Bài tập kiểm toán khó, help me, mới học kiểm toán

fptph00858

Member
Hội viên mới
Các số liệu của công ty X vào ngày 31/12/200X như sau:
1. Sổ phụ ngân hàng ngày 31/12/200X có số dư như sau:
- 31.10: 31.000.000 đ
- 31.12: 44.000.000 đ
2. Số dư tiền gửi ngân hàng trên sổ cái
- 31.10: 10.500.000đ
- 31.12: 30.400.000đ
3. Tổng số ký thác và báo có ở ngân hàng tháng 12 năm 200X là 253.400.000
4. Các khoản ký thác chưa ghi nhận là
- 31.10: 6.600.000đ
- 31.12: 16.400.000đ
5. Séc chưa thanh toán
- 31.11: 15.000.000đ
- 31.12: 16.400.000đ
6. Các khoản thu qua ngân hàng chưa được ghi nhận trên sổ cái là 13.200.000đ
vào tháng 11 và 11.400.000đ vào tháng 12
7. phí dịch vụ của ngân hàng chưa ghi nhận trên sổ cái tháng 11 là 600.000đ và
tháng 12 là 400.000đ
8. Tổng số thu quỹ trên sổ cái tháng 12/200X là 257.700.000đ
9. Tổng số chi quỹ trên sổ cái tháng 12/200X là 237.800.000đ
10.Tổng số chi và báo nợ ở ngân hàng trong tháng 12/200X là 239.800.000 đ
Yêu cầu
Lập bảng đề nghị các bút toán điều chỉnh cần thiết

Ai biết hướng giải quyết đưa ra giúp mình với, chỉ cần hướng giải quyết thôi còn làm để mình làm cho quen nhé.
Thanks You.
 
Ðề: Bài tập kiểm toán khó, help me, mới học kiểm toán

Cuối cùng thì chẳng ai làm nổi :))
 
Ðề: Bài tập kiểm toán khó, help me, mới học kiểm toán

: )) cái này là ws 2 . chắc bạn học 7.3 đúng ko :">
các nghiệp vụ liên quan với nhau
 
Ðề: Bài tập kiểm toán khó, help me, mới học kiểm toán

:lasao: kiem toan oi kiem toan
 
Ðề: Bài tập kiểm toán khó, help me, mới học kiểm toán

viêt mail cho tôi, tôi sẽ cùng bạn thảo luận đưa hướng giải - minhhoan1010@gmail.com.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top