Nội dung mới nhất bởi tranglee020419

  1. T

    Điều chỉnh công nợ phải thu

    Năm 2016 KH A có trả công nợ 500 vào TK ngân hàng, nhưng KT lại hạch toán nộp TM và TK ngân hàng -> Bạn kiểm tra lại xem KH A là cá nhân hay là công ty . Nếu là cá nhân chuyển khoản vào cty thì kế toán cũđã xử lý bằng coi như nộp TM là lựa chọn tốt nhất. Nếu KH A là công ty thìđối chiếu công nợ...
  2. T

    Hạch toán invoice đầu vào - Kê khai thuế nhà thầu

    Theo ý của mình thì: Nội dung: - 26/12/2019: TT trước 2.366.678vnđ - 1/1/2020: Nhận Inv 128.52$ Trả lời: 1+2. Hạch toán *26/12/2019: Nợ 331/C112: 2.366.678vnđ (Tỉ giá bán của ngân hàng) = a *1/1/2020: Nợ 642/C331 (Tỉ giá bán của ngân hàng) = b Nợ 635 (C515) =a-b 3. Ngày 26/12/2019 là ngày xác...
Top