Nội dung mới nhất bởi trungthot

  1. T

    ph­ương pháp tính giá thành

    Mọi công việc sản xuất sản phẩm đều có thể tính được giá thành, quan trọng là anh (chị) phải mô tả được quy trình sản xuất của anh chị để có cái nhìn tổng thể để phân việc tính giá thành. Vì có những loại giá thành đơn giản, những loại giá thành phức tạp phải chia thành những công đoạn rồi vòng...
Top