Nội dung mới nhất bởi viphan

  1. V

    Trung tâm phát triển quỹ đất

    Mình thi co thắc mắc về việc hạch toán nguồn thu từ công tác bối thường, hỗ trợ? Nếu như xác định là nguồn thu khác (không phải phí, lệ phí hay viện trợ, hoặc theo đơn đặt hàng) thì hạch toán: + Khi thu: N TK TM/TG C TK 5118 +Khi Chi: N TK 5118 C TM/TG Đúng ko ạ? Nhưng phòng TC-KH ở mình bảo...
  2. V

    kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp có thu

    Mình cũng có chung thắc mắc về việc hạch toán nguồn thu từ công tác bối thường, hỗ trợ? Nếu như xác định là nguồn thu khác (không phải phí, lệ phí hay viện trợ, hoặc theo đơn đặt hàng) thì hạch toán: + Khi thu: N TK TM/TG C TK 5118 +Khi Chi: N TK 5118 C TM/TG Đúng ko ạ? Nhưng phòng TC-KH ở mình...
Top