cach tinh thue thu nhap ca nhan

HẠ LINH 212

New Member
Hội viên mới
Kê khai thuế thu nhập cá nhân khi cho thuê nhà qua mạng là phương pháp kê khai thuế trực tuyến thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân.
Hướng dẫn kê khai thuế cho thuê nhà qua mạng là phương pháp kê khai trực tuyến thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân. Việc kê khai thuế cho thuê nhà trực tuyến sẽ giúp các cá nhân, hộ gia đình, cũng như các doanh nghiệp cho thuê nhà hoàn thiện nghĩa vụ kê khai và nộp thuế nhanh chóng, tiện ích hơn.
Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi cho thuê nhà
Theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 92/2015/TT-BTC, cá nhân cho thuê nhà có doanh thu > 100 triệu đồng phải nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng. Ngoài ra, người cho thuê nhà phải nộp thêm lệ phí môn bài.
Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi cho thuê nhà:
Theo khoản 2, 3 và khoản 4 Điều 4 Thông tư 92/2015/TT-BTC, căn cứ tính thuế đối với cá nhân cho thuê nhà là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu.
Công thức tính thuế thu nhập cá nhân khi cho thuê nhà như sau:
Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x 5%
Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x 5%
Trong đó, doanh thu tính thuế như sau:
- Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác không bao gồm khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê.
- Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác bao gồm khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê.
Lưu ý khi tính thuế thu nhập cá nhân khi cho thuê nhà:
  • Trường hợp bên thuê trả tiền thuê nhà trước cho nhiều năm thì doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân xác định theo doanh thu trả tiền một lần.
  • Thời điểm xác định doanh thu tính thuế là thời điểm bắt đầu của từng kỳ hạn thanh toán trên hợp đồng thuê nhà.
Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập cá nhân khi cho thuê nhà qua mạng nhanh chóng
Theo quy định của Nhà nước, các cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp cho thuê nhà làm kho chứa, công ty, văn phòng… có hợp đồng thuê nhà giá trị từ 100 triệu đồng trở lên mỗi năm sẽ có nghĩa vụ, trách nhiệm kê khai và nộp thuế với cơ quan thuế Nhà nước.
Để kê khai thuế cho thuê nhà qua mạng, các cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp cho thuê nhà cần thực hiện các bước như sau:
Bước đầu tiên: Các cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp cho thuê nhà gọi chung là người nộp thuế truy cập vào trang http://canhan.gdt.gov.vn để đăng nhập vào hệ thống. Lựa chọn các tùy chọn thuế tài sản và kê khai trực tuyến.
Bước thứ 2: Click chọn “Tiếp tục” để hệ thống hiển thị màn hình chọn thông tin tờ khai, đầy đủ và người nộp thuế chọn kê khai nộp thuế theo năm.
Bước thứ 3: Người nộp thuế chọn “Tiếp tục”. Hệ thống hiển thị màn hình nhập dữ liệu tờ khai như sau:
Bước thứ 4: Người nộp thuế nhập các chỉ tiêu trên bảng kê 01/HT-TTS: Đây là phụ lục hệ thống dùng để hỗ trợ người nộp thuế kê khai.Bước thứ 5: Chọn “Tiếp tục” hệ thống chuyển sang màn hình bảng kê 01/BK-TTS.

Bước thứ 6: Chọn “Tổng hợp lên tờ khai chính”. Dữ liệu tổng hợp lên tờ khai chính và chọn “Tiếp tục”.
Bước thứ 7: Chọn “Hoàn thành kê khai” hệ thống chuyển sang bước nộp tờ khai.
Bước thứ 8: Chọn “Nộp tờ khai” và chuyển sang bước tải file hợp đồng
Bước thứ 9: Chọn “Tiếp tục” hệ thống chuyển màn hình xác thực nộp tờ khai.
Bước thứ 10: Chọn “Tiếp tục”, hệ thống gửi một mã OTP đến điện thoại người nộp thuế.
Bước thứ 11: Chọn “Tiếp tục” hệ thống hiển thị thông báo “Bạn đã nộp tờ khai thành công”
Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập cá nhân khi cho thuê nhà qua mạng cho từng hợp đồng cho thuê nhà
Trên thực tế, kê khai thuế được chia làm hai loại là khai thuế lần đầu và khai thuế. Nguyên tắc kê khai mỗi loại cũng được quy định như sau:
Kê khai thuế thu nhập cá nhân khi cho thuê nhà qua mạng cho người khai thuế lần đầu:
Với mỗi hợp đồng cho thuê nhà, thông tin của hợp đồng cho thuê nhà phải kê khai đầy đủ và chỉ kê khai một lần duy nhất trong trường hợp không có thay đổi. Cổng thông tin điện tử tạo mã số quản lý hợp đồng cho từng hợp đồng. Mã số quản lý hợp đồng không thay đổi khi người nộp thuế thay đổi thông tin trên hợp đồng hoặc kê khai cho các kỳ khai thuế tiếp theo.
Trường hợp người nộp thuế có duy nhất một hợp đồng thực hiện khai thuế theo năm hoặc kỳ thanh toán; người nộp thuế có nhiều hợp đồng trong cùng địa bàn (cùng Quận/huyện) có thể thực hiện khai thuế theo năm trên một tờ khai. Trường hợp khác, người nộp thuế tự xác định nghĩa vụ thuế theo quy định hiện hành và khai cho từng hợp đồng theo năm hoặc kỳ thanh toán.
Kê khai thuế thu nhập cá nhân khi cho thuê nhà qua mạng cho người khai thuế tối thiểu 1 lần:
Đối với mỗi hợp đồng cho thuê nhà thuộc trường hợp này, người nộp thuế có thể tra cứu tờ khai đã khai kỳ trước để điền thông tin cho tờ khai kỳ mới và kê khai theo nguyên tắc:
  • Trường hợp thông tin hợp đồng có thay đổihoặc kết thúc trước thời hạn: Người nộp thuế phải khai thông tin thay đổi trên phụ lục.
  • Trường hợp thông tin hợp đồng không thay đổi: Người nộp thuế không phải kê khai phụ lục; kỳ khai thuế của tờ khai phải giống với kỳ khai thuế của tờ khai trước đó. Ví dụ: Nếu kỳ khai thuế trước đó theo năm hoặc kỳ thanh toán thì kỳ khai thuế của tờ khai lần thứ 2 trở đi cũng theo năm hoặc kỳ thanh toán.
Sau khi người nộp thuế đã hoàn tất các thông tin Tờ khai cho thuê nhà theo mẫu số 01/TTS và phụ lục 01/BK-TTS ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính, người nộp thuế gửi bản chụp hợp đồng cho thuê nhà hoặc phụ lục hợp đồng cho thuê nhà và nhập mã OTP (do Cổng thông tin điện tử gửi đến số điện thoại của người nộp thuế) để chuyển hồ sơ kê khai tới cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử.
Bản chụp hợp đồng cho thuê nhà hoặc phụ lục hợp đồng cho thuê nhà dưới dạng điện tử được lưu trên Cổng thông tin điện tử để phục vụ cho việc kiểm tra hồ sơ kê khai của cơ quan thuế.
Trường hợp người nộp thuế không gửi bản chụp Hợp đồng cho thuê nhà hoặc phụ lục hợp đồng cho thuê nhà dưới dạng điện tử qua Cổng thông tin điện tử, những giấy tờ này phải được gửi đảm bảo qua đường bưu điện đến bộ phận một cửa của Chi cục thuế nơi có nhà cho thuê.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top