Nội dung mới nhất bởi nguoirung@

 1. N

  Tặng cả nhà Dashboard về dòng tiền rất hay đang bán giá 49$

  Cho mình xin qua email: vuongnq111@gmail.com
 2. N

  Tặng cả nhà file Financial Dashboard rất hay giá 50$

  Xin chào! Vui lòng cho tài liệu qua mail quocvuongsd9@gmail.com Xin cám ơn!
 3. N

  Tặng cả nhà file Financial Dashboard rất hay

  Xin chào! Vui lòng cho tài liệu qua mail quocvuongsd9@gmail.com Xin cám ơn!
 4. N

  Tặng file dashboard phân tích tình hình tài chính

  Xin chào! Vui lòng cho tài liệu qua mail quocvuongsd9@gmail.com Xin cám ơn!
 5. N

  Tặng file KPI Dashboard phân tích chỉ tiêu danh thu

  Xin chào! Vui lòng cho tài liệu qua mail quocvuongsd9@gmail.com Xin cám ơn!
 6. N

  Tặng file dashboard quản lý hàng tồn kho cực hữu ích

  Xin chào! Vui lòng cho tài liệu qua mail quocvuongsd9@gmail.com Xin cám ơn!
 7. N

  Tặng file Sales Dashboard Kiểm soát bán hàng rất hay.

  Xin chào! Vui lòng cho tài liệu qua mail quocvuongsd9@gmail.com Xin cám ơn!
 8. N

  Tặng cả nhà Dashboard về dòng tiền rất hay đang bán giá 49$

  Xin chào! Vui lòng cho tài liệu qua mail quocvuongsd9@gmail.com Xin cám ơn!
 9. N

  Tặng cả nhà file Excel Dashboard dùng cho công ty có nhiều chi nhánh

  Xin chào! Vui lòng cho tài liệu qua mail quocvuongsd9@gmail.com Xin cám ơn!
Top