Nội dung mới nhất bởi vitxinh91

 1. V

  Em cần gấp,có pro nào ra tay giúp e với!!!!

  Nhờ a/c nào học chuyên ngành kinh tế dịch giúp e các thuật ngữ chuyên ngành này với 1. kế toán tài chinh 2. kế toán quốc tế 3. kế toán quản trij 4. Phân tích hoạt động kinh doanh 5. kế toán ngân sách 6. Tài chính hành chính sự nghiệp 7. quản li ngân sách nhà nước 8. kiemr toán báo...
 2. V

  Em cần gấp,có pro nào ra tay giúp e với!!!!

  Nhờ a/c nào học chuyên ngành inh tế dịch giúp e các thuật ngữ chuyên ngành này với 1. kế toán tài chinh 2. kế toán quốc tế 3. kế toán quản trij 4. Phân tích hoạt động kinh doanh 5. kế toán ngân sách 6. Tài chính hành chính sự nghiệp 7. quản li ngân sách nhà nước 8. kiemr toán báo...
 3. V

  HElP!!!!

  :loaloa::loaloa: các pro oi giúp mình câu này với!!!!! Nêu mối liên hệ giữa CSDL với mục tiêu của kiểm toán BCTC? cho VD minh họa? thanks:chetvoita:
 4. V

  thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

  Các pro giúp mình với,:alo: Lấy 1 ví dụ trong trường hợp thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng có chênh lệch so với doanh thu thực tế trong hóa đơn làm phát sinh tài sản thuế thu nhập hoãn lại, thanks!!:hichic:
 5. V

  kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong DN xây lắp

  :cry7::cry7:Các pro ơi:hichic::hichic::hichic: hôm nay đi học phần này cô giáo mình chia ra nhiều trường hợp quá, -trong phần chí sử dụng máy thi công,nếu có đội thi công cơ giới sẽ phải hạch toán khác,nếu ko có hạch toán khác. -Nhà thầu thành lập các xí nghiệp trực thuộc hạch toán độc lập,có...
 6. V

  kế toán các khoản đầu tư tài chính

  Ðề: kế toán các khoản đầu tư tài chính ko.ý mình là trình bày phương pháp lập chỉ tiêu này ý,:xinchao::xinchao::roile:
 7. V

  Hạch toán TSCĐ thuê tài chính

  KẾ TOÁN TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH (Trường hợp khoản nợ phải trả xác định theo giá mua chưa có thuế GTGT) KẾ TOÁN TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH (Trường hợp khoản nợ phải trả xác định theo giá mua có cả thuế GTGT) Phương pháp kế toán bán và thuê lại tài sản là thuê tài chính
 8. V

  kế toán các khoản đầu tư tài chính

  Các pro giúp mình câu này với: Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn được trình bày trên BCĐKT như thế nào?:muongita::muongita:
 9. V

  kế toán các khoản đầu tư tài chính!

  Các pro giúp mình câu này với: Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn được trình bày trên BCĐKT như thế nào? :nhaykieumoi:
 10. V

  GIÚP E BÀI TẬP NÀY VỚI!!!!

  ðề: Giúp e bài tập này với!!!! Đây bạn nhé! 1. Nợ TK 131: 66.000.000 Có TK 333: 6.000.000 Có TK 511: 60.000.000 2. Nợ TK 112: 66.000.000 Có TK 131: 66.000.000 3. Nợ TK 1381...
Top