LƯƠNG CẨM TIÊN's latest activity

 • L
  LƯƠNG CẨM TIÊN đã đăng chủ đề mới.
  em có btap về tính giá thành như sau: Công ty sản xuất thương mại “ABC”, sản xuất sản phẩm X, áp dụng hạch toán hàng tồn kho theo kê...
 • L
  LƯƠNG CẨM TIÊN đã đăng chủ đề mới.
  Doanh nghiệp mua sắm hệ thống máy sản xuất sản phẩm, giá mua chưa thuế là 1,5 tỷ đồng, chi phí chi phí vận chuyển, lắp đặt là 10 triệu...
 • L
  LƯƠNG CẨM TIÊN đã đăng chủ đề mới.
  Phân biệt giá thành sản xuất và chi phí sản xuất .. cho ví dụ
 • L
  LƯƠNG CẨM TIÊN đã đăng chủ đề mới.
  Doanh nghiệp mua sắm hệ thống máy sản xuất sản phẩm, giá mua chưa thuế là 1,5 tỷ đồng, chi phí chi phí vận chuyển, lắp đặt là 10 triệu...
 • L
  LƯƠNG CẨM TIÊN đã đăng chủ đề mới.
  Nhận tiền gởi ngân hàng của khách hàng trả trước về hoạt động cho thuê công cụ dụng cụ nhiều kỳ, doanh nghiệp tiến hành phân bổ kỳ đầu...
 • L
  LƯƠNG CẨM TIÊN đã đăng chủ đề mới.
  Phiếu chi: doanh nghiệp mua bảo hiểm ô tô chi trả một lần trong năm 12000
Top