NGUYEN QUOC BAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------

SƠ YẾU LÝ LỊCH
Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): NGUYỄN QUỐC BẢO

Tên gọi khác:Không

Sinh ngày: 18 tháng 10 năm 1983, Giới tính (nam, nữ): Nam

Nơi sinh: Xã Đức Phong, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi

Quê quán: Xã Đức Phong, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi

Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Không

Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: 413/ 56/18/7 Lê văn quới, P. Bình trị đông A, Q.Bình Tân

Nơi ở hiện nay: 413/ 56/18/7 Lê văn quới, P. Bình trị đông A, Q.Bình Tân

Số chứng minh nhân dân: 02479754, Ngày cấp: 02/08/2007

Số sổ BHXH: 4796843500016

Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học


Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm - đến tháng, năm

Hình thức đào tạo

Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

Trường cao đẳng Xây dựng số 2

Cao đẳng Tài chính -Kế toán

Năm 2004 đến năm 2007

Chính quy

Cao đẳng

Trường cao đẳng Xây dựng số 2

Sáu bài lý luận chính trị

Ngày 24/42005

Bồi

dưỡng

Chứng nhận

Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM

Cử Nhân Tài chính -Kế toán

Năm 2008 đến năm 2010

Chính quy

Đại học

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận Phú Nhuận

Bồi dưỡng kết nạp đảng

Ngày 6->14/12/2010

Bồi

dưỡng

Chứng nhận

Trường Cán Bộ Tp.HCM

Trung cấp lý luận Hành chính – Chính trị

Năm 2010 đến năm 2012

Tại chức

Trung cấp

Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM

Chứng chỉ kế toán trưởng danh nghiệp

26/4 đến 8/9/2010

Nghiệp vụ

Chứng chỉ

Sở Giáo dục Tp.HCM

Tin Học

23/10/2005

Nghiệp vụ

Chứng chỉ

Trường CĐ Kinh Tế Công Nghiệp II

Ngoại Ngữ

9/6/2006

Nghiệp vụ

Chứng chỉ

Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,......

Năm 1998

Đoàn viên Trường THCS Đức Phong

Năm 2004 đến 2007

Làm Dịch vụ Kế toán Quận 9 Nhân viên kế toán bán thời gian.

Đoàn viên Học tại trường CĐ XD số 2 tham gia các hoạt động như hội trại đoàn 26/3

Năm 2008 đến 2010

Làm việc tại Công ty TNHH SX -TM- DV Thành Đạt Kế toán viên. Đoàn viên Học tại ĐH Kinh tế Tp.HCM tham gia các hoạt động như hội trại đoàn 26/3.

Năm 2010 đến 2013

Đoàn viên tham gia kỳ nghỉ hồng 2010...

Năm 2009 đến nay

Làm việc tại Công ty CP Kỹ Thuật XD Phú nhuận chưc danh kế toán trưởng chi nhánh 3. tham gia hoạt động như nấu ăn, kéo co...Quan hệ gia đình

a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột

Mối quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội ........)

Cha

Nguyễn Quốc Hoa

1950


Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Mẹ

Nguyễn Thị Thành

1960

Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Chị

Nguyễn Thị Ngọc Hằng

1981

Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Vợ

Nguyễn Thị Kim Tẩy

1990

ấp Long Tân, xã Long Giang, Bến Cầu, Tây Ninh

Con

Nguyễn Ngọc

Th ảo Ngân

2015

413/ 56/18/7 Lê văn quới, P. Bình trị đông A, Q.Bình Tân


a) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột

Mối quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội ........)

Bố đẻ

Nguyễn Văn Cước

1966


ấp Long Phú, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh


Mẹ đẻ

Nguyễn Thị Liệt

1966

ấp Long Phú, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh


Anh

Nguyễn Minh Tấn

1984

ấp Long Phú, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh


Anh

Nguyễn Minh Tần

1986

ấp Long Phú, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh


Chị

Nguyễn Thị Kim Tẻn

1988

ấp Long Tân, xã Long Giang, Bến Cầu, Tây Ninh


Tp.HCM. ngày 24 tháng7 năm 2015

Người khai

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của chính quyền địa phương

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Quốc Bảo
Sinh nhật
18/1/83 (Tuổi: 41)
Nơi ở
413/56/18/7 Lê Văn Quới , P.BTĐ A, Q. Bình Tân
Real name
NGUYEN QUOC BAO
Real name
NGUYEN QUOC BAO
Gender
Male
Occupation
Tài chính kế toán

Các danh hiệu

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Top