thanthai

Đạo trời vô cùng - lòng người bất trắc!

Mỹ ngôn vô thực!
Website
http://nguoisontay.com/home
Nơi ở
Xuân Sơn tụ nghĩa
Occupation
Cân đong đo đếm

Chữ ký

Sinh ra là khách qua đường.
Chết rồi là kẻ trở về cố hương.
Đất trời quán trọ bên đường.
Cùng nương thân phận ngàn năm bụi bờ.

Các danh hiệu

 1. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
 2. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
Top