khanh_page

Sinh nhật
Tháng tám 19

Chữ ký

.....A... có Bác Hồ đời em được ấm no.......

Following

Người theo dõi

Top