Nội dung mới nhất bởi HUONGLT.teck.vn

  1. H

    Hạch toán invoice đầu vào - Kê khai thuế nhà thầu

    Hi all, cho e hỏi chút: Em nhận được invoice đầu vào của đối tác nc ngoài. Invoice: 128.52$ ngày 01/01/2020. Chỗ này e k biết tỷ giá mua hay bán? Bên e thanh toán qua NH: 2.366.678 ngày 26/12/2019 1. Em hạch toán invoice NỢ 6422 có 331: 128.52 * tỷ giá nào ạ? 2. Chỗ này có bút toán chênh lệch tỷ...
  2. H

    Hạch toán ngoại tệ

    HI ALL, cho e hỏi chút ạ: Bên e làm về lĩnh vực lập trình phần mềm. bên e nhận làm phần mềm theo ý tưởng của đối tác. Hàng tháng KH tháng toán trước vào tại khoản $ của bên e, sau đó mới xuất invoice (chi phí phát triển phần mềm theo hợp đồng đã ký) cho đối tác, sau đó bên e lại bán $ để láy...
Top