Các bác giải giùm e bài tập thuế TNCN này với! thanks!

kunny_baby

Member
Hội viên mới
Bà Jolie sang VN làm việc từ tháng 3/2011 đến 4/2011. Tháng 4/2011 bà Jolie nhận được một khoản lương là 10500 USD thì thuế TNCN của bà Jolie phải nộp là?? biết tỷ giá 1USD=20000VND, bà Jolie ko phải đóng góp các khoản BHXH, BHYT bắt buộc và không có khoản đóng góp từ thiện nhân đạo nào.
 

ntc178

New Member
Hội viên mới
Ðề: Các bác giải giùm e bài tập thuế TNCN này với! thanks!

Bà Jolie ở Việt Nam <183 ngày --> Cá nhân không cư trú.
10.500 $ x 20.000 = 210.000.000 đ
- Thuế suất thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú = 20%
--> số thuế TNCN bà Jolie phải nộp = 210.000.000 * 20% = 42.000.000 đồng.
 

kunny_baby

Member
Hội viên mới
Ðề: Các bác giải giùm e bài tập thuế TNCN này với! thanks!

vậy không trừ khoản giảm trừ bản thân là 4 triệu hả bạn??
 

ntc178

New Member
Hội viên mới
Ðề: Các bác giải giùm e bài tập thuế TNCN này với! thanks!

Đây là cá nhân không cư trú tại Việt Nam nên sẽ không được giảm trừ gia cảnh (kể cả bản thân), không được giảm trừ các khoản BHXH, BHYT, các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo,..không được hoàn thuế.
 

bluename

Member
Hội viên mới
Ðề: Các bác giải giùm e bài tập thuế TNCN này với! thanks!

bạn ntc178 làm đúng rồi đó, bà Jolie thuộc đối tượng cá nhân không cư trú, chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương theo thuế suất 20%
số thuế TNCN phải nộp = 10.500 x 20.000 x 20% = 42tr
 

kunny_baby

Member
Hội viên mới
Ðề: Các bác giải giùm e bài tập thuế TNCN này với! thanks!

cam on ntc178 & bluename nhieu! rat vui dc lam wen!
 

huevuthi

New Member
Hội viên mới
Ðề: Các bác giải giùm e bài tập thuế TNCN này với! thanks!

hi. Mình cũng vừa học trường hợp này hôm qua xong, nhân thẳng với 20% luôn.
 

luckyhope

Góp gió thành bão...
Hội viên mới
Ðề: Các bác giải giùm e bài tập thuế TNCN này với! thanks!

Bà Jolie ở Việt Nam <183 ngày --> Cá nhân không cư trú.
10.500 $ x 20.000 = 210.000.000 đ
- Thuế suất thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú = 20%
--> số thuế TNCN bà Jolie phải nộp = 210.000.000 * 20% = 42.000.000 đồng.
Chuẩn k cần chỉnh.:tinhtuong::tinhtuong::tinhtuong:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top