Cần mọi người giúp ạ

Trần văn Luôn

New Member
Hội viên mới
Xe tải đông lạnh của cty bị hư thùng xe... Mua mới 100% hđ 345tr.. ACE giúp mình đưa vào Tài Khoản nào ạ?
 
Theo định nghĩa tại khoản 13, 14 Điều 2 Thông tư số 45/2013/TT-BTC thì:
- Sửa chữa tài sản cố định: là việc duy tu, bảo dưỡng, thay thế sửa chữa những hư hỏng phát sinh trong quá trình hoạt động nhằm khôi phục lại năng lực hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn ban đầu của tài sản cố định.
- Nâng cấp tài sản cố định: là hoạt động cải tạo, xây lắp, trang bị bổ sung thêm cho TSCĐ nhằm nâng cao công suất, chất lượng sản phẩm, tính năng tác dụng của TSCĐ so với mức ban đầu hoặc kéo dài thời gian sử dụng của TSCĐ; đưa vào áp dụng quy trình công nghệ sản xuất mới làm giảm chi phí hoạt động của TSCĐ so với trước
.

Trường hợp của bạn được xem là sửa chữa, hạch toán một lần hoặc phân bổ dần vào chi phí SXKD (tối đa 3 năm) tùy bạn lựa chọn.
 
Theo định nghĩa tại khoản 13, 14 Điều 2 Thông tư số 45/2013/TT-BTC thì:
- Sửa chữa tài sản cố định: là việc duy tu, bảo dưỡng, thay thế sửa chữa những hư hỏng phát sinh trong quá trình hoạt động nhằm khôi phục lại năng lực hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn ban đầu của tài sản cố định.
- Nâng cấp tài sản cố định: là hoạt động cải tạo, xây lắp, trang bị bổ sung thêm cho TSCĐ nhằm nâng cao công suất, chất lượng sản phẩm, tính năng tác dụng của TSCĐ so với mức ban đầu hoặc kéo dài thời gian sử dụng của TSCĐ; đưa vào áp dụng quy trình công nghệ sản xuất mới làm giảm chi phí hoạt động của TSCĐ so với trước
.

Trường hợp của bạn được xem là sửa chữa, hạch toán một lần hoặc phân bổ dần vào chi phí SXKD (tối đa 3 năm) tùy bạn lựa chọn.
THKS A Ạ! A CHO E SĐT DC K Ạ?
 
Theo định nghĩa tại khoản 13, 14 Điều 2 Thông tư số 45/2013/TT-BTC thì:
- Sửa chữa tài sản cố định: là việc duy tu, bảo dưỡng, thay thế sửa chữa những hư hỏng phát sinh trong quá trình hoạt động nhằm khôi phục lại năng lực hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn ban đầu của tài sản cố định.
- Nâng cấp tài sản cố định: là hoạt động cải tạo, xây lắp, trang bị bổ sung thêm cho TSCĐ nhằm nâng cao công suất, chất lượng sản phẩm, tính năng tác dụng của TSCĐ so với mức ban đầu hoặc kéo dài thời gian sử dụng của TSCĐ; đưa vào áp dụng quy trình công nghệ sản xuất mới làm giảm chi phí hoạt động của TSCĐ so với trước
.

Trường hợp của bạn được xem là sửa chữa, hạch toán một lần hoặc phân bổ dần vào chi phí SXKD (tối đa 3 năm) tùy bạn lựa chọn.
Tại sao là tối đa 3 năm ? Không phải là 5 năm? Không là thời gian khấu hao còn lại của Nguyên giá tài sản ban đâu?
 
Tại sao là tối đa 3 năm ? Không phải là 5 năm? Không là thời gian khấu hao còn lại của Nguyên giá tài sản ban đâu?
Chỗ này tùy vào mong muốn của người làm kế toán ạ.
Còn sử dụng mốc 3 năm là bởi vì thực tế ở VN có sự liên kết khá chặt chẽ giữa kế toán và thuế, để thuận tiện kế toán thường chấp nhận các mốc quy định của thuế trong hạch toán.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top