Nội dung mới nhất bởi HungKTXD

  1. H

    Bảng cân đối TK không cân? Pro chỉ giúp lỗi ạ?

    Mình lại xóa mất bản eexxcel mất rồi, mình có tải lại bản PDF thì vẫn xem được mà. Trang 1 là là nhật ký hàng ngày mình đã hạch toán lại theo các bút toán của bạn Thành vì bạn ấy hạch toán thiếu nên khi ra bảng cân đối phát sinh sẽ không cân. Trang 2 mình bảng cân đối phát sinh theo nhật ký hàng...
  2. H

    Bảng cân đối TK không cân? Pro chỉ giúp lỗi ạ?

    Mình gửi bạn tham khảo nhé.
Top