Nội dung mới nhất bởi xuanthanh

 1. xuanthanh

  Xin hướng dẫn lệnh đếm ngược khi click vào 1 thao tác

  Đưa vào sự kiện OnTimer của form với Interval = 5000
 2. xuanthanh

  Thiết lập Forrms nhập liệu để tự động nhập được các mã hàng có liên quan

  gửi csdl vào mail xuanthanh6910@gmail.com tôi chỉ hướng cho làm
 3. xuanthanh

  Nhờ A/C giúp em lọc mail theo tên với ạ

  Lọc theo thên là lọc làm sao? Gửi file lên đính kèm yêu cầu cụ thể mới có thể giúp được
 4. xuanthanh

  chuyển dữ liệu từ sheet nguồn sang sheet đích có điều kiện

  Không có file làm sao hướng dẫn?
 5. xuanthanh

  Tính tổng theo điều kiện

  =SUMIFS($G$2:$G$1000,$B$2:$B$1000,AK7,$C$2:$C$1000,AK8) 1/ $G$2:$G$1000 : Thay đổi cột G theo giá trị tháng cần tính kết quả(Cột G tương ứng tháng 3, cột H tương ứng tháng 4... 2/ Con số 1000 thay đổi theo số dòng dữ liệu hiện tại
 6. xuanthanh

  Hỗ trợ VBA

  Gửi file giả lập lên
 7. xuanthanh

  Lần đầu làm Report gặp ngay củ chuối

  Dùng Crosstab Query mà làm
 8. xuanthanh

  Cần hỗ trợ Báo cáo tổng hợp các sheet trong kế toán kho

  Góp ý đôi dòng : nên đưa tất cả các dữ liệu phát sinh vào chung một sheet, tách ra làm gì cho mệt và tốn tài nguyên, tốn công. Khi cần thì lọc số liệu ra một sheet mà xem
 9. xuanthanh

  Hỗ trợ VBA

  Không tải được file. Gửi vào mail xuanthanh6910@gmail.com tôi xem cho
 10. xuanthanh

  Giúp các tìm số liệu ở các sheet bị hide

  Dùng macro hoặc viết hàm tự tạo trong VBA nhé Thân
 11. xuanthanh

  Có gì bạn gửi vào hộp mail xuanthanh6910@gmail.com ta cùng làm quen. Thân mến

  Có gì bạn gửi vào hộp mail xuanthanh6910@gmail.com ta cùng làm quen. Thân mến
 12. xuanthanh

  Giúp đỡ về vòng lặp để Append dòng vào Table Access

  Field DaLuu của bạn năm ở đâu thế?
 13. xuanthanh

  tìm phần mền xuất, nhập, tồn đơn giản rẻ

  Liên hệ xuanthanh6910@gmail.com sẽ được hướng dẫn. Bạn cho biết cách quản lý cuả bạn Thân mến
 14. xuanthanh

  Mọi người giúp em với ạ :(((

  Ðề: Mọi người giúp em với ạ :((( 1/ Tạo form nhập liệu riêng, form tìm kiếm riêng cho dễ làm 2/ Hình ảnh không nên để trong table, có chăng chỉ là đường dẵn đến file hình 3/ Hình ảnh không để đuôi .bmp 4/ Trên form nhập liệu và form tìm kiếm tạo một pic để hiện hình ảnh theo đường dẫn Đôi...
 15. xuanthanh

  Xin các cao thủ giúp đỡ về tính Xuất nhập tồn với 2 bảng nhap - xuat

  Ðề: Xin các cao thủ giúp đỡ về tính Xuất nhập tồn với 2 bảng nhap - xuat Bạn tham khảo bài hướng dẫn của tôi ở đây nhé H??ng d?n c? b?n v? vi?c l?p bo co t?n kho v in th? kho b?ng query Theo đúng y/c của bạn đó Thân mến
Top