Juntr's latest activity

  • J
    Juntr đã đăng chủ đề mới.
    Căn cứ theo Điều 99 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tiền lương ngừng việc như sau: Trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả...
Top