thuyngal2005

Chữ ký

"Người ko buồn sao người đau khổ
người ko buồn sao lệ cứ tuôn rơi"

Following

Người theo dõi

Top