết toán sai, một số chi phí hợp lý hợp lệ nhưng chưa loại ra khỏi thu nhập chịu thuế.
Nhiều kế toán cho rằng chi phí ko hợp lý hợp lệ kế toán chưa loại ra đó khi quyết toán sẽ bị phạt theo thuế suất hiện hành.
Các bạn tư vấn dùm mình, trường hợp cơ quan thuế xuống quyết toán và phát hiện ra vấn đề này thì bên mình sẽ bị phạt như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này?
 
Ðề: Chi phí ko hlhl - đối với DN đc miễn thuế

Cty mình đang được miễn thuế,
Nhưng kế toán làm báo cáo tự quyết toán sai, một số chi phí hợp lý hợp lệ nhưng chưa loại ra khỏi thu nhập chịu thuế.
Nhiều kế toán cho rằng chi phí ko hợp lý hợp lệ kế toán chưa loại ra đó khi quyết toán sẽ bị phạt theo thuế suất hiện hành.
Các bạn tư vấn dùm mình, trường hợp cơ quan thuế xuống quyết toán và phát hiện ra vấn đề này thì bên mình sẽ bị phạt như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này?

Sai chưa chắc đã phát hiện! Hihihii........

Nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế TNDN, trích 130.

2.8. Doanh nghiệp trong thời gian đang được hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra kiểm tra phát hiện tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp của thời kỳ miễn thuế, giảm thuế thì doanh nghiệp được hưởng miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Tuỳ theo lỗi của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra áp dụng các mức xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định.
- Doanh nghiệp đang trong thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế kiểm tra phát hiện số thuế thu nhập doanh nghiệp miễn thuế, giảm thuế theo quy định nhỏ hơn so với đơn vị tự kê khai thì doanh nghiệp chỉ được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo số thuế thu nhập doanh nghiệp do kiểm tra, thanh tra phát hiện. Tuỳ theo lỗi của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra áp dụng các mức xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định.

Còn phạt theo thuế suất hiện hành thì chưa thấy nói!

Chổ "Tuỳ theo" ở trên được hiểu như sau:

Thứ nhất: Đối với xử phạt vi phạm về thuế thì có các trường hợp sau:

- Hành vi vi phạm thủ tục thuế: Không quy định cho trường hợp này.

- Hành vi chậm nộp tiền thuế: Không phải trường hợp này

- Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn: Không áp dụng cho trường hợp này.

- Hành vi trốn thuế, gian lận: Nỏ phải nốt

Vì vậy toà kết luận: "Cẩu đầu trảm" kế toán! Công ty khỏi bị phạt theo phần thứ 1.

Thứ hai: Xem xét đến hoá đơn chứng từ không hợp lý, hợp lệ:

Nếu sử dụng hoá đơn giả, hoá đơn khống... thì đối chiếu vào NĐ 51 mà thực hiện.

Nếu không vi phạm về hoá đơn chứng từ thì cũng chỉ "cẩu đầu trảm" kế toán thôi.

P/S: Lâu nay VL vẫn khoẻ đấy chứ!
 
Ðề: Chi phí ko hlhl - đối với DN đc miễn thuế

Chào bạn. Cho mình hỏi chút nhé. DN mới thành lập được miễn giảm thuế trong những điều kiện như nào và bạn chỉ cho mình biết thông tư nghị định quy định luật này với nhé.
Cty mình đang được miễn thuế,
Nhưng kế toán làm báo cáo tự quyết toán sai, một số chi phí hợp lý hợp lệ nhưng chưa loại ra khỏi thu nhập chịu thuế.
Nhiều kế toán cho rằng chi phí ko hợp lý hợp lệ kế toán chưa loại ra đó khi quyết toán sẽ bị phạt theo thuế suất hiện hành.
Các bạn tư vấn dùm mình, trường hợp cơ quan thuế xuống quyết toán và phát hiện ra vấn đề này thì bên mình sẽ bị phạt như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này?
 
Ðề: Chi phí ko hlhl - đối với DN đc miễn thuế

Cty mình đang được miễn thuế,
Nhưng kế toán làm báo cáo tự quyết toán sai, một số chi phí hợp lý hợp lệ nhưng chưa loại ra khỏi thu nhập chịu thuế.
Nhiều kế toán cho rằng chi phí ko hợp lý hợp lệ kế toán chưa loại ra đó khi quyết toán sẽ bị phạt theo thuế suất hiện hành.
Các bạn tư vấn dùm mình, trường hợp cơ quan thuế xuống quyết toán và phát hiện ra vấn đề này thì bên mình sẽ bị phạt như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này?

Các chi phí không hợp lý hợp lệ khi bị xuất toán nếu là chi phí mà có đủ hóa đơn chứng từ theo mình thì sẽ không bị phạt (ví dụ các khoản chi vượt về quảng cáo, chi vượt mua bảo hộ lao động), mà chỉ nộp thêm phần bị loại khỏi chi phí hợp lý, hợp lệ.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top