tchkt27

Sinh ra và lớn lên ở Quảng Trị

Tin học
Nơi ở
Tp.Hồ Chí Minh
Occupation
Kế toán doanh nghiệp
Top